facebook facebook instagram youtube

Polska donorem Funduszu NZ ds. Pomocy Kryzysowej

16 marca 2006 r. rząd Polski zadeklarował przekazanie 250.000 USD na Centralny Fundusz ds. Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych (Central Emergency Response Fund - CERF), który w zeszłym tygodniu został powołany przez Sekretarza Generalnego ONZ. Obecnie, wraz z Polską, Fundusz jest wspierany przez 37 państw, zaś całkowita kwota zobowiązań i wpłat sięga ponad 254,255,000 USD.

Państwami, które na dzień 17 marca 2006 r. zadeklarowały środki i/lub dokonały wpłat na rzecz Funduszu są: Armenia, Australia, Belgia, Chiny, Chorwacja, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Grenada, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Irlandia, Islandia, Kanada, Katar, Kazachstan, Kuwejt, Księstwo Liechtenstein, Luksemburg, Meksyk, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Polska, Republika Korei, Republika Południowej Afryki, Sri Lanka, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia i Wielka Brytania. Fundusz wspierają również japońska Prefektura Hyogo oraz prywatny sektor Sieci Zasobów Kryzysowych. Działalność CERF całkowicie zależy od dobrowolnych wpłat, w związku z tym Biuro NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) wzywa rządy państw, przedstawicieli sektora prywatnego i osoby prywatne do przekazywania środków na rzecz nowego Funduszu.

“Zbyt często pomoc przypomina loterię, w której wygrywają nieliczni, a większość przegrywa, gdyż pod uwagę brane są kwestie inne niż potrzeby ludzi. Musimy przewidywać działania, jakie należy podjąć w obliczu kryzysów tak, by wszyscy, którzy cierpią mogli otrzymać pomoc.” – powiedział Jan Egeland, Koordynator NZ ds. Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych.

CERF będzie w szybkim trybie uruchamiał wstępne środki na działania ratujące życie oraz natychmiastową pomoc w nagłych przypadkach i sytuacjach kryzysowych – zarówno tych szybko pogarszających się jak i tych zaniedbywanych. Pomoże to usunąć dysproporcje w dystrybucji środków, jakie świat przeznacza na pomoc. Obecnie miliony ludzi cierpią w wyniku niedostrzeżonych lub zapomnianych kryzysów i wymagają pomocy, podczas gdy inni potrzebujący korzystają z dobrze finansowanych programów.

W Funduszu NZ ds. Pomocy Kryzysowej wprowadzono nowy mechanizm grantowy w wysokości do 450 mln USD. Uzupełnia on wcześniej istniejący mechanizm pożyczkowy Centralnego Funduszu Obrotowego Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych, który dysponował środkami w wysokości 50 milionów USD. Nawet 2/3 środków grantowych może zostać przeznaczonych na szybką reakcję w nagłych sytuacjach kryzysowych. Pozostała część środków jest zarezerwowana na dofinansowanie pomocy, na którą brakuje pieniędzy. Gdy środki finansowe są dostępne, wykorzystany zostanie mechanizm pożyczkowy, jeśli zaś środki nie będą od razu wpływać – mechanizm grantowy.

Jan Egeland, który zarządza Funduszem w imieniu Sekretarza Generalnego ONZ, rozdziela środki w ciągu trzech do czterech dni od otrzymania wniosku Koordynatora ds. Humanitarnych lub Stałego Koordynatora NZ w danym kraju. Współpracować będzie z Grupą Doradczą złożoną z dwunastu niezależnych ekspertów. Sekretarz Generalny poprosił o przedstawienie nominacji członków do Grupy Doradczej, w skład której wejdzie ośmiu ekspertów z puli państw członkowskich wspierających finansowo mechanizm grantowy Funduszu oraz czterech specjalistów wybranych spośród partnerów i udziałowców.

Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) mogą bezpośrednio ubiegać się o zasoby z Funduszu, zaś organizacje pozarządowe mogą otrzymać środki z CERF w ramach partnerstwa z tymi agendami.

W raporcie Sekretarza Generalnego ONZ "W większej wolności” uznano, że potrzebne są dalsze usprawnienia systemu pomocy humanitarnej, które umożliwiłyby wprowadzenie ‘kryterium przewidywalności’ zapotrzebowania na pomoc w sytuacjach występowania kryzysów humanitarnych. Są one spowodowane coraz częstszymi klęskami żywiołowymi i ich groźniejszymi skutkami oraz znacznymi stratami powstałymi w wyniku konfliktów zbrojnych. Reforma systemu pomocy humanitarnej przewiduje nie tylko utworzenie Funduszu, lecz także wzmocnienie zdolności reagowania i koordynacji działań w terenie.

2006-05-12

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×