facebook facebook instagram youtube
Kobiety, rozwój, pokój

Kobiety w procesach decyzyjnych:
podejmują wyzwania, generują zmiany

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet to dobra okazja do podjęcia tematu równego udziału kobiet w procesach decyzyjnych. Przeanalizujmy jak kobiety reprezentowane są w parlamentach, sądach, w zarządach firm.

Kobiety w biznesie

Rozwój zawodowy kobiet postępuje szybciej niż dostęp do wysokich stanowisk

Udział kobiet w podejmowaniu decyzji ekonomiczno - gospodarczych na wyższych szczeblach zarządzania jest nadal niski nawet w krajach rozwiniętych, mimo że kobiety w wielu częściach świata mają coraz lepsze wykształcenie.

Badania przeprowadzone przez Międzynarodową Organizację Pracy w latach 2000 - 2002 wskazują, że ogólny udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w 48 spośród 63 badanych krajów wynosi jedynie 20 - 40 procent.

Finlandia, Norwegia, Dania, Estonia, Grecja i Szwecja wprowadziły systemy kwotowe w celu zwiększenia do 40 procent udziału kobiet w zarządach firm (w przypadku spółek państwowych i publicznych w Finlandii i Norwegii oraz w przypadku sektora prywatnego w pozostałych krajach).

W krajach rozwiniętych coraz więcej kobiet wykonuje zawody związane z prawem, medycyną i inżynierią, jednak są nadal słabo reprezentowane na szczeblach decyzyjnych. Raport Światowego Forum Gospodarczego (World Economic Forum) zatytułowany "Pomiar nierównego statusu kobiet i mężczyzn na świecie" za rok 2005, powołuje się na wyniki badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Yale wśród absolwentów prawa, które wskazują na zwiększającą się liczbę kobiet wykonujących zawód adwokata (25 - 35%). Mimo to jedynie niewielki procent wśród tych kobiet zajmuje najwyższe stanowiska na zasadach partnerskich w firmach prawniczych (5 - 15%).

Na całym świecie więcej kobiet niż mężczyzn wykonuje prace o niższym statusie, natomiast mniej kobiet prowadzi własne firmy i zatrudnia pracowników.

Według danych Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy za rok 2001, nawet w krajach rozwiniętych takich jak Holandia, Norwegia, Finlandia i Kanada, kobiety stanowią mniej niż jedną trzecią wszystkich pracodawców.


     Źródło: The Millenium Development Goals Report 2005, DPI/2390, p.16

Kobiety w polityce

Stopniowy wzrost udziału kobiet na stanowiskach rządowych

Kraje, w których kobiety stanowią 30% lub więcej członków izb niższych lub jednoizbowych parlamentów (stan na 31 grudnia 2005 r.)
1. Rwanda 48,8
2. Szwecja 45,3
3. Norwegia 37,9
4. Finlandia 37,5
5. Dania 36,9
6. Holandia 36,7
7. Argentyna 36,2
8. Kuba 36,0
9. Hiszpania 36,0
10. Kostaryka 35,1
11. Mozambik 34,8
12. Belgia 34,7
13. Austria 33,9
14. Islandia 33,3
15. Południowa Afryka32,8
16. Nowa Zelandia 32,2
17. Niemcy 31,8
18. Gujana 30,8
19. Burundi 30,5
20. Tanzania 30,4
Źródło: Inter-Parliamentary Union
Kraje, w których obecnie kobiety piastują najwyższe funkcje państwowe
Bangladesz Premier
Chile Prezydent
Filipiny Prezydent
Finlandia Prezydent
Irlandia Prezydent
Liberia Prezydent
Łotwa Prezydent
Mozambik Premier
Niemcy Kanclerz
Nowa Zelandia Premier
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Premier
Źródło: Inter-Parliamentary Union

W porównaniu z wcześniejszymi latami, obecnie reprezentacja kobiet w parlamentach jest najwyższa i wynosi średnio 16,3% w skali globalnej. Stanowi to zaledwie niewielki wzrost od roku 1975, kiedy to wskaźnik uczestnictwa wynosił 10.9%.

