facebook facebook instagram youtube

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla 2017

Cel 9:

Budować stabilną infrastrukturę,
promować zrównoważone uprzemysłowienie
oraz wspierać innowacyjność

 
Pomimo stałej poprawy w zakresie produkcji przemysłowej i zatrudnienia konieczne są nowe inwestycje w najmniej rozwiniętych krajach, aby zbudować potrzebną infrastrukturę i zapewnić do roku 2030 podwojenie w tych krajach udziału przemysłu w PKB.
 
  • Wydajne usługi transportowe tworzą miejsca pracy, zwiększają dobrobyt i stymulują rozwój gospodarczy. W roku 2015 wpływ (bezpośredni i pośredni) transportu lotniczego na gospodarkę światową oceniono na 2,7 tryliona USD, co oznacza 3,5 proc. światowego PKB. Wielkość lotniczego transportu pasażerów i towarów w najmniej rozwiniętych krajach, rozwijających się krajach śródlądowych i małych rozwijających się państwach wyspiarskich jest o wiele mniejsza. Udział każdej z tych grup krajów kształtuje się na poziomie zaledwie 1–2,7 proc. wielkości światowej.
 
  • Produkcja jest głównym motorem rozwoju gospodarczego, zatrudnienia i społecznej stabilności. W skali globalnej wartość dodana produkcji jako udział w PKB wzrosła z 15,3 proc. w roku 2005 do 16,2 proc. w roku 2016. W roku 2016 wartość dodana produkcji na mieszkańca kształtowała się na poziomie 4621 USD w Europie i Ameryce Północnej i ok. 100 USD w najmniej rozwiniętych krajach.
 
  • Ponieważ wiele krajów stawia obecnie na przemysł bardziej wydajny i mniej energochłonny, emisje dwutlenku węgla na jednostkę wartości dodanej produkcji generalnie się zmniejszają. W okresie od 2000 r. do 2014 r. Europa i Ameryka Północna zredukowały intensywność emisji o 36 proc. Zmniejszenie intensywności emisji odnotowano we wszystkich 10 największych krajach produkcyjnych. Te obiecujące trendy pozostają jednak bez wpływu na globalny poziom intensywności emisji, ponieważ znaczna część globalnej wartości dodanej produkcji została przeniesiona do krajów o ogólnie wyższych poziomach intensywności.
 
  • W roku 2014 inwestycje w badania i rozwój stanowiły 1,7 proc. światowego PKB, co oznacza wzrost z 1,5 proc. w roku 2000. W roku 2014 na całym świecie na milion mieszkańców przypadało 1098 naukowców (od 63 w najmniej rozwiniętych krajach do 3500 w Europie i Ameryce Północnej).
 
  • Oficjalna pomoc rozwojowa (ODA) związana z infrastrukturą gospodarczą w krajach rozwijających się kształtowała się w roku 2015 na poziomie 57 mld USD, co oznacza realny wzrost o 32 proc. w stosunku do roku 2010. Do głównych odbiorców należał sektor transportowy i energetyczny (19 mld USD każdy).
 
  • Produkcja w coraz większym stopniu przestawia się na bardziej technologicznie złożone produkty. O ile produkcja w gospodarkach uprzemysłowionych nadal zdominowana jest przez produkty o średnim i wysokim poziomie zaawansowania technologicznego (które stanowią ok. 80 proc. całkowitej produkcji przemysłowej), w krajach najmniej rozwiniętych ich udział kształtował się na poziomie zaledwie 10 proc.
 
  • Bardzo szybko rozwijają się usługi telefonii komórkowej. Dzięki nim osoby zamieszkujące regiony, w których do tej pory nie było łączności telefonicznej, mogły stać się częścią globalnego społeczeństwa informacyjnego. W roku 2016 95 proc. ludności na świecie i 85 proc. ludzi w krajach najmniej rozwiniętych mogło korzystać z usług sieci komórkowych.

Źródło:
Report of the Secretary-General, "Progress towards the Sustainable Development Goals" (E/2017/66) 
Raport Sekretarza Generalnego ONZ: Postęp w kierunku Celów Zrównoważonego Rozwoju (E/2017/66)

 

2017-07-13

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×