O konferencji


Rumunia - zanieczyszczenie powietrza"Ocieplenie klimatu jest faktem - a my jego głównymi sprawcami. (...) Dobrą wiadomością, która zagubiła się gdzieś w tej debacie jest to, że możemy temu przeciwdziałać - i to w dużo prostszy sposób i mniejszym nakładem finansowym, niż większość z nas myśli."

Fragment artykułu Sekretarza Generalnego ONZ
"Bali i przyszłość: nowa 'zielona' ekonomia"
(10 grudnia 2007 r.)Osiągnięcia
  • Stworzenie "Bali Roadmap" - Mapy Drogowej z Bali określającej kierunki działań

  • Przyjęcie harmonogramu prac nad kluczowymi kwestiami

  • Określenie ram czasowych obejmujących 2009 r. i 2013 r.

  • Włączenie zmian klimatu do dziedzin związanych z rozwojemPonad 10 tysięcy uczestników reprezentujących 187 państw wzięło udział w Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się na Bali w dniach 3 - 14 grudnia 2007 roku. Przewodniczył jej minister środowiska Indonezji - Rachmat Witoelar. Negocjacjom przyglądali się obserwatorzy z międzyrządowych i pozarządowych organizacji oraz przedstawiciele mediów. Podczas trwającej prawie dwa tygodnie Konferencji odbyły się sesje Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (Conference of the Parties - COP) oraz Stron Protokołu z Kioto (Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol - CMP).

W trakcie Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu negocjowano ważne kwestie wpływające na zmiany klimatyczne, do których należą emisja gazów cieplarnianych i wylesianie. Rozmowy dotyczyły także wsparcia finansowego dla krajów rozwijających się, transferu technologii i spraw związanych z międzynarodowym handlem emisjami dwutlenku węgla. Następna Konferencja Stron Ramowej Konwencji w Sprawie Zmian Klimatu oraz Członków Protokołu z Kioto odbędzie się w Poznaniu w grudniu 2008 roku.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2008 r.