facebook facebook instagram youtube

UNHCR wita z zadowoleniem gwarancje
dotyczące statusu uchodźcy zawarte w propozycjach UE
dotyczących Morza Śródziemnego

30 listopada 2006 r.

GENEWA – Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) przywitało z zadowoleniem propozycje Komisji Europejskiej, które uznają, że status uchodźcy musi stanowić kluczowy element wszelkich środków dotyczących kontroli migracji, włączając w to południowe granice Europy.

Propozycje te, opublikowane w dniu dzisiejszym w komunikacie Komisji Europejskiej dotyczącym Wzmocnienia Zarządzania Południowymi Zewnętrznymi Granicami Morskimi UE, odpowiadają na wezwania Państw Członkowskich Unii Europejskiej do wprowadzenia środków wzmacniających ich możliwości zapobiegania i zarządzania „kryzysowymi sytuacjami migracyjnymi”. Komisja Europejska opublikowała także dalszy komunikat zatytułowany "Globalne podejście do migracji, po roku”. Praca ta streszcza postęp w podejmowanych w 2006 roku przez UE wysiłkach mających na celu sprostanie wyzwaniom związanym z migracją, a także podkreśla istotną potrzebę utrzymania przez UE statusu uchodźcy i ochrony jako ważnych elementów jej współpracy z krajami trzecimi odnośnie migracji.

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców António Guterres przyjął z zadowoleniem uznanie przez Komisję, że azyl musi być ważną cechą strategii UE dotyczących zarządzania granicami i migracją.

“Samo umacnianie granic nie jest odpowiedzią na wyzwanie jakim jest migracja w Europie” powiedział Guterres. „Efektywne zarządzanie migracją musi zawierać gwarancje dla wielu ludzi przybywających na granice UE, którzy potrzebują ochrony międzynarodowej”.

Zauważył on także, że problemy związane z ochroną uchodźców nie dotyczą tylko wybrzeża Morza Śródziemnego.

“Wyzwania związane z ochroną pojawiają się na innych granicach UE, zwłaszcza na wschodzie; nowe strategie i narzędzia muszą odpowiadać także potrzebom występującym wzdłuż tych granic zewnętrznych", powiedział.

Wysoki Komisarz przypomniał, że UNHCR wydało ostatnio serię propozycji w celu pomocy rządom w zidentyfikowaniu uchodźców wśród grup migrantów, tak aby zaspokoić ich potrzeby dotyczące międzynarodowej ochrony. Powiedział on, że państwa mają wspólny interes w uwzględnianiu przyjętych dobrowolnie na siebie obowiązków związanych z ochroną.

Plan działania UNHCR podkreśla potrzebę włączenia przez państwa koniecznych zapisów w celu identyfikacji ludzi potrzebujących ochrony tak szybko jak tylko nawiążą oni kontakt z władzami.

“Nowe propozycje Komisji, w przypadku ich dalszego rozwoju uwzględniającego zobowiązania państw dotyczące ochrony, mogą osiągnąć ten cel", powiedział Guterres.

UNHCR potwierdziło swoją chęć uczestnictwa w rozwijaniu idei zaprezentowanych w komunikacie KE, włączając w to pojęcie „zespołu ekspertów azylowych”, tak aby pomóc państwom UE stojącym w obliczu obciążeń związanych z przyjmowaniem nowych przybyszów.

UNHCR powitał także z zadowoleniem możliwość uczestnictwa w bardziej zorganizowany sposób w działaniach Agencji ds. Zarządzania Granicami Zewnętrznymi (”Frontex”). Mogłoby to obejmować ustanawianie punktów styczności, szkolenia, koordynację i inne kroki mające na celu zapewnienie dostępu do procedur przyznawania statusu uchodźcy oraz efektywnej ochrony w Unii Europejskiej tym, którzy są do niej uprawnieni.

Ministrowie Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE otrzymają nowe propozycje KE dotyczące zarządzania migracją i granicami na spotkaniu w Brukseli w dniach 5 – 6 grudnia. UNHCR zachęca państwa UE do zapoznania się z tymi propozycjami i rozwinięcia ich w praktyczne środki, spełniające w pełni międzynarodowe i unijne zobowiązania dotyczące uchodźców i innych ludzi potrzebujących ochrony.

****************************************************

Kontakt z mediami:
William Spindler, UNHCR Geneva, 41 22 739-8332; tel. kom. 41 79 200-7620
Diederik Kramers, UNHCR Brussels, 32 2 627-1739; tel. kom. 32 48 608-9293

2006-12-01

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×