facebook facebook instagram youtube

Syria

Załączono do rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 2042 (2012) z dnia 14 kwietnia

Sześciopunktowa propozycja Wspólnego Specjalnego Wysłannika
Organizacji Narodów Zjednoczonych i Ligi Państw Arabskich

Zespół ONZ monitorujący sytuację w Homs, Syria

21 kwietnia 2012 r.

(1) zobowiązać się do współpracy z Wysłannikiem w inkluzywnym procesie politycznym kierowanym przez Syrię, aby odpowiedzieć na słuszne aspiracje i obawy obywateli Syrii oraz w tym celu do wyznaczenia na prośbę Wysłannika dysponującego upoważnieniami reprezentanta;

(2) zobowiązać się do zaprzestania walk oraz pod skutecznym nadzorem Organizacji Narodów Zjednoczonych niezwłocznie zaprzestać przemocy zbrojnej we wszystkich jej postaciach i przez wszystkie strony, aby chronić ludność cywilną i zapewnić stabilizację państwa.

W tym celu władze Syrii powinny natychmiast wstrzymać wysyłanie oddziałów wojskowych do zamieszkałych miejsc i zaprzestać używania w tych miejscach broni ciężkiej. Ponadto władze powinny rozpocząć wycofywanie wojsk stacjonujących w zamieszkałych miejscach i wokół nich.

W chwili przystąpienia do realizacji tych działań, władze Syrii powinny podjąć współpracę z Wysłannikiem w celu doprowadzenia do ostatecznego zaprzestania przemocy z użyciem broni we wszystkich jej postaciach i przez wszystkie strony, stosując skuteczne mechanizmy Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące nadzoru.

Wysłannik będzie zabiegał o uzyskanie podobnych zobowiązań od opozycji i wszystkich stosownych podmiotów w zakresie zaprzestania walk i rozpoczęcia współpracy z Wysłannikiem w celu doprowadzenia do ostatecznego zaprzestania przemocy zbrojnej we wszystkich jej postaciach i przez wszystkie strony, stosując skuteczne procedury Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące nadzoru.

(3) zapewnić pomoc humanitarną dostarczoną na czas we wszystkich obszarach objętych walkami oraz w tym celu, w ramach natychmiastowych działań, zaakceptować i wdrożyć codzienne dwugodzinne zawieszenie broni w celu niesienia pomocy humanitarnej oraz ustalić dokładne godziny i przebieg codziennego zawieszenia broni stosując skuteczną procedurę, również na poziomie lokalnym;

(4) zintensyfikować i zwiększyć skalę uwalniania osób arbitralnie zatrzymanych, w tym osób należących do grup najbardziej bezbronnych oraz osób zaangażowanych w pokojową działalność polityczną; niezwłocznie przekazać odpowiednimi kanałami wykaz wszystkich miejsc, w których osoby te są przetrzymywane; niezwłocznie zorganizować dostęp do tych miejsc oraz bezzwłocznie przekazać odpowiednimi kanałami odpowiedzi na wszystkie zgłoszone na piśmie żądania informacji, dostępu lub uwolnienia dotyczące tych osób;

(5) zapewnić dziennikarzom swobodę przemieszczania się w całym kraju oraz objąć ich niedyskryminacyjną polityką wizową;

(6) przestrzegać poszanowanie swobody zrzeszania się i pokojowych demonstracji, zagwarantowane przez prawo.

________________________________________________________________________________________________________________________


Zobacz również:

Grupa Działania do Spraw Syrii - Komunikat końcowy (30 czerwca 2012 r.)
www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2306


2012-07-13

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×