facebook facebook instagram youtube
Kobiety, rozwój, pokójInwestowanie w kobiety i dziewczęta

Postęp dla kobiet oznacza postęp dla wszystkich
(Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 60/1)

Osiągnięcie równouprawnienia płci i wzmocnienie roli kobiet w społeczeństwie jest celem samym w sobie. Jest także warunkiem zbudowania zdrowszego, wykształconego, spokojniejszego i lepiej prosperującego społeczeństwa. Całe społeczeństwo czerpie korzyści, gdy kobiety mają wpływ na swoje życie i angażują się w działalność społeczną oraz pełnią ważne funkcje w państwie. Tylko w taki sposób możemy z sukcesem podjąć się ogromnych wyzwań, jakie stawia przed nami świat - od rozwiązywania konfliktów, budowania pokoju i walki z AIDS poprzez osiągnięcie wszystkich pozostałych Milenijnych Celów Rozwoju.

Obecna sytuacja kobiet na świecie:

Edukacja

Według szacunków Banku Światowego, spośród 867 milionów ludzi, którzy nie potrafią czytać, 64% stanowią kobiety. Wśród 113 milionów dzieci w  wieku 6-11 lat, które nie uczęszczają do szkół, większość to dziewczęta. Badania pokazują, że dziewczęta stanowią także 60% młodzieży nie uczęszczającej do szkół.

Rozwój kobiet i dziewcząt ma ogromny wpływ na produktywność, skuteczność i zrównoważony wzrost gospodarczy. Wykształcone kobiety mają większe możliwości ekonomiczne i bardziej angażują się w życie publiczne. Posiadają również mniejszą liczbę dzieci, które są przy tym zdrowsze oraz częściej uczęszczają do szkół. Edukacja powoduje także wzrost mozliwości chronienia się kobiet i dziewcząt przed wirusem HIV.

Gospodarka

Według Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD-DAC) w latach 2005-2006 na pomoc dwustronną przeznaczono 26 miliardów dolarów amerykańskich, z tego średnio 8,5 miliardów dolarów przydzielonych zostało przez sektory, których działaność obejmuje kwestie równouprawnienia płci. Większość tych funduszy trafiła do sektorów społecznych, głównie sektora zdrowia i oświaty, podczas gdy ograniczone fundusze przeznaczono na promocję równouprawnienia płci w obszarach takich jak rolnictwo, infrastruktura, czy też finanse.

Niewystarczający dostęp kobiet do kredytów, ziemi, opieki zdrowotnej i szkoleń w zakresie nowych technologii, mniejsze szanse na edukację i zatrudnienie w porównaniu z mężczyznami oraz marginalizowanie ich w procesach decyzyjnych, nie tylko źle wpływa na życie kobiet, lecz także na życie ich rodzin, a ponadto jest szkodliwe dla rozwoju ludzkiego kapitału i udziału siły roboczej.

Analizy budżetów pod względem równouprawnienia płci nie skupiają się jedynie na badaniu, czy przykładowe dochody i wydatki różnią się w odniesieniu do kobiet i mężczyzn. Badania te nie mają na celu zachęcania do tworzenia oddzielnych budżetów dla kobiet i zwiększania wydatków na programy dla kobiet. Pomagają natomiast rządom dostosować priorytety i ponownie rozdzielić zasoby, tak by wypełnić zobowiązania poczynione w kierunku osiągnięcia równouprawnienia płci. W ciągu minionej dekady ponad 50 państw ogłosiło przyjęcie budżetów odpowiadających potrzebom równouprawnienia płci (w tym Australia, Boliwia, Egipt, Hiszpania, Meksyk, Nepal, Senegal i Tanzania).

Sposoby gromadzenia i wydawania dochodów przez państwa wywierają inny wpływ na kobiety i dziewczęta, niż na meżczyzn i chłopców. Niezależne badania rządowych wydatków z perspektywy równuprawnienia płci doprowadziły do większego programowania budżetów obejmujących potrzeby kobiet i równouprawnienie płci.

Zatrudnienie

Kobiety dominują na stanowiskach pracy nisko opłacanej, krótkotrwałej, czy też zawartej w oparciu o umowę, która w pełni nie gwarantuje ubezpieczenia społecznego. Nawet na podobnych stanowiskach wynagrodzenie za pracę kobiet jest zazwyczaj o 20-30% mniejsze niż mężczyzn. Tworzenie nowych miejsc pracy, szkolenia i ułatwienie dostępu do kredytów, szczególnie dla przedsiębiorstw o małej i średniej ilości pracowników, mają zasadnicze znaczenie dla ułatwienia zatrudniania kobiet. Na kobiety przypada dwie trzecie godzin przepracownych na świecie, natomiast otrzymują one jedną dziesiątą światowego dochodu. Są w posiadaniu zaledwie 1% własności na świecie.

Rozwój i wyjście z ubóstwa

Zdobycie przez kobiety wykształcenia, dostęp do środków utrzymania i udzielanie się na scenie politycznej, nie tylko poprawia jakość ich życia, ale także powoduje wzmocnienie gospodarki.

Wykształcone, zdrowe kobiety łatwiej podejmują się trudnych zadań i mają wyższe dochody finansowe.

Inwestowanie w kobiety, opiekunki przyszłych pokoleń, będzie przynosiło zyski przez następne dekady.

Stracone szanse

W Afryce ograniczony dostęp kobiet do edukacji i zatrudnienia zmniejsza rocznie wzrost gospodarczy o 0,8%. Gdyby ten wzrost nie był zmniejszany, państwa Afryki podwoiłyby wielkość swej gospodarki w ciągu minionych 30 lat.

Według szacunków Komisji Gospodarczo - Społecznej do Spraw Azji i Pacyfiku (Economic Commission for Asia and the Pacific) region Azji i Pacyfiku w wyniku ograniczania dostępu kobiet do zatrudnienia traci rocznie 42-47 miliardów dolarów amerykańskich. Kolejne 16-30 miliardów dolarów rocznie traci z powodu zaniechań w zakresie równego dostępu do edukacji obu płci.

Kraje, które nie będą przeciwdziałać dysproporcjom uczestnictwa dziewcząt i chłopców w szkolnictwie podstawowym i średnim do 2015 roku (jest to jedno z kluczowych zadań Milenijnych Celów Rozwoju) mogą stracić 0,1-0,3% punktów procentowych wskaźnika tempa wzrostu gospodarczego.


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie - marzec 2008 r.

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×