facebook facebook instagram youtube
Kobiety, rozwój, pokój"Zjednoczmy się, aby wyeliminować przemoc wobec kobiet" 2009 r.

logo

"Zmiana mentalności oraz przyzwyczajeń wielu pokoleń nie jest prosta. Wszyscy powinni być zaangażowani w ten proces - każdy z osobna, organizacje oraz państwa. Musimy współpracować i oznajmiać głośno, wyraźnie i autorytatywnie, że przemoc wobec kobiet nie będzie tolerowana, w żadnej formie i w żadnym przypadku."

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
8 marca 2009 r.

Już drugi rok trwa Kampania Sekretarza Generalnego ONZ przeciw przemocy wobec kobiet (http://www.unic.un.org.pl/kobiety_rozwoj_pokoj/kampania.php). Ma ona zakończyć się w 2015 roku, kiedy to powinny zostać osiągnięte Milenijne Cele Rozwoju. W 2009 r. Sekretarz Generalny wzywa do zwiększenia działania, by skończyć z przemocą wobec kobiet i dziewcząt.

"Związek między kampanią i Celami jest oczywisty" powiedział Sekretarz Generalny w swoim przesłaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. "Musimy skończyć z zakorzenioną społecznie przemocą, która niszczy życie, psuje zdrowie, zwiększa ubóstwo oraz uniemożliwia równość między kobietami i mężczyznami."

Kobiety i mężczyźni powinni zjednoczyć się w tej walce. Na całym świecie odbędą się kampanie organizowane przez rządy państw i społeczeństwa obywatelskie. Planowane będą spotkania, seminaria, konferencje prasowe, wystawy, projekcje filmowe, koncerty i wiele innych działań.

Wszyscy mogą wziąć udział w wydarzeniach organizowanych przez organizacje rządowe i pozarządowe, biznes, szkoły i wyższe uczelnie.

  • Zjawisko przemocy wobec kobiet i dziewcząt można już przyrównać do światowej pandemii.

  • Szacuje się, że z pośród 24 000 kobiet z 10 krajów wobec których partnerzy stosowali przemoc fizyczną, między 55% a 95% kobiet nigdy nie zwróciło się o pomoc do żadnej organizacji pozarządowej ani nie skorzystało z pomocy policji.

Kampania "Zjednoczmy się, aby wyeliminować przemoc wobec kobiet" 2009 r.

  • Wzywa kobiety i mężczyzn do połączenia sił i podejmowania wspólnych działań.

  • Podkreśla wagę zaangażowania mężczyzn, w każdym wieku - bez tego cele kampanii trudno będzie osiągnąć.

  • Kampania opiera się na międzynarodowym prawie i jest zgodna z politykami poszczególnych państw. Skupia opinię publiczną wokół zagadnienia przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Rosnąca liczba inicjatyw podjętych przez ONZ i jej partnerów, rządy i organizacje pozarządowe potwierdza ten fakt.

  • Od wieku Międzynarodowy Dzień Kobiet daje możliwość docenienia dokonań kobiet, podkreśla ich potrzeby i troski. Zagadnienie związane z równym statusem kobiet i mężczyzn są omawiane na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie - kwiecień 2009 r.

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×