« strona główna « światowe kryzysy « DR Konga

Demokratyczna Republika Konga

Demokratyczna Republika Konga, była kolonia belgijska, w ciągu ostatnich 45 lat doświadczyła autokratycznych rządów, ekonomicznej niegospodarności i dwóch następujących po sobie wojen. W ostatni konflikt zbrojny zaangażowane były wojska sześciu państw, które 10 lipca 1999 roku w Lusace podpisały porozumienie rozjemcze. 30 listopada 1999 roku Rada Bezpieczeństwa NZ ustanowiła Misję ONZ w Demokratycznej Republice Konga (United Nations Mission in the Democratic Republic of the Congo - MONUC), która jest największą i najbardziej złożoną operacją pokojową ONZ. Implementacja porozumienia, pomoc w przeprowadzeniu wolnych, demokratycznych wyborów i ochrona praw człowieka to najważniejsze zadania MONUC.


Konflikt w Demokratycznej Republice Konga od 1998 roku pochłonął prawie 4 miliony ludzkich istnień. Około 3,4 miliona osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, a setki tysięcy uciekło poza granice kraju. W najbardziej tragicznej sytuacji znajdują się dzieci. Osoby poniżej 18 roku życia stanowią połowę liczącej 55 milionów populacji Demokratycznej Republiki Konga. Co piąte dziecko nie dożywa wieku 5 lat, połowa dzieci pomiędzy 6 a 11 rokiem życia nie uczęszcza do szkoły, a co trzecie jest niedożywione. Uważa się, że co dziesiąte dziecko straciło jednego lub oboje rodziców w szerzącej się pandemii AIDS. Tysiące dzieci zostało wcielonych w szeregi uzbrojonych grup lub padło ofiarami łamania praw człowieka, w tym morderstw i gwałtów.


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, sierpień 2006 r.