facebook facebook instagram youtube

Konferencja prasowa 26.02.2003 - Raport INCB za rok 2002

ROLA MIĘDZYNARODOWEGO ORGANU KONTROLI ŚRODKÓW ODURZAJˇCYCH (INCB)

Powrót

Międzynarodowy Organ Kontroli Środków Odurzających (International Narcotics Control Board - INCB) jest niezależną, quasi-sądowniczą instytucją, która monitoruje wdrażanie, uchwalonych z inicjatywy Narodów Zjednoczonych, międzynarodowych konwencji antynarkotykowych. INCB został powołany do życia w 1968 roku, zgodnie z postanowieniami Jednolitej Konwencji o Środkach Odurzających, która obowiązuje od 1961 roku. INCB jest sukcesorem organów działających na mocy dawnych konwencji antynarkotykowych, przyjętych jeszcze przez Ligę Narodów.

Skład INCB

INCB jest organem, który nie podlega ani rządom ani Organizacji Narodów Zjednoczonych. 13 członków INCB nominowanych jest przez Radę Gospodarczo-Społeczną NZ (ECOSOC) ze względu na swoją wiedzę i doświadczenie a nie jako przedstawiciele rządów (zob. lista aktualnych członków INCB). Trzech ekspertów powinno mieć doświadczenie w dziedzinie medycyny, farmakologii lub farmaceutyki. Członków tych wybiera się z listy ekspertów wytypowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pozostałych 10 wybieranych jest z listy ekspertów nominowanych przez rządy państw członkowskich NZ.

INCB współpracuje z Biurem Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości, a także z wieloma innymi międzynarodowymi organami, które zajmują się kontrolą środków odurzających, w tym Komisją Środków Odurzających, Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej (INTERPOL) oraz Światową Organizacją Celną (World Customs Organization).

Funkcje

Funkcje INCB zostały określone w następujących dokumentach: Jednolitej Konwencji o Środkach Odurzających z 1961 roku wraz z poprawkami zawartymi w Protokole z 1972 roku, Konwencji o Substancjach Psychotropowych z 1971 roku oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o Zwalczaniu Nielegalnego Handlu Środkami Odurzającymi i Substancjami Psychotropowymi z 1988 roku.

Mówiąc ogólnie, INCB:

Raporty

Międzynarodowe konwencje antynarkotykowe zobowiązują INCB do składania rocznych raportów ze swej działalności. Roczny raport zawiera analizę aktualnej sytuacji w dziedzinie kontroli narkotyków na świecie. Analiza ma zwrócić uwagę rządów na faktyczne lub potencjalne zjawiska, które mogą zagrażać celom międzynarodowych porozumień na temat kontroli środków odurzających. Raport podkreśla luki w zakresie kontroli i przestrzegania konwencji na poziomie krajowym. Jedna z części raportu poświęcona jest sugestiom i zaleceniom dotyczącym poprawy sytuacji zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej. Raporty opierają się na informacjach przekazywanych INCB przez rządy i międzynarodowe organy. Uzupełnieniem rocznych raportów są szczegółowe raporty techniczne, które zawierają dane na temat legalnych działań dotyczących wykorzystania środków odurzających i substancji psychotropowych do celów medycznych i naukowych, a także rezultaty monitoringu chemikaliów, które mogą służyć do nielegalnej produkcji takich środków i substancji. Dane wyszczególnione w raportach technicznych są niezbędne dla właściwego funkcjonowania systemu kontroli oraz zapobiegania przedostawaniu się środków odurzających do nielegalnego obrotu.

Aktualni członkowie INCB:

Edouard Armenakovich Babayan (Rosja)
Madan Mohan Bhatnagar (Indie)
Elisaldo Luiz de Araújo Carlini (Brazylia)
Rosa Maria del Castillo (Peru)
Philip O. Emafo (Nigeria)
Jacques Franquet (Francja)
Hamid Ghodse (Iran)
Nüzhet Kandemir (Turcja)
Robert Lousberg (Holandia)
Maria Elena Medina-Mora (Meksyk)
Alfredo Pemjean (Chile)
Rainer Wolfgang Schmid (Austria)
Jiwang Zheng (Chiny)

Powrót

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×