facebook facebook instagram youtube

Spotkanie wysokiego szczebla na temat AIDS
Zgromadzenie Ogólne NZ
Nowy Jork, 8-10 czerwca 2011 r.

Ponad 3000 osób wzięło udział w spotkaniu na forum Zgromadzenia Ogólnego na temat AIDS - przedstawiciele państw członkowskich, organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego, osoby żyjące z HIV/AIDS oraz przedstawiciele sektora publicznego i  prywatnego. Uczestnicy ocenili osiągnięcia i  wyzwania związane z ograniczaniem występowania AIDS na przestrzeni ostatnich 30 lat, jak również omówili kwestię zwalczania AIDS w przyszłości. Spotkanie wysokiego szczebla na temat AIDS odbyło się 10 lat po historycznej Specjalnej Sesji na temat HIV/AIDS. W 2006 r. została przyjęta deklaracja polityczna w sprawie HIV/AIDS, która zobowiązuje państwa członkowskie ONZ do ułatwienia powszechnego dostępu do profilaktyki HIV, leczenia, opieki i programów wspierających chorych. Ponad 30 przywódców państw, rządów oraz wiceprezydentów wzięło udział w sesjach plenarnych, pięciu sesjach panelowych i 40 imprezach towarzyszących. Spotkanie wysokiego szczebla na temat AIDS zakończyło się przyjęciem deklaracji, która wytycza kierunki zwalczania AIDS na następne pięć lat. Spotkaniu wysokiego szczebla na temat AIDS przewodniczył Joseph Deiss, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego NZ. W swoim przemówieniu podkreślił, że “Olbrzymie zainteresowanie z jakim spotkało się spotkanie jest bezprecedensowe i czyni je wydarzeniem historycznym. Oczekujemy, że państwa członkowskie ONZ złożą odważne zobowiązania, które pomogą osiągnąć nasz wspólny cel: zero nowych zakażeń HIV, zero przypadków dyskryminacji oraz zero zgonów spowodowanych AIDS.” Chociaż niektóre kraje wciąż mają trudności z ułatwieniem powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej, to jednak wiele z nich dokonało znaczącego postępu w opanowaniu epidemii HIV/AIDS. W dwudziestu dwóch krajach odnotowujemy powszechny dostęp do usług medycznych z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV przenoszonym z matki na dziecko. Od czasu Specjalnej Sesji Narodów Zjednoczonych na temat HIV/AIDS w 2001 r., również w skali globalnej nastąpił wyraźny postęp w kwestii HIV. Tempo nowych zakażeń HIV obniżyło się o 25% w ciągu ostatnich 10 lat, liczba zgonów zmalała o 20% w ciągu ostatnich 5 lat, a 6,6 milionów osób ma obecnie dostęp do terapii antyretrowirusowej, w porównaniu z zaledwie kilkoma tysiącami w 2001 r. Udało się zdjąć piętno z osób zakażonych i ograniczyć dyskryminację, jak również usunąć krzywdzące przepisy prawne, na przykład ograniczające podróżowanie osobom zakażonym HIV. “Nierówność społeczna, dyskryminacja oraz przepisy prawne krzywdzące osoby zakażone lub znajdujące się w grupie ryzyka zakażeniem się HIV w dalszym ciągu blokują dostęp do opieki zdrowotnej dla najbardziej potrzebujących” - stwierdził Michel Sidibé, dyrektor wykonawczy Wspólnego Programu ONZ ds. HIV/AIDS (UNAIDS). “Potrzebujemy działań w kwestii HIV opartych na prawach człowieka i promujących równość i sprawiedliwość. Dzięki temu uwolnimy świat od HIV.” Niedawno UNAIDS ujawnił, że pomimo sukcesów w zapobieganiu i leczeniu HIV, na świecie żyje coraz więcej osób zakażonych tym wirusem. Ostatnie szacunki mówią o 34 milionach zakażonych. Niestety, zmalały również fundusze międzynarodowe na walkę z HIV/AIDS. “Jeżeli zmniejszą się środki finansowe, osoby najbardziej potrzebujące pomocy będą cierpieć” powiedziała Tetyana Afanasiadi, aktywistka Human Rights z Ukrainy. "Życie milinów ludzi zależy wyłącznie od środków przeznaczonych na zwalczanie AIDS. Sama żyję dzięki terapii antyretrowirusowej i opioidowej terapii zastępczej, do których miałam dostęp poprzez programy prewencyjne i wspierające. Zmniejszenie środków na te programy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla mnie i dla życia milionów osób na świecie."
