facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

International Court of Justice

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) z siedzibą w Hadze jest głównym organem sądowniczym ONZ. Został on ustanowiony podczas konferencji w San Francisco 26 czerwca 1945 roku. Trybunał rozpoczął swoją działalność w 1946 roku zastępując Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej, który funkcjonował od 1922 roku. Trybunał działa według swego Statutu, który opiera się na Statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i stanowi integralną część Karty Narodów Zjednoczonych. Wszyscy członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych są ipso facto stronami Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Pałac Pokoju
Pałac Pokoju - siedziba Międzynarodowego
Trybunału Sprawiedliwości w Hadze

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości składa się z  15 niezależnych sędziów. Wyboru sędziów, z listy osób wyznaczonej przez grupy narodowościowe Stałego Trybunału Arbitrażowego, dokonuje bezwzględną większością głosów Zgromadzenie Ogólne i Rada Bezpieczeństwa podczas głosowania przeprowadzanego w każdym z tych organów osobno.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości składa się z 15 niezależnych sędziów. Kadencja sędziego Trybunału trwa 9 lat, co 3 lata zmieniana zostaje 1/3 składu sędziowskiego. Pracami Trybunału kieruje prezes i wiceprezes, wybierani przez członków Trybunału na 3 lata.

Do kompetencji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości należy rozstrzyganie sporów międzynarodowych, wydawanie opinii doradczych dla organów ONZ i innych organizacji międzynarodowych. Wydawane przez niego wyroki są dla stron ostateczne.

Więcej informacji


International Court of Justice

Statute of the Court

Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90)

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×