facebook facebook instagram youtube

Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju 2017Według najnowszego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, postęp musi zostać przyspieszony, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju
(Nowy Jork, 17 lipca 2017 r.)

 
Jeśli na świecie ma zostać wykorzenione ubóstwo, zatrzymane zmiany klimatyczne oraz zbudowane pokojowe i inkluzywne społeczeństwa do 2030 roku, wszystkie strony, w tym rządy państw i organizacje międzynarodowe, muszą wdrażać Cele Zrównoważonego Rozwoju w szybszym tempie - tak wynika z najnowszego raportu dotyczącego Celów Zrównoważonego Rozwoju, ogłoszonego dziś przez Sekretarza Generalnego ONZ, Antonio Guterres’a.
 
Stworzony na podstawie najnowszych dostępnych danych statystycznych, coroczny Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju stanowi przegląd obecnego postępu. Wymienia on obszary, w których nastąpił postęp oraz te, w których muszą zostać wzmocnione działania, aby każdy człowiek na całym świecie mógł czerpać korzyści z rozwoju. Tegoroczny raport ukazuje, że pomimo postępu poczynionego w zeszłej dekadzie we wszystkich obszarach rozwoju, tempo jest za wolne, a zmiany zachodzą nierównomiernie, by w pełni osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju.
 
„Proces wdrażania Celów się rozpoczął, ale zegar tyka” powiedział Guterres. „Ten raport pokazuje, że postęp w wielu regionach nie jest wystarczająco szybki, aby móc zrealizować Cele do 2030 roku”.
 
Pomimo dokonanego postępu, potrzebujemy przyspieszenia
 
Prawie miliard ludzi uniknęło skrajnego ubóstwa od 1999, a około 767 mln pozostało bez środków do życia w 2013 roku. Większość z nich żyje w skrajnych warunkach. Pomimo znaczącej poprawy, alarmująco duża liczba dzieci w wieku poniżej 5 lat cierpi na niedożywienie. W 2016 roku około 155 mln dzieci w tym wieku cierpiało na niedorozwój fizyczny. W latach 2000- 2015, globalny wskaźnik śmiertelności okołoporodowej kobiet zmniejszył się o 37%, a współczynnik zgonów dzieci poniżej pięciu lat spadł o 44%. Mimo to, w 2015 roku zmarło 303,000 kobiet w ciąży lub podczas porodu oraz 5.9 mln dzieci poniżej pięciu lat.  
 
W obszarze zrównoważonej energii, dostęp do czystych paliw i technologii wykorzystywanych w gotowaniu zwiększył się do 57% w 2014 roku, co stanowi ponad 50-procentowy wzrost od 2000 roku. Jednakże, nadal ponad 3 mld ludzi nie miało dostępu do czystych paliw i technologii.  W 2012 r. z tego powodu odnotowano około 4.3 mln przypadków śmiertelnych. W latach 2015-2016 Oficjalna Pomoc Rozwojowa wzrosła o 8.9%  i wynosiła 142.6 mld dolarów amerykańskich, ustanawiając tym nowy rekord. Jednocześnie pomoc dwustronna do krajów najmniej rozwiniętych spadła o 3.9%.
 
Postęp jest nierówny
 
Nie ma równego podziału korzyści wynikających z rozwoju. Według danych z lat 2015-2016, kobiety spędzają średnio trzy razy więcej czasu na wykonywanie bezpłatnej pracy w domach niż mężczyźni. Straty ekonomiczne spowodowane katastrofami naturalnymi sięgają średnio od 250 do 300 mln dolarów amerykańskich rocznie, przy czym nieproporcjonalnie większy odsetek przypada na małe i słabsze państwa. Pomimo globalnego spadku poziomu bezrobocia z 6.1% w 2010 roku do 5.7% w 2016 roku, młodzi ludzie byli trzy razy bardziej zagrożeni brakiem pracy niż dorośli. W 2015 roku, 85% ludności miast używała wody pochodzącej z bezpiecznego źródła, odsetek ten dla ludności wiejskiej wynosił tylko 55%.
 
„Wzmocnienie pozycji słabszych  grup jest niezbędne do wyeliminowania ubóstwa i promowania dobrobytu dla każdego człowieka na całym świecie”, powiedział  Wu Hongbo, Podsekretarz Generalny ONZ do Spraw Gospodarczych i Społecznych.
 
Wykorzystanie danych statystycznych
Efektywne śledzenie postępu wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju wymaga dostępnych, wiarygodnych, aktualnych i niepołączonych danych na wszystkich szczeblach, co stanowi znaczące wyzwanie dla krajowych i międzynarodowych systemów statystycznych. Podczas gdy wzrasta dostępność i jakość danych, zdolność statystyczna nadal wymaga wzmocnienia. Światowa społeczność statystyczna pracuje nad modernizacją i umocnieniem systemów statystycznych, aby móc mierzyć wszystkie aspekty produkcji i wykorzystywać dane statystyczne na potrzeby Celów.
 
O raporcie
 
Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju 2017 zawiera coroczną ocenę globalnego i regionalnego postępu związanego z wdrażaniem Celów. Powstaje on na podstawie najnowszych danych i wybranych wskaźników, wchodzących w skład globalnej ramy wskaźników Celów Zrównoważonego Rozwoju, przygotowanej przez ONZ-owski Departament do Spraw Gospodarczych i Społecznych oraz dużej liczby międzynarodowych i regionalnych organizacji.
 
Więcej o Raporcie o Celach Zrównoważonego Rozwoju 2017 na stronie: Welcome to the Sustainable Development Goal indicators website  http://unstats.un.org/sdgs; zobacz 'The Sustainable Development Goals Report 2017'  na https://unstats.un.org/sdgs/report/2017/.