Szczególnie słabo reprezentowane są kobiety w parlamentach krajów arabskich, średni udział kobiet w izbach niższych wynosi 8,2%. Liczba ta uległa jednak podwojeniu w ciągu ostatnich lat, głównie w wyniku wprowadzenia różnego rodzaju systemów kwotowych reprezentacji kobiet w parlamentach Dżibuti, Jordanii, Iraku, Maroka i Tunezji.

Największy wzrost udziału kobiet w parlamentach zanotowano w Afryce i Ameryce Łacińskiej, gdzie średnio wyniósł on pięć punktów procentowych w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Jest to również wynik zastosowania systemów kwotowych.

Powszechnie uznaje się, że reprezentacja kobiet w parlamentach wynosząca co najmniej 30% stanowi "masę krytyczną". Jest to wielkość konieczna dla efektywnego wpływu kobiet na prace parlamentu.

Wysoka liczba reprezentacji kobiet w organach ustawodawczych występuje w krajach wychodzących z konfliktów zbrojnych. Przeciętnie udział kobiet w tych krajach wynosi od 25% do 30%. W roku 2003 Rwanda była krajem o najwyższym wskaźniku kobiet w parlamencie, który wyniósł 48,8%.

Kobiety w mediach

Kobiety - dziennikarkami,
mężczyźni - redaktorami naczelnymi

W ciągu ostatnich dziesięciu lat w wielu krajach wzrósł udział kobiet na stanowiskach niższego i średniego szczebla w branży mediów. Jednak liczba stanowisk wyższego szczebla piastowanych przez kobiety jest nadal niewielka. Odnosi się to zarówno do tradycyjnych instytucji mediów, takich jak prasa, radio i telewizja, jak i do nowo powstających sektorów telekomunikacji, multimediów i mediów elektronicznych.

Badania opublikowane przez Międzynarodową Federację Dziennikarzy wskazują, że co trzeci dziennikarz jest kobietą. Pomimo to, mniej niż 3% z nich zajmuje wyższe stanowiska czy pełni funkcje decyzyjne.

Dane Unii Europejskiej dotyczące kobiet na stanowiskach decyzyjnych, wskazują że w 2001 roku tylko 9% stanowisk wysokiego szczebla w przemyśle telekomunikacyjnym w Europie zajmowały kobiety.

Według "Raportu na temat kobiet w mediach" ("Media Report to Women") opublikowanego przez Communication Research Associates w Stanach Zjednoczonych, kobiety stanowiły 15% wśród producentów, reżyserów, scenarzystów, kinematografów i montażystów pracujących przy 100 najbardziej dochodowych filmach w USA w roku 2003, a 17% przy 250 najbardziej dochodowych filmach. Tyle samo kobiet pracowało przy produkcjach filmowych w roku 1998. W roku 2003 mężczyźni byli reżyserami 9 z 10 wyprodukowanych filmów.

Kobiety w świecie nauki

Daleko jeszcze do osiągnięcia równego statusu
kobiet i mężczyzn na wyższych uczelniach

Coraz więcej kobiet kończy uczelnie wyższe, często z lepszymi wynikami niż mężczyźni. Nie znajdują one jednak zatrudnienia w środowisku akademickim i rzadziej otrzymują fundusze na badania naukowe niż mężczyźni.

Kobiety zdecydowanie rzadziej obejmują wyższych stanowiska na uczelniach, łącznie ze stanowiskiem rektora. Dane liczbowe w Szwecji wskazują na niewielką liczbę kobiet piastujących stanowiska rektorskie, pomimo że kobiety w tym kraju są licznie reprezentowane w parlamencie, rządzie czy służbie cywilnej.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie - marzec 2006 r.

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×