facebook facebook instagram youtube

Oświadczenie prasowe Rady Bezpieczeństwa ONZ
na temat sytuacji w Demokratycznej Republice Konga
Nowy Jork, 17 listopada 2012 r.

Członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ pragną wyrazić głębokie zaniepokojenie szybko pogarszającymi się warunkami bezpieczeństwa i kryzysem humanitarnym we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Sytuacja ta jest spowodowana trwającymi tam działaniami militarnymi Ruchu 23 Marca (M23). Członkowie Rady Bezpieczeństwa stanowczo potępiają wznowienie walk przez M23 i domagają się ich natychmiastowego zaprzestania, jak również zaniechania natarcia w kierunku miasta Goma. Członkowie Rady Bezpieczeństwa żądają, aby jakiekolwiek wsparcie i dostarczanie sprzętu dla M23 natychmiast ustały. Członkowie Rady Bezpieczeństwa zdecydowanie potępiają kontynuację poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka przez M23. Wyrażają też zamiar zastosowania dodatkowych sankcji, wymierzonych przeciwko dowództwu M23 i tym podmiotom, które naruszają nałożone sankcje i embargo na broń. Rada Bezpieczeństwa wzywa państwa członkowskie do złożenia w trybie pilnym stosownych propozycji w tej kwestii do Komitetu 1533. Członkowie Rady Bezpieczeństwa wyrażają głębokie zaniepokojenie zwiększającą się liczbą osób wysiedlonych i uchodźców oraz apelują do wszystkich stron konfliktu, a zwłaszcza do M23, o zachowanie umiaru i o umożliwienie bezpiecznego, sprawnego i niczym niezakłóconego dostępu do pomocy humanitarnej dla tych, którzy są w potrzebie. Członkowie Rady Bezpieczeństwa wzywają wszystkie kraje, które mają wpływ na M23, do jego użycia, by położyć kres atakom. Członkowie Rady Bezpieczeństwa potwierdzają swoje głębokie zaangażowanie w kwestie suwerenności, niepodległości, jedności i integralności terytorialnej Demokratycznej Republice Konga. Członkowie Rady Bezpieczeństwa wyrażają zadowolenie z powodu aktywnych kroków podejmowanych przez Misję Stabilizacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUSCO) w celu realizacji zadań objętych mandatem, a w szczególności tych związanych z ochroną ludności cywilnej. Zachęcają również Misję do kontynuacji swoich wysiłków. Podkreślają też, że nie będą tolerowane jakiekolwiek działania uniemożliwiające MONUSCO realizację swojego mandatu. Członkowie Rady Bezpieczeństwa potwierdzają wagę wysiłków Międzynarodowej Konferencji Regionu Wielkich Jezior dążących do rozwiązania konfliktu i znalezienia trwałego rozwiązania politycznego. Wzywają Sekretarza Generalnego ONZ do kontynuowania działalności „dobrych biur”, które ułatwiają prowadzenie wzmożonego dialogu politycznego, a także do składania Radzie Bezpieczeństwa raportów na temat sytuacji kryzysowej w nadchodzących dniach.

2012-11-19

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×