**********
Zobacz również: 2011 High-Level Meeting on AIDS
http://www.un.org/en/ga/aidsmeeting2011/ Political Declaration on HIV/AIDS: Intensifying our Efforts to Eliminate HIV/AIDS (A/65/L.77, 8 June 2011) http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/65/L.77
Wystąpienie Sekretarza Generalnego ONZ
Spotkanie Wysokiego Szczebla na temat HIV/AIDS
Zgromadzenie Ogólne NZ
Nowy Jork, 8 czerwca 2011 r.
Panie Przewodniczący, Joseph Deiss, Dystyngowani przywódcy państw i rządów, Szanowni ministrowie, Ekscelencje, Wybitni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego, Trzydzieści lat temu AIDS było przerażającą i śmiertelną chorobą, która szybko się rozprzestrzeniała. Dzisiaj mamy szansę zakończyć tę epidemię raz na zawsze. Historia o tym, jak doszliśmy do obecnego etapu została napisana przez wielu tu obecnych - przez rządy, środowiska medyczne i sektor prywatny, ale przede wszystkim przez aktywistów na całym świecie, także tych, którzy sami zmagali się z tą chorobą i walczyli z AIDS na świecie. Wielu z Was pamięta wczesne lata osiemdziesiąte. Ten wielki strach przed nową plagą oraz izolację osób zakażonych. Niektórzy nie chcieli nawet uścisnąć ręki osoby zakażonej wirusem HIV. Nasi bliźni cierpieli nie tylko z powodu choroby, lecz również z powodu dyskryminacji, lub co gorsza, szkalowania. Patrząc wstecz, jest wiele rzeczy, które mogliśmy zrobić inaczej. Patrząc w przyszłość, mamy wiele osiągnięć, z których możemy być dumni i na których Zgromadzenie Ogólne może oprzeć swoją pracę. Od samego początku kampania przeciwko AIDS była czymś znacznie więcej niż tylko walką z chorobą. Była wołaniem o prawa człowieka. Była wezwaniem do równości płci. Była walką o zaprzestanie dyskryminacji na tle orientacji seksualnej. Była również żądaniem, by wszyscy ludzie byli traktowani na równi. W 2001 r. obecni tu przywódcy przyjęli historyczną deklarację. Wzięli na siebie odpowiedzialność za ograniczenie epidemii. I obiecali, że będą odpowiadali za rezultaty działań. Od tamtej pory liczba nowych infekcji spadła o 20 procent. Pięć lat temu podczas Zgromadzenia Ogólnego NZ przywódcy wyznaczyli konkretne cele wspierające globalną walkę z AIDS. Obiecali, że każdy człowiek będzie miał dostęp do usług zdrowotnych, opieki i wsparcia potrzebnego do zmierzenia się z HIV i AIDS. Od tamtej pory liczba zgonów spowodowanych AIDS spadła o 20 procent. Trzydzieści lat temu AIDS zagrażał rozwojowi biednym rejonom świata. Dziś, w niektórych najbardziej dotkniętych HIV/AIDS krajach odnotowujemy ostry spadek zarażeń HIV. Dotyczy to Etiopii, Południowej Afryki, Zambii i Zimbabwe, krajów w których występowały największe epidemie na świecie. Wskaźniki zarażeń spadły w tych krajach o jedną czwartą. Obecnie ponad sześć milionów ludzi otrzymuje pomoc medyczną na całym świecie. Cały ten postęp został osiągnięty dzięki Wam i złożonym przez Was obietnicom - najpierw dziesięć lat temu i ponownie w 2006 r. Dzisiaj czekają nas nowe wyzwania. Dzisiaj spotykamy się, by skończyć z AIDS. Taki jest nasz cel: zwalczyć AIDS w przeciągu