facebook facebook instagram youtube

6. Cel Zrównoważonego Rozwoju: Czysta woda i warunki sanitarne

W momencie przyjmowania Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 193 państwa członkowskie ONZ podkreśliły: „Prezentowane cele i zadania opierają się na niezwykle ambitnej wizji ukierunkowanej na zmiany. Wizji świata wolnego od ubóstwa, głodu, chorób i niedostatku, świata, w którym każdy człowiek ma możliwość rozwoju. (…) Świata, w którym potwierdzamy nasze zobowiązania dotyczące prawa każdego człowieka do dostępu do bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych, w którym higiena jest na wyższym poziomie (…).”

Szósty Cel Zrównoważonego Rozwoju „Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi” podkreśla, jak ważną rolę może odgrywać woda w kontekście wspierania dobrobytu, eliminowania nierówności i radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi.

Osiem zadań

6. Cel zawiera osiem zadań i dotyka różnych obszarów związanych z czystą wodą, od zapewnienia dostępu do bezpiecznej wody, warunków higienicznych i sanitarnych po odbudowę i ochronę ekosystemów wodnych oraz zrównoważone gospodarowanie nimi.

Coraz łatwiej można dostrzec, że aby oddalić widmo nadchodzącego globalnego kryzysu gospodarki wodnej konieczne jest podjęcie działań na szerszą skalę. Wyzwań w wymiarze globalnym jest obecnie znacznie więcej. Powodzie i susze są przyczyną ogromnych strat gospodarczych i społecznych na całym świecie.

  • Ponad 2 miliardy ludzi żyje w krajach, w których niedobór wody w nadmierny sposób daje się we znaki.
  • W Afryce Północnej i Azji Zachodniej oraz Azji Środkowej i Azji Południowej deficyt wody notuje się na poziomie powyżej 60%, co znacznie zwiększa w tych regionach prawdopodobieństwo niedostatku wody w przyszłości.
  • Energia wodna to najważniejsze i powszechnie wykorzystywane odnawialne źródło energii. Od roku 2011 ten rodzaj energii stanowił 16% całkowitej światowej produkcji energii elektrycznej.
  • Defekacja na świeżym powietrzu praktykowana w 2015 roku przez 892 milionów ludzi (12% światowej populacji) nadal stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia.

Problemy te wymagają śmiałego zaangażowania ze strony rządów, sektora prywatnego, społeczności i środowiska naukowego. Na dalszym etapie współpracy potrzebne będą także działania wspomagające proces wymiany wiedzy, innowacje i inwestycje.

Panel Wysokiego Szczebla ds. Wody

Mając świadomość znaczenia działań na szczeblu przywódczym, 11 szefów państw i rządów oraz były premier wydali raport wzywający wszystkich światowych przywódców do podjęcia natychmiastowego działania w sprawie wody. Przywódcy – członkowie Panelu Wysokiego Szczebla ds. Wody zwołanego przez Sekretarza Generalnego ONZ oraz prezesa Banku Światowego – zauważyli, że aby oddalić widmo zbliżającego się kryzysu gospodarki wodnej, świat musi zmienić sposób rozumienia i wyceniania zasobów wodnych oraz gospodarowania nimi.

W otwartym liście przywódcy stwierdzają: „Panel Wysokiego Szczebla ds. Wody postuluje przyjęcie nowej Agendy Działań na Rzecz Wody, zamieniając wyzwanie w szansę. Musimy sprawić, aby liczyła się każda kropla. Zachęcamy do przyjęcia nowego podejścia: do ponownego przemyślenia tego, jak rozumiemy wodę w kontekście postrzegania jej jako cenny zasób, jak ją wyceniamy i jak nią gospodarujemy, do zainicjowania zmian i do budowania stosunków partnerskich umożliwiających realizację celów związanych z gospodarką wodną w ramach Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.”

Panel dostrzega, że konieczne jest ponowne zdefiniowanie znaczenia wody dla społeczeństw w wymiarze społecznym, kulturalnym, gospodarczym i środowiskowym oraz że zasobami wody powinno rozporządzać się w taki sposób, aby zmaksymalizować ogólne korzyści dla społeczeństw. Korzyści te to m.in. czysta woda zdatna do picia, produkcja żywności, wytwarzanie energii oraz korzyści wynikające z dobrej jakości rzek, jezior, wód podziemnych i terenów podmokłych.

Przywódcy dodają jednocześnie: „Wprowadzenie wymaganych zmian na tak szeroką skalę nie będzie łatwe, ale nie mamy wyboru. Wzywamy naszych partnerów na najwyższym szczeblu do podjęcia natychmiastowego działania, zainicjowania wspólnych działań i zaproponowania zintegrowanego podejścia wewnątrz administracji rządowej”.

Na czerwcowym Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ws. Zrównoważonego Rozwoju w 2018 roku, 6. Cel będzie jednym z sześciu celów przeznaczonych do dogłębnej analizy. Aby wzmocnić wysiłki w ramach realizacji 6. Celu do 2030 roku inauguracja Międzynarodowej Dekady Działań „Woda dla Zrównoważonego Rozwoju” odbyła się w Światowy Dzień Wody 22 marca 2018 roku.
 

Zobacz:
 

6. Cel Zrównoważonego Rozwoju

Goal 6: Ensure access to water and sanitation for all
 
 

2018-07-02

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×