facebook facebook instagram youtube

Znaczny postęp w osiąganiu Milenijnych Celów Rozwoju,
ale najsłabsi pozostają w tyle, informuje raport NZ


Sekretarz Generalny ONZ wzywa przywódców światowych
do zwiększenia wysiłków na rzecz
osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju
Genewa, 7 lipca 2011 r. – Raport NZ donosi, że dokonano znacznych postępów w osiągnięciu Milenijnych Celów Rozwoju, jednakże osiągnięcie wszystkich celów do wyznaczonego 2015 roku pozostaje wyzwaniem, ponieważ najbiedniejsze kraje pozostają w tyle. Raport na temat Milenijnych Celów Rozwoju 2011, ogłoszony dzisiaj przez Ban Ki-moona, Sekretarza Generalnego ONZ, ocenia, że są powody do zadowolenia, gdyż od 2000 r. udało się wiele osiągnąć, kiedy to przywódcy światowi ustalili cele dotyczące redukcji skrajnego ubóstwa, głodu, analfabetyzmu oraz zwalczania chorób. “Już teraz dzięki Milenijnym Celom Rozwoju udało się wyciągnąć wiele ludzi z ubóstwa, uratować życie niezliczonej liczbie dzieci i zapewnić im dostęp do szkół” - powiedział Ban Ki-moon. “Zmniejszono śmiertelność okołoporodową matek, zwiększono szanse kobiet i dostęp do czystej wody oraz uchroniono wiele osób przed śmiertelnymi i wyniszczającymi chorobami. Równocześnie raport pokazuje, że czeka nas długa droga do zapewnienia awansu społecznego kobiet i dziewcząt, promowania zrównoważonego rozwoju oraz ochrony najsłabszych przed niszczycielskimi skutkami kryzysów spowodowanymi konfliktami zbrojnymi, katastrofami naturalnymi czy też niestabilnymi cenami żywności i energii”. Raport na temat Milenijnych Celów Rozwoju 2011 uwypukla sukcesy odniesione w zakresie rozwoju i częściowo przypisuje wiele z nich ciągłemu rozwojowi gospodarczemu niektórych krajów rozwijających się, jak również celowym działaniom w najistotniejszych dziedzinach, takich jak ochrona zdrowia. Zwiększone fundusze pochodzące z różnych źródeł zasiliły kluczowe programy, np. dotyczące pomocy medycznej osobom żyjącym z HIV/AIDS. “Osiągnięcie celów wymaga sprawiedliwego wzrostu gospodarczego, z którego skorzystają wszyscy ludzie — wzrostu, który umożliwi wszystkim ludziom, szczególnie biednym i znajdującym się na marginesie społecznym korzystać z możliwości wynikających z rozwoju gospodarczego. ” - powiedział Sekretarz Generalny. “Do 2015 roku musimy zrobić wszystko, by złożone obietnice zostały spełnione. Światowi przywódcy muszą nie tylko okazywać troskę, lecz także odwagę oraz z przekonaniem podejmować działania.” Jak powiedział Ban Ki-moon, świat musi podążać bardziej zrównoważoną ścieżką, co jest niezbędne do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. Musimy chronić ekosystemy, które umożliwiają rozwój i  wspomagają środowiska naturalne. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju, która odbędzie się w czerwcu 2012 r. w Rio de Janeiro, często zwana w skrócie Rio+20, będzie wielką szansą dla dokonania dalszych postępów. Znaczny postęp – przykłady
• Cały świat jest na drodze do osiągnięcia celu redukcji ubóstwa - do 2015 r. globalny współczynnik ubóstwa powinien spaść poniżej 15 procent i wynieść ponad 23 procent, pomimo negatywnego wpływu niedawnych kryzysów ekonomicznych, żywnościowych i energetycznych. • Niektóre z najbiedniejszych krajów poczyniły największe kroki na polu edukacji. Na przykład, Burundi, Madagaskar, Rwanda, Samoa, Sao Tome oraz Principe, Togo i Tanzania osiągnęły lub są bliskie osiągnięcia celu związanego z powszechnym dostępem do podstawowej edukacji. • Umieralność dzieci w wieku do 5 lat spadła z 12,4 milionów zgonów w 1990 roku do 8,1 milionów w 2009 r., co oznacza, że dziennie umiera o 12,000 dzieci mniej. • Dzięki zwiększonym środkom finansowym oraz wzmożonym działaniom obniżono liczbę zgonów z powodu malarii o 20 procent – z blisko 985,000 przypadków w 2000 r. do 781,000 w 2009 r. • Systematycznie spadała liczba nowych zakażeń wirusem HIV. W 2009 r. zakażeniu uległo około 2,6 milionów osób, co stanowiło 21 procentowy spadek w porównaniu z rokiem 1997, gdy liczba nowych zakażeń osiągnęła szczyt. • Dzięki zwiększonym środkom finansowym, od 2004 r. do 2009 r. 13-krotnie wzrosła liczba osób otrzymujących terapię antyretrowirusową stosowaną w leczeniu HIV/AIDS. • W latach 1990-2008 około 1,1 miliarda ludzi zamieszkujących miasta oraz 723 milionów z obszarów wiejskich uzyskało dostęp do lepszej jakości wody pitnej. Nie docieramy do najsłabszych
