Wypowiedzi w sprawie Iraku

Sekretarz Generalny ONZ wita Irak ponownie w rodzinie niezależnych i suwerennych narodów

28 czerwca 2004 r.

Następująca deklaracja została wygłoszona przez rzecznika Sekretarza Generalnego ONZ:

W dniu dzisiejszym Sekretarz Generalny ponownie wita Irak w rodzinie niezależnych i suwerennych narodów. Wzywa Irakijczyków do pojednania i życia w duchu narodowej zgody, do prowadzenia otwartego dialogu, aby wspólnie budować bezpieczne fundamenty dla nowego Iraku. Pierwszą powinnością Irakijczyków jest wspieranie Rządu Tymczasowego w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności, tak by trudny proces powrotu do normalności mógł się rozpocząć.

Sekretarz Generalny zobowiązuje Narody Zjednoczone do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy i na ile pozwolą okoliczności, aby pomóc ludowi Iraku w tym jakże pełnym wyzwań i decydującym procesie.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2003 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org