dziesięciu lat – zero nowych zarażeń, zero przypadków napiętnowania oraz zero zgonów spowodowanych AIDS. Lecz jeśli mamy odesłać AIDS do podręczników historycznych, to musimy być odważni. Oznacza to, że musimy stawić czoła delikatnym kwestiom, takim jak seks między mężczyznami, nadużywanie narkotyków i handel seksem. Przyznaję, że nie były to tematy, którymi się zajmowałem, gdy przyjmowałem tą pracę. Ale nauczyłem się mówić to, co musi być powiedziane, gdyż w grę wchodzi życie milionów ludzi. Zostałem zainspirowany przez młodych ludzi, ludzi żyjących z HIV i przez mojego poprzednika, Kofi Annana. To on uczynił z kampanii przeciwko AIDS swój osobisty priorytet. W ubiegłym miesiącu minęło dziesięć lat od spotkania Sekretarza Generalnego Annana z  sześcioma największymi producentami farmaceutycznymi w małej sali konferencyjnej w Amsterdamie. Wówczas pierwsze leki na AIDS wzbudzały nadzieję - nadzieję dla tych, których było stać na ich kupno. Firmy farmaceutyczne były poddawane silnym naciskom. Organizacje pozarządowe mobilizowały się, domagając się powszechnego dostępu do leków na AIDS. Sekretarz Generalny Annan wyciągnął do nich rękę i poprosił konglomeraty farmaceutyczne o pomoc w dostarczeniu leków na AIDS dla wszystkich potrzebujących ludzi. I firmy się zgodziły. Działania te doprowadziły do powstania Globalnego Funduszu na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią – to rewolucja, której osiągnięcia ratują istnienia ludzkie na całym świecie. Zastosowałem ten model postępowania w naszej kampanii dążącej do obniżenia śmiertelności matek i dzieci. Globalna Strategia na rzecz Zdrowia Kobiet i Dzieci opiera się na tej samej zasadzie partnerstwa. I obejmuje również chorych na AIDS. Opracowaliśmy również nowy Globalny Plan, by do roku 2015 wyeliminować zakażenia wirusem HIV u dzieci i utrzymać ich matki przy życiu. Nasza Globalna Strategia jest oparta na jasnych i określonych w czasie zobowiązaniach, wspólnej odpowiedzialności oraz przewodnictwie. Wasze Ekscelencje, Panie i Panowie, Dzisiejsze historyczne spotkanie jest wezwaniem do działania. Po pierwsze, musimy się zjednoczyć, jak nigdy dotąd, by wszyscy partnerzy połączyli się w imię globalnej solidarności. To jedyny sposób, by naprawdę zapewnić powszechny dostęp do działań zapobiegających AIDS oraz leczenia i opieki medycznej do 2015 r. Po drugie, musimy obniżyć koszty i opracować lepsze programy. Po trzecie, musimy zobowiązać się do ponoszenia odpowiedzialności. Po czwarte, musimy zapewnić, że nasza walka z AIDS promuje zdrowie, prawa człowieka, bezpieczeństwo oraz godność kobiet i dziewcząt. Po piąte, musimy rozpocząć rewolucję w zakresie zapobiegania HIV/AIDS, angażując młodych ludzi i stosując nowe technologie komunikacyjne, by dotrzeć do każdej osoby na całym świecie. Jeżeli zrobimy te pięć kroków, to możemy powstrzymać AIDS. Możemy powstrzymać strach. Możemy zakończyć cierpienie i nie dopuścić do śmierci ludzi. Możemy uczynić świat wolnym od AIDS. Dziękuję bardzo.

2011-06-21

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×