facebook facebook instagram youtube

Szczyt ONZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju
(20-22 września 2010 r.)
(główne przesłania)

Milenijne Cele Rozwoju są osiągalne, ale musimy działać już teraz, gdyż zostało tylko pięć lat do realizacji Celów. Nadszedł już najwyższy czas, by przywódcy światowi na tegorocznym Szczycie zobowiązali się do podjęcia konkretnych działań, żeby wszystkie Cele zostały w pełni osiągnięte do roku 2015.

Są już konkretne rezultaty. Przez ostatnich 10 lat wiele biednych krajów odnotowało olbrzymi postęp. Milenijne Cele Rozwoju doprowadziły do prawdziwej transformacji państw afrykańskich. Inwestycje donorów najwyraźniej opłaciły się. Jednakże, osiągnięcia te są kruche i należy podjąć duży wysiłek, by nie zostały zaprzepaszczone.

Wiemy jak osiągnąć nasze cele. 10 lat doświadczenia pokazały jakie działania prowadzą do postępu i co należy zrobić, aby został on utrwalony.

Musimy wspierać te działania, które przynoszą największe korzyści:

- wprowadzać strategie przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju rolnictwa, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, a także podwyższenia statusu kobiet;

- inwestować w zdrowie i skuteczne systemy zdrowotne, przyjąć Globalną Strategię Zdrowia Dzieci i Kobiet (zostanie ona przedstawiona 22 września), wspierać Globalny Fundusz na Rzecz Walki z HIV/AIDS, Gruźlicą i Malarią;

- Usuwać bariery – ekonomiczne, społeczne i kulturowe – by pomóc najbiedniejszym i najsłabszym członkom społeczeństwa wydźwignąć się z kręgu ubóstwa;

- wspierać polityki i inwestycje wspomagające ‘zielony rozwój’, np. rozwój odnawialnej energii.

Razem możemy odnieść sukces. Partnerstwa na rzecz rozwoju odnotowały konkretne wyniki w wielu krajach. Milenijne Cele Rozwoju zostaną zrealizowane, jeśli wszystkie sektory społeczne - wspólnota międzynarodowa, rządy państw, biznes, organizacje zajmujące się działalnością dobroczynną i te zrzeszające wolontariuszy oraz społeczeństwo obywatelskie – będą współdziałać, by osiągnąć postęp do roku 2015.

Osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju jest możliwe dzięki kolektywnemu wysiłkowi – wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ich realizację.

Przywództwo i odpowiedzialność: Milenijne Cele Rozwoju są wyzwaniem dla przywódców państw, liderów społecznych i ludzi przedsiębiorczych przekonanych do krzewienia idei sprawiedliwości i dobrobytu dla wszystkich ludzi na świecie.

Inwestując w osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju, inwestujemy w globalny rozwój ekonomiczny. Musimy prowadzić działania od podstaw. Już w fazie planowania budżetu państw należy myśleć o zabezpieczaniu środków na ochronę najbiedniejszej ludności świata. W skali globalnej, poprawa sytuacji ekonomicznej świata zależy od wzrostu ekonomicznego w najbiedniejszych krajach. Tym samym, poprzez skupianie się na potrzebach najsłabszej ludności świata, budujemy fundament pod naszą najbliższą przyszłość, charakteryzującą się zrównoważonym rozwojem i  dobrobytem.

Osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju zależy przede wszystkim od woli politycznej. Kluczową sprawą pozostaje globalne partnerstwo między krajami rozwijającymi się i rozwiniętymi. Te pierwsze muszą działać zgodnie z wyznaczonymi priorytetami i wdrażać właściwą politykę rozwojową. Kraje udzielające pomocy powinny wspierać ich rozwój w zakresie, w którym kraje rozwijające się nie mogę tego zrobić ze względu na brak odpowiednich środków.

Kraje rozwinięte muszą wywiązać się ze swoich zobowiązań podjętych na spotkaniach grup G-8 i G-20 oraz na forum ONZ.

Nie potrzeba dużo więcej środków, żeby osiągnąć postęp. Roczna oficjalna pomoc rozwojowa (ODA) wynosi obecnie $120 miliardów. Gdyby państwa dotrzymały swojej dalekosiężnej obietnicy złożonej na forum ONZ dotyczącej przekazywania 0,7% krajowego produktu brutto na oficjalną pomoc rozwojową, to roczna kwota wzrosłaby o $35 miliardów każdego roku przez kolejnych 5 lat. W 2015 r. ODA osiągnęłaby poziom około $300 miliardów.

Musimy dążyć do postępu, nawet w obliczu globalnych kryzysów, nieprzewidzianych katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zobacz również:

UN Summit, 20-22 September 2010, New York
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/


2010-09-17

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×