facebook facebook instagram youtube

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla 2017

Cel 1:

Wyeliminować ubóstwo

we wszystkich jego formach

       na całym świecie
    
     
 
                    
Chociaż od roku 2000 globalny wskaźnik ubóstwa zmniejszył się o połowę, niezbędne jest podejmowanie zintensyfikowanych działań w celu powiększania dochodów, łagodzenia cierpienia i zwiększania odporności osób, które nadal żyją w warunkach skrajnego ubóstwa, w szczególności w Afryce Subsaharyjskiej. Konieczne jest rozbudowywanie systemów opieki społecznej i minimalizowanie ryzyka w krajach narażonych na klęski żywiołowe, które jednocześnie są najbardziej ubogie.
 
  • W roku 2016 nieco poniżej 10 proc. pracowników na świecie utrzymywało się wraz z rodzinami za mniej niż 1,90 USD na osobę na dzień, co oznacza spadek w stosunku do 28 proc. w roku 2000. W najmniej rozwiniętych krajach prawie 38 proc. pracowników żyło w roku 2016 poniżej progu ubóstwa.
 
  • Systemy opieki społecznej odgrywają zasadniczą rolę w zapobieganiu i zmniejszaniu ubóstwa i nierówności na każdym etapie życia za pośrednictwem zasiłków dla dzieci, matek opiekujących się niemowlętami, osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz ubogich i bez pracy. Wstępne dane wskazują, że w roku 2016 zaledwie 45 proc. światowej populacji miało zapewnioną skuteczną ochronę w ramach systemu opieki społecznej oraz że liczba osób objętych taką ochroną znacznie się różniła w poszczególnych krajach i regionach.
 
  • W roku 2016 emeryturę otrzymywało 68 proc. osób, które przekroczyły wiek emerytalny. Ta globalna uśredniona wartość ukrywa jednak duże różnice regionalne. Na obszarze Oceanii, z wyłączeniem Australii i Nowej Zelandii, i w Afryce Subsaharyjskiej odpowiednio zaledwie 10 proc. i 22 proc. osób, które przekroczyły wiek emerytalny, otrzymywało emeryturę w roku 2016.
 
  • Zabezpieczeń społecznych brakowało również w przypadku innych najsłabszych grup społecznych. W roku 2016 tylko 28 proc. osób o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymywało zasiłki dla osób niepełnosprawnych, tylko 22 proc. bezrobotnych na całym świecie otrzymywało zasiłki dla bezrobotnych i tylko 41 proc. kobiet otrzymywało zasiłki macierzyńskie.
 
  • Zwiększanie odporności osób ubogich i zmniejszanie ryzyka klęsk żywiołowych jest podstawową strategią rozwojową mającą na celu wyeliminowanie skrajnego ubóstwa w krajach najbardziej dotkniętych tym problemem. Wartość strat gospodarczych związanych z klęskami żywiołowymi kształtuje się obecnie średnio na poziomie od 250 mld USD do 300 mld USD rocznie. Ryzyko wystąpienia klęsk żywiołowych w skali globalnej koncentruje się w dużym stopniu w krajach o niskich i nisko-średnich dochodach. W kontekście wielkości ich gospodarek małe rozwijające się państwa wyspiarskie miały niewspółmierny wpływ.
 
Źródło:
Report of the Secretary-General, "Progress towards the Sustainable Development Goals" (E/2017/66) 
Raport Sekretarza Generalnego ONZ: Postęp w kierunku Celów Zrównoważonego Rozwoju (E/2017/66)

 

2017-07-12

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×