facebook facebook instagram youtube

Sześć miesięcy po Tsunami przedstawiciele
agend ONZ twierdzą, że najcięższa praca jeszcze przed nimi.

Specjalny Wysłannik ONZ, były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton,
docenia wysiłki sił humanitarnych i wzywa do nowej mobilizacji

Genewa/Nowy Jork, 23 czerwca 2005 roku – sześć miesięcy po grudniowej klęsce tsunami, która spustoszyła region Oceanu Indyjskiego, organizacje najbardziej zaangażowane w odbudowę twierdzą, że największe wyzwania wciąż jeszcze leżą przed nimi. Do spraw, którymi należy zająć się w najbliższym czasie zalicza się wskazanie lokalizacji budowy domostw, podjęcie jak najszybszej odbudowy zniszczeń oraz ustalenie priorytetów obecnej fazy działań po udzieleniu natychmiastowej pomocy doraźnej.

Przemawiając w imieniu agend ONZ zaangażowanych w pomoc i odbudowę, były prezydent Bill Clinton powiedział, że choć natychmiastowa pomoc humanitarna była oszałamiająca, rozmiar pracy, jaką jeszcze należy wykonać, jest niewyobrażalny.

„Tragedia ta zbliżyła do siebie świat” – powiedział prezydent Clinton, Specjalny Wysłannik ONZ ds. Pomocy Ofiarom Tsunami. „Przez jakiś czas wszyscy koncentrowali się na ratowaniu ludzi nie zwracając uwagi na ich narodowość, pomijając kwestie polityczne i inne. Jednak, choć zakres doraźnej pomocy humanitarnej był bezprecedensowy, nie możemy lekceważyć ogromu pracy, która nas jeszcze czeka.”

Prezydent Clinton zwrócił się do ONZ i organizacji współpracujących o utrzymanie tempa odbudowy charakterystycznego dla pierwszych sześciu miesięcy. Proces odbudowy regionu po klęsce żywiołowej – powiedział – jest w szczególnie trudnej fazie przejściowej. Plan długoterminowej rekonstrukcji jest prawie sfinalizowany, lecz nadal daleki od wdrożenia.

„Naszą pracę, której celem jest udzielenie pomocy narodom i społecznościom, można porównać do maratonu” – powiedział prezydent Clinton. – „Musimy jednak przebiec ten maraton w tempie sprinterskim, poruszając się w sposób skoordynowany i odpowiedzialny, by nasza misja zakończyła się sukcesem. Losy milionów ludzi zależą od naszych przyszłorocznych działań.”

Prezydent Clinton zauważył, że koordynacja działań różnych podmiotów, w tym agend ONZ, Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w znacznym stopniu ograniczyła spustoszenia.

„Zapewnienie skutecznej pomocy krajom dotkniętym tsunami wciąż będzie niezwykle trudne, i dlatego wszyscy zaangażowani w tę działalność muszą ściśle ze sobą współpracować. Koordynacja działań instytucji, w tym Międzynarodowej Federacji i agend ONZ, do tej pory pozwoliła znacznie ograniczyć cierpienia” – powiedział Johan Schaar, Specjalny Przedstawiciel Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca ds. Działań Ograniczających Skutki Tsunami.

Dzięki szczodrości donorów z całego świata, agendy ONZ oraz Międzynarodowa Federacja dostarczyły niezbędne do przeżycia dobra milionom tych, którzy przetrwali kataklizm w całym regionie. Na przykład:

- 2 miliony mieszkańców Indonezji, Sri Lanki i Malediwów otrzymało pomoc żywnościową w ramach Światowego Programu Żywnościowego (WFP); 1 051 200 ludzi dziennie zaopatrywanych jest przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) w wodę pitną.

- Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca udzieliła ponad milionowi ludzi pomoc humanitarną obejmującą: żywność i zaopatrzenie, schronienie, opiekę medyczną (prewencyjną i leczniczą), dostęp do wody i artykułów sanitarnych oraz wsparcie psychologiczne.

- By zapobiec malarii, UNICEF zapewnił moskitiery dla niemal 240 000 ludzi.

- Dzięki pomocy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i UNICEFu ponad 1,2 miliona dzieci w wieku od 6 miesięcy do 15 lat zaszczepiono przeciwko odrze. Niemal 847 000 dzieci otrzymało witaminę A.

- Ponad 120 ekspertów WHO oraz Globalnej Sieci Alarmu Epidemiologicznego i Interwencji współpracowało z ministrami zdrowia, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi w celu szybkiego wykrywania, rozpoznawania i reagowania na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych na obszarach dotkniętych tsunami.