.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju 2017
Przedmowa
Sekretarz Generalny ONZ
 
Przyjmując Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 światowi przywódcy opowiedzieli się za uwolnieniem ludzkości od ubóstwa, zapewnieniem przyszłym pokoleniom życia na zdrowej planecie oraz budową pokojowych i inkluzywnych społeczeństw, które mają stanowić podstawę godnego życia dla wszystkich ludzi na świecie.
 
W sercu tej wspólnej światowej podróży leży obietnica złożona każdemu człowiekowi, że nie zostanie pominięty i będzie czerpać korzyści z rozwoju.  Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 jest bardzo ambitna i ma charakter transformacyjny, zawiera 17 zintegrowanych i niepodzielnych Celów Zrównoważonego Rozwoju i zbiór zadań, którymi należy się kierować. Najważniejsze jest to, ze Agenda jest powszechna i dotyczy wszystkich krajów; nawet te najbogatsze muszą jeszcze zapewnić pełne prawa kobiet i ochronę środowiska oraz zwalczyć nierówności w społeczeństwie.  
 
Wdrażanie już się rozpoczęło, jednak zegar tyka. Ten raport pokazuje, że szybkość postępu w wielu regionach jest o wiele niższa niż powinna być, aby osiągnąć wyznaczone Cele do 2030 roku.
 
Potrzebujemy skoncentrowanych działań, aby wydobyć z ubóstwa 767 mln ludzi, którzy nadal żyją za mniej niż 1.90 dolara dziennie i zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe 793 mln ludzi, którzy stale zmagają się z głodem. Musimy podwoić tempo ograniczania przypadków śmierci kobiet na skutek powikłań okołoporodowych. Potrzebujemy stanowczego postępu w kierunku zrównoważonej energii oraz większych inwestycji w zrównoważoną infrastrukturę. Musimy zapewnić wysokiej jakości edukację dostępną dla każdego; jeśli wszystkie dzieci w krajach o niskich dochodach będą miały możliwość ukończenia szkoły średniej do 2030 roku, dochód na osobę zwiększy się o 75% do 2050 roku. To umożliwi przyśpieszenie postępu w eliminacji ubóstwa o całą dekadę.
 
Nierówność płci jest nadal głęboko zakorzeniona, co widać w powolnym wzroście odsetku kobiet w życiu politycznym oraz procesie decyzyjnym w ich domostwach. Nierówność dotyczy także przemocy wobec kobiet i dziewcząt, która bardzo często pozostaje bezkarna we wszystkich społeczeństwach. Młodzi ludzie nadal zmagają się z wysokim odsetkiem bezrobocia, a ich zdanie powinno być uwzględnione w decyzjach dotyczących ich życia i przyszłości. 
 
Ponad 2 mld ludzi żyje w krajach zagrożonych niedostatkiem wody pitnej. 9 na 10 mieszkańców miast żyje w miastach, gdzie zanieczyszczenie powietrza stanowi niebezpieczeństwo dla ich stanu zdrowia. Nie słabnie proces ocieplenia klimatycznego i został ustanowiony nowy rekord - średnia temperatura jest wyższa o 1.1 stopnia Celsjusza niż w okresie preindustrialnym, co przyczynia się do większych częstotliwości występowania anomalii pogodowych.
 
Fundamentem zrównoważonego rozwoju jest również przestrzeganie praw człowieka oraz zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa. Nie pozostawianie nikogo w tyle oznacza zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami, docieranie do tych najbardziej zagrożonych i wzmocnienie postanowienia o zapobieganiu konfliktom i utrzymaniu pokoju.
 
Ten raport stanowi krótki przegląd naszych działań do dnia dzisiejszego. Podkreśla, że kierownictwo polityczne na wysokim szczeblu oraz nowe partnerstwa są niezbędne do utrzymania impetu. Wskazuje on również na konieczność korzystania z wiarygodnych, aktualnych, łatwo dostępnych i rozłączonych danych statystycznych dla potrzeb mierzenia postępu i ciał decyzyjnych. Musimy zapewnić, że każdy człowiek zostanie objęty badaniami.
 
Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 dąży do poprawy warunków życia i perspektyw na przyszłość każdego człowieka na całym świecie. Wraz z rezolucjami dot. utrzymania pokoju, przyjętymi przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i Radę Bezpieczeństwa, świat ma w swoich rękach mapy drogowe, które prowadzą do zmniejszenia ograniczeń dotyczących najsłabszych grup, zwiększenia odporności oraz zapobiegania konfliktom zbrojnym. Zrównoważony, trwały i inkluzywny rozwój jest zarówno celem samym w sobie, jak i najlepszą formą prewencji.
 
Naszym obecnym wyzwaniem jest mobilizowanie znaczących i namacalnych działań, które wdrożą te postanowienia w życie. Wzywam rządy państw i wszystkie zainteresowane strony do wzięcia pod uwagę luk wskazanych w tym raporcie, które odnoszą się do procesu wdrażania i finansowania Celów oraz woli politycznej. Połączmy wysiłki podejmowane na rzecz realizowania naszej wizji, dotrzymajmy naszych obietnic. Z mojej strony, zrobię wszystko, co w mojej mocy, by Organizacja Narodów Zjednoczonych była bardziej skuteczna, a jej prace bardziej efektywne. Musimy być w stanie dostarczać spójnej pomocy na miejscu. Razem możemy spowodować, by ta ambitna i przekształcająca świat Agenda 2030 stała się rzeczywistością dla wszystkich ludzi.
 
- Antonio Guterres, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych
 
 

2017-07-14

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×