ŚWIATOWA KONFERENCJA PRZECIWKO RASIZMOWI
DYSKRYMINACJI RASOWEJ, KSENOFOBII I POCHODNYM FORMOM NIETOLERANCJI

DURBAN, REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
31 SIERPNIA - 7 WRZEŚNIA 2001 ROKU

World Conference
against Racism,
Racial, Discrimination,
Xenophobia and
Related Intolerance

KONFERENCJA PRZEGLĄDOWA
ŚWIATOWEJ KONFERENCJI PRZECIWKO RASIZMOWI
DYSKRYMINACJI RASOWEJ, KSENOFOBII I POCHODNYM FORMOM NIETOLERANCJI

GENEWA, SZWAJCARIA
20 - 24 KWIETNIA 2009 ROKU

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie - wrzesień 2001 r.
Aktualizacja strony - lipiec 2009 r.