facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej
20 lutego 2011 r.

Sprawiedliwość społeczna jest czymś więcej niż powszechnie obowiązujące zasady etyczne – jest podstawą dla stabilności państw i dobrobytu na świecie. Równość szans, solidarność i poszanowanie praw człowieka - są niezbędne dla uwolnienia pełnego potencjału produkcyjnego państw i narodów.

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej jest wezwaniem dla wszystkich państw do podjęcia konkretnych działań, które nadają sens powszechnym wartościom takim jak ludzka godność i równe szanse dla wszystkich. Głównym tematem tegorocznych obchodów jest - osiągnięcie ochrony socjalnej dla wszystkich, – która jest niezwykle ważna dla budowania bardziej sprawiedliwych i otwartych społeczeństw.

Ponieważ w dalszym ciągu mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym i finansowym, podjęcie działań w tym zakresie jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Dla dziesiątków milionów ludzi, którzy stracili pracę od początku trwania kryzysu, globalna recesja jeszcze się nie zakończyła. Jest to jeden z powodów, dla którego cały system ONZ odpowiedział inicjatywą powołania platformy ochrony społecznej. Inicjatywa ta powstała w celu zagwarantowania dostępu do podstawowych usług socjalnych, zapewnienia ludziom odpowiedniej pomocy - tak, aby mogli uzyskiwać przyzwoite dochody - oraz zwiększenia ochrony dla osób ubogich, zagrożonych i zmarginalizowanych.

Osiemdziesiąt procent ludzi na świecie nie ma dostępu do odpowiedniej ochrony socjalnej. Kobiety są szczególnie zagrożone. Cele inicjatywy ochrony społecznej są jasne: nikt nie powinien żyć poniżej określonego poziomu dochodów i wszyscy powinni mieć dostęp do podstawowych usług publicznych, takich jak woda i urządzenia sanitarne, służba zdrowia oraz edukacja.

Liczne badania wykazały, że podstawowy dostęp do ochrony społecznej na świecie jest możliwy do osiągnięcia. W dniu dzisiejszym został przedstawiony raport przez Międzynarodową Organizację Pracy oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, który zawiera osiemnaście innowacyjnych metod działania na rzecz ochrony społecznej w krajach rozwijających się. Podczas ostatniej sesji Komisji ds. Rozwoju Społecznego, państwa członkowskie ONZ podkresliły, że system opieki socjalnej jest bardzo ważny, aby zmniejszyc nierówności i wykluczenie społeczne w celu realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Jednocześnie musimy przeciwstawić się dyskryminacji osób, która uraża ich godność ze względu na religię, pochodzenie etniczne lub status ekonomiczny. Musimy również podjąć natychmistowe działania, aby stworzyć warunki sprzyjające integracji społecznej i godnej pracy dla wszystkich.

Dążenie do sprawiedliwości społecznej ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji wzrostu potencjału kapitału i minimalizacji ryzyka, jakie niosą za sobą niepokoje społeczne. Wspólnie podejmijmy to wyzwanie, aby zapewnić, iż nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju przyniosą sprawiedliwość społeczną dla wszystkich.

2011-02-18

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×