facebook facebook instagram youtube
Kobiety, rozwój, pokójPrzemówienie Sekretarza Generalnego ONZ
na 52. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet
Nowy Jork, 25 lutego 2008 r.
(fragmenty)

Zebraliśmy się dziś, aby zainaugurować rozpoczęcie globalnej kampanii przeciw przemocy wobec kobiet. Liczę na was - przedstawiciele rządów państw, społeczeństwa obywatelskiego i Narodów Zjednoczonych - abyście szerzyli to przesłanie na całym świecie.

Przemoc wobec kobiet jest kwestią, którą należy bezzwłocznie podjąć. Krótkie spojrzenie na statystyki wyjaśnia dlaczego. Szacuje się, że przynajmniej jedna na trzy kobiety jest bita, zmuszana do seksu lub wykorzystywana w inny sposób w trakcie swojego życia. Poprzez prenatalny wybór płci, niezliczona liczba kobiet pozbawiana jest nawet prawa do życia. Żadne państwo, żadna kultura, żadna kobieta, młodsza czy też starsza, nie mogą czuć się bezpiecznie wobec tych niegodziwości. Zbyt często zbrodnie pozostają bezkarne, a sprawcy są na wolności.

Wojna zawsze była wyniszczająca, ale teraz kobiety i dziewczęta stały się celem ataków. Gwałty, przemoc seksualna i wcielanie dzieci w szeregi żołnierzy lub zmuszanie ich do seksualnego niewolnictwa to dzisiejsze metody walki stosowane w konfliktach zbrojnych.

Będąc w rejonach pogrążonych w konfliktach, rozmawiałem z kobietami, które doświadczyły przerażających form przemocy. Nigdy nie zapomnę o ich cierpieniu, a ich odwaga zawsze będzie mnie inspirować. Te matki, siostry, córki i przyjaciółki są zdeterminowane, by odzyskać swoje utracone życie.

Ta kampania jest dla nich. Dla kobiet i dziewcząt, które mają prawo żyć wolne od przemocy, zarówno dziś, jak i w przyszłości. To kampania mająca powstrzymać niewyobrażalne koszty, jakie przemoc wobec kobiet narzuca całej ludzkości.

Wiemy, że brak równości płci utrudnia postęp poczyniony w kierunku realizacji Milenijnych Celów Rozwoju - naszej wspólnej wizji budowania lepszego świata w XXI wieku.

Wiemy, że przemoc wobec kobiet wiąże się z ogromnymi stratami społecznymi i ekonomicznymi dla rodzin, społeczności, a nawet całych narodów.

I wiemy także, że gdy pracujemy nad wytępieniem przemocy wobec kobiet to wzmacniamy rolę kobiet w procesach rozwoju: matki wychowujące dzieci, kobiety w parlamencie, dyrektorki, negocjatorki, nauczycielki, lekarki, policjantki, kobiety w misjach pokojowych i wiele innych.

Moja kampania na rzecz zaprzestania stosowania przemocy wobec kobiet będzie kontynuowana do roku 2015, by jej koniec zbiegł się w czasie z docelową datą realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

(...)

Jest jedna uniwersalna prawda, odnosząca się do wszystkich państw, kultur i społeczności: przemoc wobec kobiet jest nie do zaakceptowania, nie ma dla niej żadnego wytłumaczenia, nie może być nigdy tolerowana.

W trakcie tej kampanii, będę osobiście zwracał się do światowych liderów, aby nadali oni impuls działaniom poprzez kampanie krajowe.

Będę przekonywał wszystkie państwa do rewizji istniejącego prawa lub uchwalenia nowego, by zapewnić, że stosowanie przemocy wobec kobiet będzie zawsze traktowane jako przestępstwo. I wezwę wszystkie państwa do przestrzegania prawa, by położyć kres bezkarności.

Będę zachęcał media, aby informowały szeroko o naszej kampanii oraz zachęcał regionalne organizacje do wytyczenia priorytetów i celów.

Będę motywował działania systemu Narodów Zjednoczonych, aby zapewnić silniejsze i bardziej efektywne wsparcie wszystkim zainteresowanym stronom na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym.

Będę tworzył globalną sieć mężczyzn - przywódców, aby asystowali mi w mobilizowaniu mężczyzn pełniących znacząca rolę w rządzie, biznesie, mężczyzn ze świata sztuki i sportu, sfery religijnej, wszystkich mężczyzn, którzy wiedzą, co naprawdę znaczy przywództwo.

Będę pracował ramię w ramię z grupami kobiet na całym świecie. To im zawdzięczamy postęp poczyniony w ciągu minionego wieku i to one będą także wytyczały w przyszłości nasze główne standardy.

Proponuję zorganizowanie spotkania na wysokim szczeblu w 2010 roku, aby dokonać przeglądu tego, co dokonaliśmy, wymienić nasze najlepsze doświadczenia i wytyczyć następne kroki.

Drodzy przyjaciele,

Nasza kampania pozwoli zbudować głębokie i szerokie partnerstwo, zawiedzie całe społeczeństwo ku zakończeniu stosowania przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Wzywam młodych ludzi na całym świecie - naszych liderów jutra, do zaangażowania się w walkę z przemocą.

Wzywam sektor prywatny na całym świecie - bez niego nie osiągniemy postępu w naszej sprawie.

Wzywam grupy kobiet na całym świecie - wasza odwaga i wizja zaprowadziły nas do miejsca, w którym się dziś znajdujemy. To wy nadal będziecie kreśliły drogę ku przyszłości.

Wzywam mężczyzn na całym świecie - by stali się przykładem dla innych. Niech będzie jasne, że przemoc wobec kobiet jest stosowana przez tchórzy, a podnoszenie wobec niej sprzeciwu jest oznaką honoru.

Wzywam Państwa Członkowskie na całym świecie - odpowiedzialność, ponad wszystko, spoczywa na was.

Wzywam każdego z was, abyście swe przekonanie wyrazili wraz ze mną:

Zjednoczeni Osiągniemy Sukces.


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie - marzec 2008 r.

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×