facebook facebook instagram youtube

Realizacja praw kobiet w Polsce zostanie poddana kontroli przez komitet ONZ

W środę 22 października 2014 r. Komitet ds. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW) zbada realizację praw kobiet w Polsce. Posiedzenia będą transmitowane na żywo w sieci.  
Polska jest jednym spośród 188 państw, które są stronami Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet i jest zobowiązana do regularnego składania  raportów dotyczących realizacji zapisów Konwencji przed Komitetem, składającego się  z  23 niezależnych ekspertów.
Najprawdopodobniej Komitet i delegacja polskiego rządu podejmą takie kwestie jak:  zgodność przepisów antydyskryminacyjnych z zapisami Konwencji; podejmowane środki mające  zwiększyć udział kobiet w życiu publicznym i politycznym; udział kobiet w zarządach przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego; ochrona ofiar przemocy domowej; działania dążące do  zwalczania handlu kobietami; zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć; skutki nielegalnych aborcji i ich wpływ na zdrowie kobiet; zapisy prawne i polityka  umożliwiająca kobietom dokonanie aborcji zgodnie z prawem.
Miejsce: Sala XVI, Palais des Nations, Genewa
22 października br., godzina 10.00 – 17:00
Transmisję można śledzić pod adresem http://www.treatybodywebcast.org/.  
Na stronie: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=816&Lang=en będzie można zapoznać się z Raportem złożonym przez Polskę i pełną listą prawdopodobnych tematów rozmów.
7 listopada o 13:30 w Palais des Nations odbędzie się konferencja prasowa, podczas której  
CEDAW przedstawi wnioski i obserwacje dotyczące Polski i innych państw poddanych kontroli – Wenezueli; Chin, Hong Kongu i Makau; Ghany; Belgii; Brunei Darussalam; Gwinei; Wysp Salomona. Wnioski zostaną podane do publicznej wiadomości 7 listopada na stronie: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=816&Lang=en
 
***********
 
Informacje, materiały prasowe i kontakt dla mediów: Liz Throssell (+41 (0) 22 917 9466 / ethrossell@ohchr.org
Więcej o Komitecie ds. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet: http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
Prawa Człowieka ONZ; dołącz do nas na mediach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights Twitter: http://twitter.com/UNrightswire
Google+ gplus.to/unitednationshumanrights    YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR
Storify: http://storify.com/UNrightswire
Obejrzyj "Zagadkę" (The Riddle): http://www.youtube.com/embed/sYFNfW1-sM8?rel=0
 

2014-10-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×