World Conference
against Racism,
Racial, Discrimination,
Xenophobia and
Related Intolerance

KONFERENCJA PRZEGLĄDOWA
ŚWIATOWEJ KONFERENCJI PRZECIWKO
RASIZMOWI
DYSKRYMINACJI RASOWEJ, KSENOFOBII
I POCHODNYM FORMOM NIETOLERANCJI

GENEWA, SZWAJCARIA
20 - 24 KWIETNIA 2009 ROKU
 

Wstecz

Dokument końcowy Konferencji:

  • wzywa państwa do powzięcia bardziej skutecznych, konkretnych i szerokich środków w celu zapobiegania, zwalczania oraz wyeliminowania wszelkich form i przejawów rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii oraz pochodnych form nietolerancji;
  • potwierdza potrzebę zwiększenia skuteczności mechanizmów zwalczających rasizm z zamiarem osiągnięcia lepszego współdziałania, koordynacji i spójności w ich funkcjonowaniu;
  • ponawia wezwanie do ratyfikacji i przystąpienia do Międzynarodowej Konwencji na temat Eliminacji Wszelkich Form Rasowej Dyskryminacji przez państwa, które do tej pory tego nie uczyniły;
  • nalega, aby państwa karały przemoc oraz rasistowskie i ksenofobiczne działania grup bazujących na neonazistowskich, neofaszystowskich i innych ideologiach przemocy;
  • ponagla wszystkie państwa, które do tej pory nie wprowadziły krajowych planów działania do walki z rasizmem, dyskryminacją rasową, ksenofobią i pochodnymi formami nietolerancji, aby opracowały i monitorowały wdrażanie tych planów;

Dokument końcowy dzieli się na pięć części:

  1. Przegląd postępów i ocena wdrażania Deklaracji z Durbanu oraz Programu Działania przez wszystkich sygnatariuszy na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym, wraz z oceną współczesnych przejawów rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii oraz pochodnych form nietolerancji;
  2. Ocena skuteczności mechanizmów przyjętych podczas Konferencji Durbańskiej określających postęp w realizacji zadań oraz innych mechanizmów ONZ zwalczających rasizm, dyskryminację rasową, ksenofobię oraz pochodne formy nietolerancji;
  3. Promowanie ratyfikacji i implementacji Międzynarodowej Konwencji na temat Eliminacji Wszelkich Przejawów Dyskryminacji Rasowej oraz rozważenia zaleceń Komisji ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej;
  4. Wybranie i przekazanie informacji o najlepszych praktykach w walce z rasizmem, dyskryminacją rasową, ksenofobią i pochodnymi formami nietolerancji na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowymi;
  5. Określenie innych środków i inicjatyw zwalczania i eliminacji rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i pochodnych form nietolerancji, pospieszających wdrażanie Deklaracji z Durbanu i Programu Działania.


 

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie - wrzesień 2001 r.
Aktualizacja strony - lipiec 2009 r.