UNIC.UN.ORG.PL

Kampania ONZ
z okazji Światowego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi
30 lipiec 2014 r.

30 lipca 2014 r. po raz pierwszy obchodzimy Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Ruszyła ogólnoświatowa kampania #igivehope w mediach społecznościowych, która ma na celu zwrócenie uwagi na ten ogromny problem, jakim jest handel i dramat jego ofiar. Biuro NZ ds. Narkotyków i Przestępczości (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) zachęca wszystkich ludzi na świecie, by wyrazili solidarność z pokrzywdzonymi osobami.

Co możesz zrobić?

1. Zrób zdjęcie!

Ułóż z dłoni serce i zrób zdjęcie! Serce to gest miłości, troski i przyjaźni i symbol nadziei dla milionów ofiar handlu ludźmi.

2. Podziel się nim!

Podziel się zdjęciem w mediach społecznościowych i podpisz je używając hashtagu #igivehope. Możesz także zamieścić je na fanpage’u „Blue Heart Campaign against Human Trafficking” . Z serduszek #igivehope zostanie stworzone jedno wielkie serce, symbolizujące solidarność z ofiarami handlu ludźmi. Będą one pokazane w widserduszeo i opublikowane na stronie kampanii www.endHT.org.

3. Pomóż nagłośnić problem!

Włącz się do akcji na platformie Thunderclap.it. 30 lipca w Twoim imieniu Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości wyśle wiadomość o poparciu kampanii #igivehope. Wystarczy tylko 250 osób, a skumulowany przekaz w mediach społecznościowych pomoże nagłośnić tragedię ofiar handlu ludźmi.

Czy wiesz, że najczęściej ofiarami są kobiety i dzieci?

Osoby pokrzywdzone w wyniku handlu ludźmi są wykorzystywane do przymusowej pracy, także w gospodarstwach domowych, żebractwa, handlu organami, prostytucji lub innych usług o charakterze seksualnym. W krajach azjatyckich i afrykańskich głównym celem jest praca przymusowa, natomiast w Europie i Ameryce nieco częstsze jest wykorzystywanie seksualne.

Najbardziej narażone są kobiety. W oparciu o dane dostarczone przez 132 państwa, raport UNODC o Światowym Handlu Ludźmi z 2012 r. (2012 UNODC Global Trafficking in Persons Report) podaje, że aż 60% przypadków osób pokrzywdzonych to kobiety, a 17% dziewczęta. Problem dotyka także setki tysięcy dzieci, które zamiast cieszyć się dzieciństwem, padają ofiarą handlu ludźmi. Według statystyk, aż 1 na 4 przypadki dotyczy dzieci.

Czy wiesz co robi społeczność międzynarodowa, by zwalczyć handel ludźmi?

Działania zwalczające handel ludźmi podejmowane są zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W 2000 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję NZ Przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej (United Nations Convention against Transnational Organized Crime) oraz uzupełniający ją Protokół w sprawie zapobiegania, likwidacji i karania handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi (Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children). Przepisy weszły w życie pod koniec 2003 roku.

Od tamtego czasu, coraz więcej krajów wprowadza postanowienia Konwencji do ich prawa narodowego. Niestety poziom karalności jest nadal za niski – w latach 2007-2010 w 16% państw, które dostarczyły dane do raportu, nie skazano ani jednej osoby za handel ludźmi.

Aby zwrócić uwagę na palący problem handlu ludźmi, 14 listopada 2013 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję nr. A/C.3/68/L.17/Rev.1, która ustanowiła Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. W tym roku odbędą się pierwsze obchody tego Dnia.

*********************************
Więcej: World Day against Trafficking in Persons
www.endHT.org