facebook facebook instagram youtube

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla 2017

Cel 14:  

Chronić oceany, morza
i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób
zrównoważony

 
Coraz bardziej niekorzystny wpływ zmian klimatu (w tym zakwaszenie oceanów), przełowienie i zanieczyszczenie mórz stanowi zagrożenia dla ostatnich pozytywnych zmian w zakresie ochrony części oceanów.
 
  • Globalne trendy wskazują na dalsze pogorszenie jakości wód przybrzeżnych z powodu zanieczyszczeń i eutrofizacji (czyli zbyt dużej ilości substancji odżywczych w wodzie, często spowodowanej spływami, która powoduje rozwój roślinności i śmierć zwierząt z powodu braku tlenu). Jeżeli chodzi o eutrofizację przybrzeżną, 16 proc. z 63 dużych ekosystemów morskich poddanych ocenie w ramach Programu oceny wód transgranicznych zaliczono do kategorii o „dużym” lub „największym” ryzyku. Ekosystemy te znajdują się głównie w Europie Zachodniej, Azji Południowej i Wschodniej oraz Zatoce Meksykańskiej.
 
  • Zakwaszenie oceanów jest ściśle powiązane ze zmianami w zakresie zawartości węglanów, które mogą prowadzić do znacznego osłabienia muszli i szkieletów wielu gatunków morskich (takich jak koralowce i mięczaki żyjące w muszlach).
 
  • Badania kwasowości, które obejmowały otwarty ocean i obszary przybrzeżne na całym świecie, wykazały, że obecne poziomy często przekraczają granice przedindustrialne.
 
  • Przełowienie powoduje zmniejszenie produkcji żywności, osłabia funkcjonowanie ekosystemów i zmniejsza różnorodność biologiczną. Odsetek światowych morskich zasobów rybnych mieszczących się w biologicznie zrównoważonych granicach spadł z 90 proc. w roku 1974 do 68,6 proc. w roku 2013. Trend ten jednak uległ osłabieniu i wydaje się, że się ustabilizował w latach 2008–2013.
 
  • Łodziowe rybołówstwa przybrzeżne musi stawić czoła wielu wyzwaniom. W odpowiedzi na te wyzwania ok. 70 proc. biorących udział w badaniu respondentów reprezentujących 92 kraje i Unię Europejską wprowadziło lub przygotowało przepisy, polityki, prawa, plany lub strategie dotyczące konkretnie łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego.
 
  • Przy efektywnym zarządzaniu i zapewnieniu odpowiednich zasobów morskie obszary chronione stanowią ważne mechanizmy ochrony życia w oceanach. W roku 2017 obszary chronione obejmują 13,2 proc. środowiska morskiego podlegającego krajowej jurysdykcji (do 200 mil morskich od brzegu), 0,25 proc. środowiska morskiego poza jurysdykcją krajową i 5,3 proc. całkowitej powierzchni oceanów.


Źródło:
Report of the Secretary-General, "Progress towards the Sustainable Development Goals" (E/2017/66) 
Raport Sekretarza Generalnego ONZ: Postęp w kierunku Celów Zrównoważonego Rozwoju (E/2017/66)

 

2017-07-13

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×