facebook facebook instagram youtube

Światowy Dzień Meteorologii
23 marca 2004 r.

Era informacji: klimat, pogoda i woda

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Meteorologii upływają pod hasłem „Era informacji: klimat, pogoda i woda”. Rozwój technologii obserwacji, telekomunikacji i informatyki umożliwił lepsze przewidywanie zmian zachodzących w atmosferze ziemskiej. Wykorzystanie osiągnięć technologii informatycznej pozwoliło Światowej Organizacji Meteorologicznej (World Meteorological Organisation - WMO) wielokrotnie zwiększyć swą działalność dla dobra ludzkości, ochrony środowiska oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybór tematu tegorocznych obchodów ma na celu podkreślenie znaczenia rozwoju technologicznego dla meteorologii, hydrologii i pokrewnych nauk geofizycznych.

Takie zjawiska meteorologiczne jak huragany, cyklony, powodzie i susze powodują 80% wszystkich światowych katastrof naturalnych. Straty jakie spowodowały wszystkie katastrofy naturalne w latach 90-tych wyniosły 40 miliardów dolarów, podczas gdy w latach 50-tych straty materialne wyniosły tylko 4 miliardy dolarów. 65% strat materialnych w latach 90-tych było spowodowane zaburzeniami meteorologicznymi. Spowodowały one również aż 90% strat w ludziach. Rozwój technologii przyczynił się do ograniczenia tych kosztów, ponoszonych głównie przez kraje biedne i rozwijające się.

Nigdy w historii nie oczekiwano tak wiele od meteorologii, hydrologii i pokrewnych nauk geofizycznych w kwestiach związanych z trwałym rozwojem, takich jak zmniejszanie skutków katastrof, bezpieczeństwo żywności, zarządzanie zasobami wodnymi, transport, turystyka i kontrola zanieczyszczeń.

Rozwój technologii obserwacji, telekomunikacji i informatyki umożliwiło WMO monitorowanie składu chemicznego atmosfery oraz ilości gazów odpowiedzialnych za efekt cieplarniany. Nie tylko zwiększa to ochronę środowiska, ale również pozwala na dość dokładne prognozowanie pogody. Cyklony i huragany są obserwowane przez sztuczne satelity i opracowywane komputerowo. Mierzy się ich siłę i kierunek, a dzięki komunikacji radiowo-telewizyjnej możliwe jest ostrzeżenie ludności zagrożonych obszarów. Dzięki technologii zastosowanej w radarze Dopplera można określić czas nadejścia huraganu z dokładnością nawet co do minuty. Technologia umożliwiła WMO dokonanie szybkich analiz grożącego niebezpieczeństwa, zwiększenie ochrony życia ludzkiego i zredukowanie strat materialnych, przez co przyczynia się do redukcji biedy i utrzymania trwałego rozwoju.

Rozwój technologii obserwacji, telekomunikacji i informatyki umożliwił też obserwację cyklu wodnego i jakości wody. Jest to konieczne dla oszacowywania i zarządzania zasobami wodnymi, przewidywania powodzi oraz rozsądnego i właściwego wykorzystywania wody tak, żeby zasygnalizować problem wzrastającego zapotrzebowania na wodę.

Celem WMO jest zapewnienie każdemu narodowi, niezależnie od jego rozwoju gospodarczo-ekonomicznego, dostępu do prognoz oraz informacji dostosowanych do podstawowych potrzeb kraju.

Światowy Dzień Meteorologii obchodzony jest co roku 23 marca, dla upamiętnienia wejścia w życie konwencji o utworzeniu WMO w 1950 roku. WMO kontynuuje działalność Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej (International Meteorological Organisation - IMO) powstałej w 1873 roku.

----------------------------------------------------------

Dokument opracowany na podstawie przesłania M. Jarraud'a, Sekretarza Generalnego WMO

2004-03-19

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×