facebook facebook instagram youtube

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla 2017

Cel 2:

Wyeliminować głód, osiągnąć

bezpieczeństwo żywnościowe

i lepsze odżywianie oraz

promować zrównoważone rolnictwo
  
Od roku 2000 odnotowano znaczne postępy w zakresie działań podejmowanych w ramach walki z głodem i niedożywieniem. Całkowite wyeliminowanie głodu, zagrożenia brakiem bezpieczeństwa żywnościowego i niedożywienia wymaga jednak podejmowania dalszych skoncentrowanych działań, szczególnie w Azji i Afryce. W celu zwiększenia możliwości w zakresie produkcji rolnej konieczna jest większa liczba inwestycji w rolnictwo, włączając w to wydatki publiczne i pomoc państwa.

 
  • Odsetek osób niedożywionych na świecie spadł z 15 proc. w latach 2000–2002 do 11 proc. w latach 2014–2016. Z powodu niedożywienia na całym świecie cierpi ok. 793 mln ludzi, co oznacza spadek w stosunku do 930 mln w tym samym okresie.
 
  • Szacuje się, że w roku 2016 w przypadku 155 mln dzieci poniżej 5 roku życia odnotowano zahamowanie wzrostu (z powodu niedożywienia były one zbyt niskie jak na swój wiek). W skali globalnej wskaźnik zahamowania wzrostu spadł z 33 proc. w roku 2000 do 23 proc. w roku 2016. Trzy czwarte wszystkich dzieci dotkniętych w tym roku problem zahamowania wzrostu zamieszkiwało Azję Południową i Afrykę Subsaharyjską.
 
  • Szacuje się, że w roku 2016 52 mln dzieci poniżej 5 roku życia na całym świecie cierpiało z powodu wychudzenia (w ich przypadku ciężar ciała był zbyt mały w stosunku do wzrostu, zwykle w wyniku dotkliwych i znacznych niedoborów żywności i/lub choroby). Globalny wskaźnik wychudzenia w roku 2016 kształtował się na poziomie 7,7 proc. Największą jego wartość (15,4 proc.) odnotowano w Azji Południowej. Z drugiej strony w roku 2016 41 mln dzieci poniżej 5 roku życia na całym świecie (6 proc) dotkniętych było nadwagą i otyłością.
 
  • Wyeliminowanie głodu wymaga zrównoważonych systemów produkcji żywności i odpowiednich praktyk rolniczych. Jednym z aspektów tych działań jest utrzymywanie różnorodności genetycznej roślin i zwierząt, która ma kluczowe znaczenie dla rolnictwa i produkcji. W roku 2016 w 602 bankach genów w 82 krajach i 14 ośrodkach regionalnych i międzynarodowych zabezpieczono 4,7 mln próbek nasion i innego roślinnego materiału genetycznego na potrzeby żywności i rolnictwa, co oznacza wzrost na poziomie 2 proc. w stosunku do roku 2014. Zgodnie z informacjami uzyskanymi ze 128 krajów zamrożono również zwierzęcy materiał genetyczny, ale tylko dla 15 proc. populacji ras krajowych. Przechowywany materiał genetyczny pozwoli na odtworzenie zaledwie 7 proc. populacji ras krajowych w razie ich wyginięcia. Według stanu na luty 2017 r. za zagrożone uznano 20 proc. ras lokalnych.
 
  • W celu zwiększenia możliwości w zakresie produkcji rolnej niezbędne są zwiększone inwestycje. Globalny wskaźnik Agriculture Orientation Index, będący ilorazem wydatków publicznych na rolnictwo i udziału sektora w produkcie krajowym brutto (PKB), jednak spadł z 0,38 w roku 2001 do 0,24 w roku 2013 i 0,21 w roku 2015.
 
  • Udział pomocy sektorowej udzielonej rolnictwu przez państwa członkowskie Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) spadł z prawie 20 proc. w połowie lat osiemdziesiątych XX w. do 7 proc. pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w., na którym to poziomie pozostał do roku 2015. Spadek ten odzwierciedla odejście od pomocy w zakresie finansowania infrastruktury i produkcji na rzecz większej koncentracji na sektorach społecznych.
 
  • W roku 2016 w 21 krajach odnotowano wysokie lub umiarkowanie wysokie (w stosunku do poprzednich okresów) krajowe ceny jednego lub kilku podstawowych zbożowych artykułów spożywczych. Trzynaście z tych krajów to państwa Afryki Subsaharyjskiej. Głównymi przyczynami wysokich cen były spadki w produkcji krajowej, osłabienie waluty i brak bezpieczeństwa. Do wzrostu cen żywności przyczyniły się również lokalne podwyżki cen paliw.
 
  • Dokonano pewnych postępów w zakresie zapobiegania zakłóceniom na światowych rynkach rolnych. Wartość globalnych rolnych subsydiów wywozowych spadła w okresie od 2000 r. do 2014 r. o 94 proc. W grudniu 2015 r. członkowie Światowej Organizacji Zdrowia przyjęli ministerialną decyzję w sprawie wyeliminowania subsydiów wywozowych na produkty rolne i ograniczenia podobnych środków wywozowych.

Źródło:
Report of the Secretary-General, "Progress towards the Sustainable Development Goals" (E/2017/66) 
Raport Sekretarza Generalnego ONZ: Postęp w kierunku Celów Zrównoważonego Rozwoju (E/2017/66)

 

2017-07-12

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×