Zamachy na siedzibę ONZ w Iraku

19 sierpnia 2003 r. w wyniku samobójczego zamachu terrorystycznego na siedzibę główną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Bagdadzie (mieszczącą się w hotelu Canal) zginęły 22 osoby, w tym Specjalny Wysłannik Sekretarza Generalnego ds. Iraku, Sergio Vieira de Mello. Ponad 150 osób zostało rannych. Ten dzień był jednym z najtragiczniejszych w historii ONZ.

Były Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan w przesłaniu skierowanym do pracowników NZ na całym świecie wyraził głęboki smutek z powodu dotkliwej straty. Rada Bezpieczeństwa ONZ w swoim oświadczeniu potępiła atak i określiła go jako zamach na całą społeczność międzynarodową. Zapewniła jednocześnie, że Organizacja nie da się zastraszyć i jest zdeterminowana pomóc Irakijczykom w odbudowaniu pokoju i sprawiedliwości w ich kraju.

26 sierpnia 2003 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie przyjęła rezolucję S-RES-1502 (2003), która potwierdziła konieczność postępowania wszystkich stron uczestniczących w konflikcie zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego dotyczącymi ochrony personelu organizacji międzynarodowych uczestniczących w misjach humanitarnych i pokojowych.

22 września 2003 r. na parkingu siedziby ONZ w Bagdadzie zamachowiec - samobójca dokonał kolejnego ataku. Zginął iracki policjant, a wiele osób zostało rannych. Kofi Annan kierując się względami bezpieczeństwa podjął decyzję o tymczasowym przemieszczeniu większości pracowników z Iraku do Jordanii. Nowa siedziba ONZ została ustanowiona w Ammanie. Pomoc humanitarna na terenie Iraku była kontynuowana dzięki pomocy ponad 4000 Irakijczyków zatrudnionych w Organizacji.

10 listopada 2003 r. Sekretarz Generalny zdecydował o utworzeniu panelu zajmującego się bezpieczeństwem pracowników ONZ w Iraku (Security in Iraq Accountability Panel - SIAP). Jego zadaniem było zbadanie czy wszyscy odpowiedzialni za bezpieczeństwo personelu w Bagdadzie dopełnili swoich obowiązków i zrobili wszystko, aby zapobiec tragedii lub złagodzić jej skutki. 29 marca 2004 r. opublikowano raport panelu, w którym opisano serię uchybień organizacyjnych i poszczególnych osób przy ocenie poziomu bezpieczeństwa w Bagdadzie przed atakiem.


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2009 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org