facebook facebook instagram youtube

Praca w ONZ dla młodych Polaków

[Przedruk wywiadu dla serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Dyplomacja XXI” (www.dyplomacjaxxi.msz.gov.pl/wiadomoci/praca-w-onz-dla-modych-polakow)]

Informacje o programie YPP, na podstawie rozmowy z p. Mariolą Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Polsce

Jeżeli myśleliście kiedykolwiek o tym, żeby pracować w strukturach ONZ, teraz macie szansę - od 3 czerwca do 6 września trwa nabór do programu YPP (Young Professionals Programme). W tym roku konkurs jest organizowany dla obywateli 63 państw, w tym dla Polaków. Dzięki rozmowie z Panią Mariolą Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji Publicznej ONZ w Polsce, przybliżymy Wam proces rekrutacji do YPP.

Na samym początku warto zaznaczyć, że aplikując do YPP, staramy się o przyjęcie do pracy w jednym z biur Sekretariatu ONZ na świecie oraz misjach pokojowych (http://www.un.org/en/mainbodies/secretariat/), a nie w systemie Narodów Zjednoczonych (czyli WHO, UNICEF, itd.).

Predyspozycje

Zanim zdecydujemy się wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań dotyczących naszych predyspozycji i przyszłych planów życiowych.

• Czy jestem osobą, która chce pracować na rzecz rozwoju różnych państw i społeczeństw?

• Czy chcę przyczynić się do tego, żeby zmieniać świat na lepszy?

• Czy jestem osobą mobilną?

• Czy jestem osobą, która może pracować w środowisku międzynarodowym, wielokulturowym?

• Czy potrafię pracować w zespole?

Warto podkreślić - to nie jest praca dla indywidualistów, w ONZ liczy się przede wszystkim praca zespołowa. Trzeba też wziąć pod uwagę częste podróże, czy zmiany miejsca zamieszkania.

Kandydaci do tegorocznego egzaminu muszą udokumentować, że:

• mają nie więcej niż 32 lata, na dzień 31 grudnia w roku, w ktorym odbywa się egzamin,

• posiadają minimum dyplom licencjata (lub równoważny),

• posługują się biegle językiem angielskim i/lub francuskim,

• są obywatelami państwa mającego prawo do udziału w tegorocznej edycji konkursu.

Proces rekrutacji do YPP

W momencie, gdy jesteśmy zdecydowani, że chcemy ubiegać się o pracę w Sekretariacie ONZ, jesteśmy pewni, że mamy odpowiednie predyspozycje i spełniamy wymogi formalne, zaczynamy od przygotowania aplikacji. Jest to długi proces.

Trzeba pamiętać, że już na etapie wypełniania formularza aplikacyjnego rozpoczyna się rywalizacja o pracę. Dlatego ważne jest, aby poświęcić maksymalnie dużo czasu na jego przygotowanie. Można powiedzieć, że aplikacja to pierwszy egzamin.

Przed przystąpieniem do wprowadzenia treści, warto dokładnie zapoznać się ze stroną: United Nations Careers https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE. Tam znajdziemy wszystkie niezbędne informacje o programie YPP i tegorocznym egzaminie, które pozwolą nam zrozumieć przebieg rekrutacji i wymagania.

Osoba, która pierwszy raz przystępuje do wypełnienia aplikacji powinna przeznaczyć na to pełne trzy dni. Samo uzupełnienie formularza, w momencie gdy mamy przygotowane materiały, może trwać ok. 4 godzin.

O czym warto pamiętać wypełniając formularz aplikacyjny

Każdego roku wybierana jest pula egzaminowanych obszarów (tzw. job families).  Wypełniając formularz wskazujemy interesujący nas obszar, z którego chcemy zdawać egzamin. Już na tym etapie należy dokładnie zapoznać się z informacjami czego dokładnie dotyczy dany obszar i jakie kierunki studiów są wymagane. Oczekuje się, że osoby, które ubiegają się o pracę są profesjonalistami i potrafią prawidłowo wypełnić formularz. Informacje w nim zawarte mają zachęcić organizatorów konkursu do dopuszczenia kandydata do egzaminu. Formularz aplikacyjny to nic innego, jak spójny zbiór informacji na temat kandydata, który współgra z wymaganiami stawianymi w procesie rekrutacyjnym. Uzupełniając formularz warto przedstawić kompleksową informację o sobie, na temat swoich osiągnięć.

