facebook facebook instagram youtube

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla 2017

W dniach 10-19 lipca 2017 r. w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku odbędzie się Forum Polityczne Wysokiego Szczebla dotyczące zrównoważonego rozwoju, zwołane pod auspicjami Rady Gospodarczej i Społecznej. Pod koniec Forum w dniach 17 - 19 lipca dbędzie się również trzydniowe spotkanie ministerialne.   
 
Tematem przewodnim Forum jest „Wykorzenienie ubóstwa i promowanie dobrobytu w zmieniającym się świecie”. Podczas spotkania zostanie dokonany szczegółowy przegląd siedmiu Celów Zrównoważonego Rozwoju:
 
Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie;
Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo;
Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt;
Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycje kobiet i dziewcząt;
Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność;
Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony;
Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i rewitalizacji globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
 
Cele Zrównoważonego Rozwoju są zawarte w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjętej jednomyślnie przez wszystkie państwa członkowskie ONZ we wrześniu 2015 roku. Zostały one wprowadzone w życie w styczniu 2016 roku, stanowiąc nowe podejście do globalnych problemów, takich jak ubóstwo, nierówności społeczne, degradacje środowiska i toczące się konflikty zbrojne.
 
Zgodnie z postanowieniami Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, co roku odbywać się będzie Forum, podczas którego przeprowadzane będą przeglądy realizacji Celów przez poszczególne państwa, zarówno rozwinięte, jak i rozwijające się, na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia. Przeglądu dokonają państwowi przedstawiciele wysokiego szczebla oraz uczestnicy Forum.
 
Na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla w 2017 roku swoje krajowe raporty przedstawią 44 państwa: Afganistan, Argentyna, Azerbejdżan, Bangladesz, Białoruś, Belgia, Belize, Benin, Botswana, Brazylia, Chile, Katar, Kostaryka, Cypr, Czechy, Dania, El Salvador, Etiopia, Gwatemala, Holandia, Honduras, Indie, Indonezja, Iran, Włochy, Japonia, Kenia, Luksemburg, Malezja, Malediwy, Monako, Nepal, Nigeria, Panama, Peru, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Tadżykistan, Tajlandia, Togo, Urugwaj, Zimbabwe.
 
Podczas Forum państwa wymienią się obserwacjami dotyczącymi realizacji Celów na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym. Podzielą się swoimi osiągnięciami, napotkanymi wyzwaniami oraz doświadczeniem w takich obszarach jak: kwestie kobiet; dzieci i młodzi ludzie; mniejszości etniczne; organizacje pozarządowe; władze lokalne; pracownicy i związki zawodowe; biznes i przemysł; społeczności naukowo-techniczne oraz rolnicy. Zadaniem Forum jest wypracowanie wspólnych polityk, wytycznych i rekomendacji, które mają wzmocnić wdrażanie Celów. Tym samym wspiera ono przejrzystość, najlepsze praktyki oraz współpracę międzynarodową.
 
Uczestnicy Forum dokonają oceny realizacji Celów w poszczególnych regionach oraz przyjrzą się sytuacji najmniej rozwiniętych krajów i małych rozwijających się krajów wyspiarskich. W przeglądzie wezmą udział komisje Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ oraz inne organizacje międzyrządowe. Oczekiwanym rezultatem Forum jest podpisanie deklaracji ministerialnej.
 
Podczas Forum Sekretarz Generalny ONZ przedstawi coroczny raport dotyczący Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals Report 2017). Wymienia on obszary, w których nastąpił postęp oraz te, w których muszą zostać wzmocnione działania, aby każdy człowiek na całym świecie mógł czerpać korzyści z rozwoju.

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
Przegląd Celów Zrównoważonego Rozwoju:
 
Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo
 
Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
 
Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycje kobiet i dziewcząt
 
Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
 
Cel 14:  Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
 
Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i rewitalizacji globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zobacz także:

High-level Political Forum
Voluntary national reviews (VNRS) and country reports
Report of the Secretary-General, "Progress towards the Sustainable Development Goals" (E/2017/66) 
The Sustainable Development Goals Report 2017

Raport Sekretarza Generalnego ONZ: Postęp w kierunku Celów Zrównoważonego Rozwoju (E/2017/66)
Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju 2017
Najczęściej zadawane pytania    
Cele Zrównoważonego Rozwoju
 

2017-07-12

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×