facebook facebook instagram youtube

Raport o Milenijnych Celach Rozwoju na rok 2015


Raport ONZ: Sukces Milenijnych Celów Rozwoju
punktem wyjścia dla nowej agendy rozwoju
 
Nowy Jork, 6 lipca 2015 r. - Milenijne Cele Rozwoju, najbardziej skuteczny ruch na rzecz przeciwdziałania ubóstwu w historii, posłuży jako punkt wyjścia dla nowej agendy rozwoju. Zgodnie z raportem końcowym o Milenijnych Celach Rozwoju, wydanym dziś przez Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona, nowa agenda ma zostać przyjęta w tym roku.
 
W Raporcie o Milenijnych Celach Rozwoju na rok 2015 wykazano, że wysiłki podejmowane od 15 lat w celu osiągnięcia ośmiu ambitnych celów wyznaczonych w Deklaracji Milenijnej w 2000 r. przyniosły w dużej mierze pozytywne rezultaty na całym świecie. Jednocześnie raport wskazuje, co jeszcze pozostało do zrobienia. Przedstawione w raporcie dane wraz z analizą dowodzą, że dzięki celowym interwencjom, solidnym strategiom, odpowiednim zasobom i woli politycznej można poczynić postępy nawet w najuboższych regionach.
 
„Znaczące i rosnące korzyści, które stale osiągamy, pokazały nam, że możemy wyplenić przypadki skrajnego ubóstwa już w następnym pokoleniu”, powiedział Sekretarz Generalny Ban Ki-moon. „Ten postęp udało się poczynić w ogromnym stopniu dzięki Milenijnym Celom Rozwoju. To one nauczyły nas, w jaki sposób państwa, świat biznesu i społeczeństwo obywatelskie mogą ze sobą współpracować dla osiągnięcia przełomowych efektów.”
 
Wyznaczanie celów działa
 
Raport o Milenijnych Celach Rozwoju potwierdza, że poprzez wyznaczanie celów jesteśmy w stanie podźwignąć miliony osób z ubóstwa, wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt, poprawić sytuację zdrowotną, zwiększyć dobrobyt oraz zapewnić szereg nowych możliwości poprawy jakości życia.
 
Zaledwie dwadzieścia lat temu prawie połowa krajów rozwijających się doświadczała skrajnego ubóstwa. Liczba osób, które obecnie żyją w skrajnym ubóstwie, zmniejszyła się o ponad połowę z poziomu 1,9 miliarda w 1990 r. do 836 milionów w 2015 r.
 
Od czasu sformułowania Milenijnych Celów Rozwoju byliśmy także świadkami znaczącej poprawy w zakresie równości płci w dostępie do szkół. Poza tym w większości państw wprowadzono parytet płciowy w dostępie do edukacji na poziomie podstawowym.
 
Wród 174 państw objętych analizą, 90 procent z nich odnotowało zwiększenie liczby dziewcząt uczęszczających obecnie do szkół i liczby kobiet zasiadających w parlamentach w porównaniu do danych sprzed 20 lat. W ciągu tych 20 lat średni odsetek kobiet w parlamentach niemalże się podwoił. Od 1990 r. wskaźnik umieralności dzieci poniżej piątego roku życia zmniejszył się o ponad połowę z poziomu 90 do 43 zgonów na 1000 żywych urodzeń. Śmiertelność matek spadła o 45 procent w ujęciu globalnym; największą poprawę w tym obszarze odnotowano po roku 2000.
 
Inwestycje ukierunkowane na zwalczanie chorób, takich jak HIV/AIDS czy malaria, przyniosły efekty lepsze niż kiedykolwiek. W latach 2000 - 2015 udało się zapobiec 6,2 miliona zgonów na skutek malarii. Szacuje się również, że wysiłki obejmujące zapobieganie, diagnozowanie i leczenie gruźlicy pomogły w latach 2000 - 2013 uratować 37 milionów ludzkich istnień.
 
