facebook facebook instagram youtube

Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ, Louise Fréchette
z wizytą w Polsce

W dniach 11-13 maja 2003 r. na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych w Polsce przebywać będzie Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ, Pani Louise Fréchette. 12 maja 2003 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi Wykład Belwederski zatytułowany „Przyszłość systemu bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po Iraku.” (The Future of the UN Security System after Iraq.). Wykład odbędzie się z inicjatywy Akademii Dyplomatycznej MSZ.

Wystąpienie Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ L. Fréchette jest kontynuacją cyklu spotkań ze znanymi osobistościami międzynarodowej sceny politycznej zapoczątkowanych przez Akademię Dyplomatyczną MSZ w 2002 r. Dotychczasowymi gośćmi zaproszonymi do udziału w Wykładach Belwederskich byli m.in. były Minister Spraw Zagranicznych prof. Krzysztof Skubiszewski, Sekretarz Generalny OECD Donald J. Johnston oraz b. Zastępca Sekretarza Stanu USA Richard Holbrooke.

Podczas swojej wizyty L. Fréchette odbędzie spotkania z przedstawicielami władz Polski. Będzie przebywać również w Krakowie, gdzie spotka się ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwiedzi także zabytki kultury polskiej: Wawel, Rynek Krakowski i Sukiennice.

-----------------------

NOTA BIOGRAFICZNA

Louise Fréchette
Zastępca Sekretarza Generalnego
Organizacji Narodów Zjednoczonych

Louise Fréchette jest pierwszym w historii Narodów Zjednoczonych Zastępcą Sekretarza Generalnego. Pełni tę funkcję od 2 marca 1998 roku. Nominację na to stanowisko otrzymała od obecnego Sekretarza Generalnego, Kofi A. Annana. Jest obywatelką Kanady.

Stanowisko Zastępcy Sekretarza Generalnego powstało na mocy decyzji Zgromadzenia Ogólnego pod koniec 1997 roku. Utworzenie tej funkcji było jednym z elementów reformy organizacyjnej NZ i miało na celu usprawnienie pracy sekretariatu oraz zapewnienie spójności działań i programów Organizacji. Intencją Zgromadzenia Ogólnego było również wzmocnienie prestiżu Narodów Zjednoczonych i ich przywódczej roli na płaszczyźnie gospodarczej i społecznej. Zastępca Sekretarza Generalnego wspomaga Sekretarza Generalnego w wykonywaniu wszelkich przypisanych mu zadań i może reprezentować Organizację na forum międzynarodowym i konferencjach. Ponadto, Louise Fréchette przewodniczy pracom Komitetu Sterującego do spraw Reform i Polityki Zarządzania. Jest również przewodniczącą Rady Doradczej Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Międzynarodowego Partnerstwa (UNFIP), która odpowiada za współpracę z fundacją utworzoną przez Teda Turnera w celu wspierania działalności Narodów Zjednoczonych.

Przed podjęciem pracy w strukturach NZ Louise Fréchette była w latach 1995-1998 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, a następnie wiceministrem Obrony Narodowej w rządzie Kanady. W latach 1992-1995 piastowała funkcję stałego przedstawiciela Kanady w Narodach Zjednoczonych.

Louise Fréchette rozpoczęła pracę zawodową w 1971 roku, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Kanady. W 1972 roku weszła w skład delegacji reprezentując swój kraj na sesjach Zgromadzenia Ogólnego NZ. W późniejszych latach pełniła funkcję drugiego sekretarza Ambasady Kanady w Atenach. W latach 1975-1977 pracowała w Departamencie Spraw Europejskich kanadyjskiego MSZ-u. W 1978 roku wróciła do Europy, by objąć stanowisko pierwszego sekretarza przedstawicielstwa Kanady w biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, gdzie sprawowała tę funkcję do 1982 roku. W ramach pełnienia tej misji wzięła udział w sesji Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), która odbyła się w Madrycie w okresie od listopada 1980 roku do lipca 1981 roku.

W 1982 roku Louise Fréchette powróciła do pracy w kanadyjskim MSZ-cie, gdzie pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Polityki Handlowej, a następnie jako dyrektor Departamentu Kontaktów z Europą (1983-85). W 1985 roku została po raz pierwszy mianowana na ambasadora w Argentynie, będąc jednocześnie ambasadorem Urugwaju i Paragwaju.

W październiku 1988 roku, Louise Fréchette objęła funkcję zastępcy wiceministra do spraw Ameryki Łacińskiej i Regionu Morza Karaibskiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego. W ramach swych obowiązków kierowała pracami nad rewizją stosunków z państwami tej części świata, która zaowocowała przystąpieniem Kanady do Organizacji Państw Amerykańskich (OAS). W lutym 1991 roku została mianowana zastępcą wiceministra do Spraw Polityki Gospodarczej i Konkurencyjności Handlu.

Louise Fréchette jest absolwentką College Basile Moreau i Uniwersytetu w Montrealu – University of Montreal, gdzie w 1970 roku otrzymała stopień magistra historii. Ukończyła także podyplomowe studia ekonomiczne w Kolegium Europejskim w Brugii, (Belgia) w 1978. Posiada doktoraty honoris causa uniwersytetów w Halifax – Saint Mary’s University, Seulu – Kyung Hee University, Ottawie – University of Ottawa, Toronto – University of Toronto oraz Uniwersytetu Laval w kanadyjskiej prowincji Quėbec – Laval University. W 1998 roku została odznaczona Orderem Kanady.

Louise Fréchette urodziła się 16 czerwca 1946 roku w Montrealu. Jest niezamężna. Włada trzema językami: angielskim, francuskim i hiszpańskim.

2003-05-09

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×