- W ciągu trzech miesięcy WHO dostarczyło apteczki pierwszej pomocy dla 1 910 000 ludzi, zestawy chirurgiczne wystarczające na 10 000 zabiegów, jak również środki do leczenia biegunki dla 4 000 chorych.

- Ponad 30 000 ludzi korzysta z programów UNDP "cash-to-work" w prowincji Aceh i na Sri Lance. Program Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju (UNDP), Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podjęły także działania mające na celu odbudowanie produkcji rolniczej i rybackiej w regionie.

- Ponad 561 000 dzieci skorzysta z zestawów do nauki dostarczonych przez UNICEF. UNICEF podjął się również odbudowy 1 573 szkół.

- Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) wybudowała na Sri Lance i w prowincji Aceh około 1 500 tymczasowych schronień dla 7 500 ludzi.

- Szacuje się, że 211 000 dzieci skorzystało z pomocy psychosocjalnej zorganizowanej przez UNICEF.

- Przejrzystość i odpowiedzialność: wszystkie wydatki systemu ONZ zostały zamieszczone na stronie internetowej http://ocha.unog.ch/ets/

Patrząc w przyszłość

Obecnie działania przeszły z fazy doraźnego ratowania życia do fazy długoterminowej odbudowy. Prezydent Clinton nakreślił cztery priorytety na nadchodzące tygodnie:

Po pierwsze, potrzebny jest plan działań odbudowy, w ramach którego wszystkie jednostki – agendy ONZ, organizacje pozarządowe, donorzy, rządy krajów dotkniętych tsunami oraz sektor biznesu – uzgodnią, jakie działania należy podjąć, kto je podejmie, gdzie i kiedy. Podmioty te muszą skoordynować swoje działania i ponosić odpowiedzialność za ich wykonanie.

Po drugie, należy zorganizować szkolenia zawodowe dla ludności w celu umożliwienia jej zdobycia źródła utrzymania. Jednocześnie należy wzmocnić lokalne struktury rządowe i pozarządowe, by mogły skutecznie wykonywać swoje zadania.

Po trzecie, ludzie pozbawieni swoich domów muszą zostać przeniesieni z namiotów do lepiej wyposażonych tymczasowych schronień.

Po czwarte, priorytety długoterminowe powinny uwzględniać potrzeby osób najsłabszych, w tym kobiet i dzieci.

Prezydent Clinton zauważył, że pełna odbudowa regionów najbardziej dotkniętych przez tsunami zajmie od dwóch do pięciu lat, a w poszczególnych obszarach może potrwać nawet dziesięć lat. Według szacunków rządów krajów dotkniętych kataklizmem całkowita rekonstrukcja ma kosztować 8,9 miliarda dolarów.

Agendy ONZ działające na terenach spustoszonych przez tsunami donoszą, że i tak już przeciążone struktury rządowe muszą skupić swą uwagę na rozwiązaniu wielu skomplikowanych i czasochłonnych kwestii takich jak określenie własności ziemi, podział gruntów czy rozmiar brzegowych stref ochronnych.

Plany odbudowy

W ciągu następnych sześciu miesięcy agendy ONZ i organizacje pozarządowe, we współpracy z władzami poszczególnych krajów, podejmą działania w następujących dziedzinach:

- Mieszkalnictwo: W całym regionie powstaną dziesiątki tysięcy domostw.

- System wczesnego ostrzegania: Obecnie opracowywane są plany stworzenia systemu wczesnego ostrzegania na obszarze Oceanu Indyjskiego.

- Infrastruktura: Kluczowe porty w prowincji Aceh i na Malediwach zostaną odbudowane wraz z najważniejszymi drogami i pozostałą infrastrukturą.

- Woda: Co najmniej 80% ludności prowincji Aceh, Sumatry Północnej i najważniejszych rejonów Malediwów zapewni się dostęp do słodkiej wody i kanalizacji.

- Źródła utrzymania: Utworzono okresowe miejsca pracy dla 17 000 ludzi w Indonezji. Organizowane są również działania odtworzenia rynku pracy, szczególnie w ciężko dotkniętym przez katastrofę sektorze rybackim.

- Zdrowie: Ośrodki zdrowia, szpitale oraz regionalne punkty dostaw we wszystkich obszarach dotkniętych tsunami są odbudowywane lub remontowane.

- Szkoły: W Indonezji powstaje ponad 200 tymczasowych szkół.

* * * *

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:

UNICEF: www.unicef.org

OCHA: http://www.reliefweb.org/

UNDP: www.undp.org

WFP: www.wfp.org

IOM: www.iom.int

WHO: www.who.org

IFRC: www.ifrc.org2005-08-05

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×