facebook facebook instagram youtube

Informacja prasowa

Woda jako jeden z obszarów Milenijnych Celów Rozwoju
Raport 2012

Trzy osiągnięte Milenijne Cele Rozwoju dotyczą dostępu do wody, natomiast realizacja postanowień odnośnie dostępu do urządzeń sanitarnych pozostaje daleko w tyle.

2 lipca 2012 r. Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon ogłosił Raport o Milenijnych Celach Rozwoju na rok 2012. Raport analizuje osiem Milenijnych Celów Rozwoju i pokazuje ich aktualny stan na trzy lata przed upływem ostatecznego terminu realizacji Celów w 2015 roku: osiągnięto trzy ważne cele dotyczące ubóstwa, slumsów i wody.

„W latach 1990 - 2010 ponad dwa miliardy ludzi uzyskało dostęp do bezpiecznych źródeł wody, takich jak wodociągi i zabezpieczone studnie, a warunki życia poprawiły się dla ponad 200 milionów osób zamieszkujących slumsy” – powiedział Ban Ki-moon. „Wyniki te wskazują, iż udało się znacznie ograniczyć ludzkie cierpienie i w jasny sposób stwierdzają, że postanowienia zawarte w Milenijnych Celach Rozwoju są słuszne. Nie oznacza to jednak, że możemy spocząć na laurach. Prognozy przewidują, że w 2015 roku ponad 600 milionów ludzi na całym świecie wciąż będzie pozbawionych dostępu do bezpiecznej wody pitnej, prawie miliard będzie żyć w skrajnym ubóstwie, a głód pozostanie globalnym wyzwaniem”.

MCR 7: Do 2015 roku zmniejszyć o połowę liczbę osób nie mających stałego dostępu do bezpiecznej wody pitnej i podstawowych urządzeń sanitarnych, w wyniku czego do roku 2015 zostanie osiągnięty cel zmniejszenia o połowę liczby osób, które nie mają dostępu do ulepszonych źródeł wody pitnej.

Siódmy Milenijny Cel Rozwoju, który dotyczy wody został zrealizowany już w 2010 roku - na pięć lat przed ostatecznym terminem. Jednocześnie raport wskazuje, że w regionach rozwijających się zasięg korzystania z urządzeń sanitarnych wzrósł z 36% w 1990 roku do 56% w roku 2010. Choć stanowi to postęp, trzeba stwierdzić, że prawie połowa ludności świata nadal nie ma dostępu do ulepszonych urządzeń sanitarnych.

Osiągnięcie pozostałych celów, choć ambitne, jest możliwe – jednak wyłącznie pod warunkiem, że rządy nie odstąpią od realizacji zobowiązań przyjętych ponad dziesięć lat temu. „Wykorzystajmy osiągnięte dotąd sukcesy i nie ustępujmy, aż zrealizujemy wszystkie Milenijne Cele Rozwoju.” – powiedział Ban Ki-Moon.

Na temat Raportu o Milenijnych Celach Rozwoju za 2012 rok:

Raport o Milenijnych Celach Rozwoju, jest coroczną oceną regionalnych postępów w realizacji Celów. Przedstawia najbardziej obszerne i aktualne dane zgromadzone przez między-agencyjną i ekspercką grupę ds. wskaźników Milenijnych Celów Rozwoju, która działa pod przewodnictwem Departamentu ONZ ds. Ekonomicznych i Społecznych (UNDESA), w odpowiedzi na wniosek Zgromadzenia Ogólnego dotyczący okresowej oceny postępów w osiąganiu MDG.

Dodatkowe informacje:


**********************************************************************

Dekada Wody 2005 - 2015 Głównym celem Dekady „Woda dla Życia” jest wspieranie wysiłków zmierzających do realizacji międzynarodowych zobowiązań dotyczących kwestii związanych z wodą do roku 2015. Zobowiązania te obejmują Milenijne Cele Rozwoju, które dotyczą obniżenia o połowę liczby osób nie posiadających dostępu do bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych do roku 2015, aby powstrzymać znierównoważoną eksploatację zasobów wodnych.

Zobacz stronę International Decade for Action 'Water for Life' 2005-2015 www.un.org/waterforlifedecade

UN-Water jest to jednostka ONZ obejmująca agendy, departamenty oraz programy związane z kwestią zasobów wodnych. Została ustanowiona w 2003 roku przez Komitet ONZ Wysokiego Szczebla ds. Programów. Program powstał w wyniku ścisłej współpracy pomiędzy agencjami ONZ i został stworzony w celu wsparcia inicjatyw ONZ poprzez promowanie większej współpracy i wymiany informacji między istniejącymi agencjami ONZ i partnerami zewnętrznymi. Trzydzieści organizacji członkowskich UN-Water udziela państwom członkowskim ONZ na całym świecie wsparcia w dążeniach do osiągnięcia celów w zakresie dostępu do wody i urządzeń sanitarnych. Natomiast inne organizacje spoza ONZ pozostają partnerami UN-Water.

Zobacz stronę UN-Water www.unwater.org.

Biuro ONZ ds. Wsparcia Międzynarodowej Dekady Działań „Woda dla Życia” 2005 -2015 (UNO-IDfA), mające siedzibę w Saragossie w Hiszpanii, wdraża Program ONZ ds. Promocji i Komunikacji dot. Dekady Wody (UNW-DPAC). UNW-DPAC wspiera i wdraża działania zapewniające komunikację, informacje i podnoszące świadomość w ramach Dekady „Woda dla Życia”. Departament ONZ ds. Ekonomicznych i Społecznych (UN-DESA) organizuje i przewodzi działaniom UNO-IDfA oraz UNW-DPAC.

Zobacz stronę International Decade for Action 'Water for Life' 2005-2015 www.un.org/waterforlifedecade


2012-08-24

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×