Raport donosi, że niestety postęp nie był równomierny i nadal zbyt wiele osób nie odczuło żadnej poprawy życia. Różnice w jakości życia ludności pomiędzy krajami, jak również w poszczególnych krajach są ogromne. Musimy zwiększyć wysiłki, by je wyrównać. “Postęp ma tendencję do omijania tych, którzy stoją najniżej na drabinie gospodarczej lub znajdują się w niekorzystnej sytuacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność lub przynależność etniczną” -powiedział Sekretarz Generalny Ban Ki-Moon. “A wszelkie nierówności pomiędzy rejonami miejskimi a wiejskimi są niepokojące”. Raport pokazuje, że najbiedniejsze dzieci w najmniejszym stopniu odczuły poprawę w zakresie wyżywiania i szansy na przetrwanie. W 2009 r. prawie jedna czwarta dzieci z krajów rozwijających się miała niedowagę, przede wszystkim te najbiedniejsze. Dzieci z najbiedniejszych rodzin w krajach rozwijających się są dwukrotnie częściej narażone na ryzyko śmierci przed piątymi urodzinami niż dzieci pochodzące z najbogatszych rodzin. Raport stwierdza, że w szczególności dzieci z biednych rodzin, mieszkające w rejonach naznaczonych konfliktami zbrojnymi, zwłaszcza dziewczynki, nie chodzą do szkoły. 42 procent, czyli 28 milionów wszystkich dzieci na świecie, które nie uczęszczają do szkoły podstawowej, pochodzi z biednych krajów doświadczających konflikty. Osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju w wielkim stopniu zależy od zapewnienia awansu społecznego kobiet, równych szans dla kobiet i mężczyzn, dziewcząt i chłopców. Jednakże raport stwierdza, że przed nami jeszcze daleka droga do osiągnięcia tego celu. Szanse na znalezienie stałej i produktywnej pracy są szczególnie małe w przypadku kobiet. W latach 2008-2009 wiele osób straciło pracę, a wzrost zatrudnienia, który nastąpił podczas odnowy gospodarczej w 2010 r. dotyczył w większości mężczyzn, szczególnie w krajach rozwijających się. Osoby żyjące w biedzie i na wsiach często nie odczuwają poprawy warunków sanitarnych. Ponad 2,6 miliardów ludzi nie ma dostępu do toalet czy innych urządzeń sanitarnych. Poprawa warunków sanitarnych, do jakiej doszło w różnych rejonach świata, nie dotyczyła biednych. Na przykład, w południowej Azji w latach 1995 - 2008 r. w 40 procentach najbiedniejszych gospodarstwach domowych nastąpiła zaledwie nikła poprawa warunków sanitarnych. Podczas Milenijnego Szczytu Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2000 r. uzgodniono założenia, na podstawie których opracowano osiem Milenijnych Celów Rozwoju dotyczących wyeliminowania skrajnego ubóstwa i głodu, poprawy opieki zdrowotnej i dostępu do edukacji, uwłasnowolnienia kobiet i zapewnienia zrównoważonego środowiska naturalnego do 2015 roku. Podczas Szczytu NZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju we wrześniu 2010 r. światowi przywódcy potwierdzili swoje zaangażowanie w osiągnięcie celów i wezwali do podjęcia wspólnych, zwiększonych działań, a także do rozpowszechniania skutecznych inicjatyw: ogłoszono Globalną Strategię na rzecz Zdrowia Kobiet i Dzieci i zobowiązano się do przekazania 40 miliardów USD. Raport na temat Milenijnych Celów Rozwoju 2011, przygotowany przez Departament Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Ekonomicznych i Społecznych, jest rocznym podsumowaniem z dokonanego postępu w  poszczególnych regionach świata. Zawiera najbardziej kompleksowe i aktualne dane zebrane przez ponad 25 agencji międzynarodowych i agend ONZ. Wskaźniki i dane wykorzystane w raporcie są dostępne na stronie Millennium Development Goals Indicators (http://mdgs.un.org). Więcej informacji, materiałów prasowych oraz lista kontaktów dla mediów znajduje się na stronie Millennium Development Goals (www.un.org/millenniumgoals>.2011-07-07

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×