Na całym świecie 2,1 miliarda ludzi uzyskało dostęp do odpowiednich urządzeń sanitarnych, natomiast od 1990 r. odsetek osób praktykujących defekację na świeżym powietrzu zmniejszył się prawie o połowę. Od 2000 do 2014 r. kraje rozwinięte zwiększyły skalę oficjalnej pomocy rozwojowej o 66 procent w ujęciu realnym, osiągając wysokość 135,2 miliarda USD.
 
Nierówności są wciąż widoczne
 
W raporcie podkreślono, że w ujęciu globalnym udało się poczynić znaczne postępy w realizacji wielu Milenijnych Celów Rozwoju, jednak postęp ten nie jest równomierny i występują różnice pomiędzy regionami i państwami. Największe zagrożenie dla rozwoju ludzkości niezmiennie stwarzają konflikty. Słabe państwa uwikłane w konflikty zazwyczaj borykają się z najwyższym wskaźnikiem ubóstwa.
 
Nadal występuje  nierówność płci, chociaż kobiety mają liczniejszą reprezentację w parlamentach i więcej dziewcząt chodzi do szkoły. Kobiety wciąż zmagają się z dyskryminacją w zakresie dostępu do pracy, podejmowania aktywności ekonomicznej oraz uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sferze prywatnej i publicznej.
 
Mimo ogromnego postępu, jaki udało nam się osiągnąć dzięki Milenijnym Celom Rozwoju, około 800 milionów osób nadal żyje w warunkach skrajnego ubóstwa i cierpi głód. U dzieci z najbiedniejszych 20 procent gospodarstw domowych prawdopodobieństwo opóźnienia w rozwoju jest ponad dwa razy wyższe niż w przypadku dzieci z najbogatszych 20 procent rodzin, a ryzyko, że nie będą chodziły do szkoły – cztery razy wyższe. W krajach ogarniętych konfliktem odsetek dzieci nieuczęszczających do szkoły wzrósł z 30 procent w roku 1999 do 36 procent w roku 2012.
 
Jeśli chodzi o dane dotyczące środowiska, globalne emisje dwutlenku węgla wzrosły o ponad 50 procent od 1990 r., a problem niedoboru wody obecnie dotyka 40 procent ludności na świecie. Według prognoz odsetek ten ma wzrosnąć.
 
 Nowa Agenda Rozwoju
 
Światowi przywódcy wzywają do przyjęcia nowej ambitnej, długoterminowej i zrównoważonej agendy, która ma zastąpić  Milenijne Cele Rozwoju. Sukcesy w zakresie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju będą stanowić podstawę dla nowych globalnych celów, które w nowatorski sposób podejmą kwestie nierówności, wzrostu gospodarczego, godnej pracy, miast i osiedli ludzkich, industrializacji, energii, zmian klimatycznych, zrównoważonej konsumpcji i produkcji, pokoju oraz sprawiedliwości.
 
 „Powstająca właśnie Agenda Rozwoju po Roku 2015, w tym zbiór Celów Zrównoważonego Rozwoju, ma opierać się na naszych sukcesach i stanowczo wprowadzić wszystkie państwa na wspólną drogę prowadzącą do budowy dobrze rozwijającego się, zrównoważonego i sprawiedliwego świata.”, podsumował Sekretarz Generalny Ban Ki-moon.
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 
Coroczne Raporty o Milenijnych Celach Rozwoju zawierają ocenę postępów w realizacji celów w poszczególnych regionach oraz w skali globalnej. Zawierają szeroki zakres danych zebranych przez ponad 28 agend Narodów Zjednoczonych i organizacji międzynarodowych. Raporty przygotowywane są przez Departament ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych. Wszystkie dane, które posłużyły do opracowania raportu, są dostępne na stronie  mdgs.un.org. Więcej informacji i materiały prasowe mozna znaleźć    na stronie  www.un.org/millenniumgoals .
 
 

2015-07-06

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×