World Conference
against Racism,
Racial, Discrimination,
Xenophobia and
Related Intolerance

KONFERENCJA PRZEGLĄDOWA
ŚWIATOWEJ KONFERENCJI PRZECIWKO
RASIZMOWI
DYSKRYMINACJI RASOWEJ, KSENOFOBII
I POCHODNYM FORMOM NIETOLERANCJI

GENEWA, SZWAJCARIA
20 - 24 KWIETNIA 2009 ROKU
 

Wstecz

Konferencja Przeglądowa Światowej Konferencji ONZ
przeciwko Rasizmowi, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii oraz pochodnym formom Nietolerancji
Genewa 20 - 24 kwietnia 2009 r.

Konferencja Przeglądowa odbyła się w dniach 20 - 24 kwietnia 2009 roku w Genewie (Szwajcaria). Głównym zadaniem konferencji była ocena postępu w działaniach ustanowionych podczas Światowej Konferencji Przeciw Rasizmowi w Durbanie w 2001 roku. Konferencja miała również zachęcić państwa do przyspieszenia działań mających na celu skuteczne wprowadzanie w życie postanowień zawartych w Deklaracji z Durbanu i Programie Działania, dokumentach, które zostały przyjęte podczas Konferencji z 2001 roku.

Przebieg Konferencji

W Konferencji wzięło udział ponad 5 tysięcy osób, wśród których znajdowali się przedstawiciele państw członkowskich, organizacji pozarządowych oraz mediów.

W trakcie debat wielokrotnie podkreślano, iż od czasu poprzedniej Konferencji w 2001 roku, osiągnięto postępy w walce z rasizmem, niemniej jednak wciąż istnieje mnóstwo wyzwań w tym obszarze. Rasizm i dyskryminacja rasowa wciąż dotykają wielu osób na całym świecie. Konferencja Przeglądowa stworzyła okazję do wskazania słabości po to, by można było osiągnąć lepsze rezultaty na polu walki z rasizmem.

Podczas Konferencji przyjęto przez aklamację dokument końcowy, w którym podkreśla się potrzebę większego zdecydowania oraz woli politycznej w działaniach przeciwko wszelkim formom i przejawom rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii oraz pochodnym formom nietolerancji we wszystkich dziedzinach życia i w każdej części świata, włączając rejony znajdujące się pod obcą okupacją.

Z dużym oburzeniem spotkało się wystąpienie prezydenta Iranu Mahmuda Ahmedineżada, w którym oświadczył, iż godnym pożałowania jest zaangażowanie wielu zachodnich państw i Stanów Zjednoczonych w obronę sprawców rasistowskiego ludobójstwa. Jednocześnie ludzie o obudzonym sumieniu i otwartym umyśle na całym świecie potępiają syjonistyczne zbrodnie takie jak agresja, rzeź i inne brutalności związane z bombardowaniem Strefy Gazy. W wyniku tego oświadczenia szereg delegacji opuściło Konferencję. Amos Wako, Prezydent Konferencji Przeglądowej Światowej Konferencji ONZ przeciwko Rasizmowi, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii oraz pochodnych form Nietolerancji, oświadczył, iż bojkot Konferencji nie był korzystny dla jej przebiegu. 

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie - wrzesień 2001 r.
Aktualizacja strony - lipiec 2009 r.