Nie trzeba posiadać doświadczenia zawodowego, aby zgłosić się na egzamin, natomiast, warto opisać nasze doświadczenie zdobyte w formie wolontariatu, czy w formie wakacyjnych prac, znajomość innych języków. Przy dużej liczbie kandydatów za takie osiągnięcia możemy zdobyć dodatkowe punkty. Istotny jest sposób opisywania zdobytych doświadczeń – dobrze jest wskazać na zakres prac, odpowiedzialność, jaka była nam powierzona, czego dany staż/praca nas nauczyła. Trzeba pamiętać, żeby aplikacja zawierała takie informacje, które będą nas wyróżniać wśród innych kandydatów. Dlatego nagrody, znajomość języków obcych, inne osiągnięcia mogą stanowić dodatkowy atut.

List motywacyjny

Jednym z elementów formularza aplikacyjnego jest również list motywacyjny. O ile wypełniając poszczególne zakładki z informacjami o sobie wskazujemy na konkretne fakty, o tyle tu musimy udowodnić, że współgrają one z wymaganiami, jakie są konieczne do podjęcia merytorycznej pracy w ONZ. Musimy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ja tu pasuję, a także wykazać, że jestem lepszym od innych kandydatów do objęcia stanowisk w ONZ. Wniosek aplikacyjny można zarejestrować na stronie: inspira.un.org. Nie czekajmy z jego wysłaniem do ostatniej chwili!

Egzamin pisemny

Gdy przejdziemy etap formalny – nasza aplikacja zostanie pozytywnie zweryfikowana, czekają nas trudne egzaminy: pisemny i ustny. Egzamin pisemny podzielony jest na dwie części:

• Część specjalistyczna – to test wiedzy odpowiadającej jednemu z pięciu zakresów objętych egzaminem, przeprowadzony w jednym z sześciu oficjalnych języków ONZ, zgodnie z wyborem osoby egzaminowanej.

• Część ogólna - wspólna dla wszystkich egzaminowanych - to sprawdzian wiedzy z zakresu spraw międzynarodowych oraz umiejętności redagowania tekstów w języku angielskim lub francuskim.

Egzamin trwa 4 godz. i 30 minut, co ciekawe zaczyna się jednocześnie w tym samym czasie na całym świecie. Nie jest przewidziana żadna opłata. Egzamin odbywa się w stolicy kraju, którego obywatele biorą udział w konkursie. Sami możemy zadecydować gdzie chcemy przystąpić do egzaminu. Przykładowe pytania egzaminacyjne można znaleźć na stronie: https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCES . Warto je przejrzeć i pod ich kątem przygotowywać się do egzaminu. Nie ma listy literatury źródłowej, z której należy korzystać, ale niezwykle istotne jest zapoznanie się ze wszystkimi informacjami dostępnymi na stronie http://www.un.org/. Tam znajdziemy najaktualniejsze informacje dotyczące ONZ.

Egzamin ustny

Pozytywne zakończenie egzaminu pisemnego kwalifikuje nas do etapu ustnego. Odbywa się on m.in. poprzez Skype. Prowadzony jest w języku angielskim lub francuskim, zgodnie z wyborem kandydata. Egzamin ten ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata. Przeprowadzający rozmowę chcą poznać nasze mocne i słabe strony, osiągnięcia i porażki, dowiedzieć się jak radzimy sobie w trudnych sytuacjach, jak pracujemy w zespole, jak rozwiązujemy problemy.

Lista rezerwowa

Udało się – zdaliśmy egzaminy, jesteśmy na ostatniej prostej. Co dzieje się dalej? Trafiamy na listę kandydatów do pracy. Trzeba pamiętać, że na tej liście jest więcej osób chętnych niż dostępnych ofert. Nie ma jeszcze informacji o liczbie etatów, które są dostępne dla tych, którzy przejdą całą ścieżkę egzaminacyjną po tegorocznym konkursie, decyzje w tej sprawie będą podejmowane dopiero w grudniu tego roku.

Jeśli po zdaniu egzaminu nie otrzymamy od razu propozycji pracy, trafiamy na listę rezerwową. W ciągu dwóch lat osoby znajdujące się na niej będą otrzymywać propozycję objęcia wolnych etatów. Praca w ONZ jest pracą bardzo ciekawą, która pozwala zdobyć szerokie doświadczenie. Po dwóch latach w danym departamencie można przenieść się do zupełnie innego. Warto wiedzieć, że zdanie egzaminu do YPP jest wysoko oceniane przez cały system Narodów Zjednoczonych. Aplikując o pracę w którejś z agend NZ, otrzymujemy na starcie punkty dodatkowe.

Powodzenia!

 

 

2013-07-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×