facebook facebook instagram youtube

Liczy się każda kropla: Agenda Działań na Rzecz Wody

List otwarty Panelu Wysokiego Szczebla ds. Wody

Świat stoi w obliczu kryzysu związanego z gospodarką wodną. Woda to cenny zasób, a jednocześnie jedno z największych globalnych zagrożeń w kontekście postępu gospodarczego, likwidacji ubóstwa, zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju.

Kryzys związany z wodą jest wynikiem poważnych braków w zakresie dostępu do wody i warunków sanitarnych, zwiększającej się liczby ludności, zanieczyszczeń, pogarszającego się stanu ekosystemów i skutków zmian klimatycznych.

Panel Wysokiego Szczebla ds. Wody postuluje przyjęcie nowej Agendy Działań na Rzecz Wody, zamieniając wyzwanie związane z wodą w szansę. Musimy sprawić, aby liczyła się każda kropla.

Zachęcamy do przyjęcia nowego podejścia: do ponownego przemyślenia tego, jak rozumiemy wodę w kontekście postrzegania jej jako cenny zasób, jak ją wyceniamy i jak nią gospodarujemy, do zainicjowania zmian i do budowania stosunków partnerskich umożliwiających realizację celów związanych z gospodarką wodną w ramach Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Konieczne jest ponowne zdefiniowanie znaczenia wody dla społeczeństw w wymiarze społecznym, kulturalnym, gospodarczym i środowiskowym. Zasobami wody powinno rozporządzać się w taki sposób, aby zmaksymalizować ogólne korzyści dla społeczeństw. Korzyści te to m.in. czysta woda zdatna do picia, produkcja żywności, wytwarzanie energii oraz korzyści wynikające z dobrej jakości rzek, jezior, warstw wodonośnych i bagien.

Aby działania związane z zarządzaniem zasobami wodnymi oraz świadczeniem usług wodnych i sanitarnych były atrakcyjne, opłacalne i odporne na klęski żywiołowe, konieczne jest wdrożenie stabilnej polityki, przyjęcie przejrzystego systemu zarządzania oraz zastosowanie nowatorskiego podejścia na szczeblu krajowym i lokalnym. Musimy wdrożyć działania, które w ciągu najbliższych pięciu lat pozwolą co najmniej dwukrotnie zwiększyć zakres inwestycji w infrastrukturę wodną.

Wprowadzenie wymaganych zmian na tak szeroką skalę nie będzie łatwe, ale nie mamy wyboru. Wzywamy naszych partnerów na najwyższym szczeblu do podjęcia natychmiastowego działania, zainicjowania wspólnych działań i zaproponowania zintegrowanego podejścia wewnątrz administracji rządowej.

Konieczne będzie przyjęcie podejścia globalnego angażującego m.in. sektor rolny oraz prezydentów miast i dyrektorów firm. Kluczowe będzie nawiązanie nowych stosunków partnerskich i przyjęcie nowych zasad współpracy. Potrzebny też będzie wspólny wysiłek rządów, lokalnych społeczności, sektora prywatnego oraz środowiska naukowego. W sytuacji gdy dorzecza i warstwy wodonośne wykraczają poza granice kraju, społeczności i kraje sąsiadujące będą musiały podjąć wspólnie efektywne działania zapewniające korzyści wszystkim zaangażowanym stronom.

My jako jednostki też musimy wziąć na siebie odpowiedzialność. Powinniśmy traktować wodę jako cenny zasób, korzystać z niej mądrze, nie marnować i nie zanieczyszczać oraz zachęcać innych, aby robili to samo.

Raport, który przekazujemy, przedstawia plan i zalecenia dotyczące działań. Zalecenia te opracowane są na podstawie zróżnicowanych spostrzeżeń i doświadczeń, które zebraliśmy, sprawując funkcje zarządcze w różnych regionach świata. Prezentujemy krótki film na temat tego, w jaki sposób świat może w skuteczny sposób odpowiadać na stawiane mu wyzwania.

22 marca 2018 roku rozpoczyna się Międzynarodowa Dekada Działań „Woda dla Zrównoważonego Rozwoju”. Prosimy o włączenie się w działania na rzecz zrozumienia znaczenia zasobów wodnych oraz sprostania wyzwaniom związanych z gospodarką wodną w tej dekadzie. 

Nie jest istotne, kim jesteśmy, co robimy, gdzie żyjemy. Zmiany dotyczące przyszłej gospodarki zasobami wodnymi to nasz wspólny obowiązek.

Liczy się każda kropla. Czas działać.

14 marca 2018 r.
 

Członkowie Panelu Wysokiego Szczebla ds. Wody
 

Mauritius (współprzewodniczący) Prezydent H.E. Ameenah Gurib-Fakim
Meksyk (współprzewodniczący) Prezydent H.E. Enrique Peña Nieto
Australia Premier H.E. Malcolm Turnbull
Bangladesz Premier H.E. Sheikh Hasina
Węgry Premier H.E. János Áder
Jordania Premier i Minister Obrony H.E. Hani Al-Mulki
Holandia Premier H.E. Mark Rutte
Peru Prezydent H.E. Pedro Pablo Kuczynski Godard
Republika Południowej Afryki Prezydent H. E. Jacob Zuma (członkostwo do 14 lutego 2018 r.)
Senegal Prezydent H.E. Macky Sall
Tadżykistan Prezydent H.E. Emomali Rahmon
Specjalny doradca Były premier Republiki Korei Dr. Han Seung-soo

2018-07-03

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×