facebook facebook instagram youtube

Pokojowa Nagroda Nobla
dla Organizacji Narodów Zjednoczonych

Już od początku swojej działalności w 1945 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych, jej agendy oraz osoby zaangażowane w jej działalność otrzymują Pokojową Nagrodę Nobla. Zgodnie z ideą Alfreda Nobla, nagroda jest przyznawana tym, którzy w największym stopniu zaangażowali się w działania na rzecz zapewnienia pokoju oraz promocji braterstwa między narodami.

Pierwszą Pokojową Nagrodę Nobla przyznano amerykanowi, który przysłużył się do powstania ONZ. W swojej historii Organizacja oraz jej funkcjonariusze siedemnaście razy zostali uhonorowani Pokojową Nagrodą Nobla w uznaniu za unikalny wkład w zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie oraz za podejmowanie ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wyzwań.

1945
Cordell Hull
USA
Były Sekretarz Stanu USA, członek delegacji amerykańskiej na Konferencji Narodów Zjednoczonych w San Francisco w 1945 roku. Jego głównym osiągnięciem było przygotowanie opracowanie koncepcji ONZ - organizacji posiadającej moc ustawodawczą, gospodarczą oraz dysponującą siłami pokojowymi.
1949 r.
Lord John Boyd Orr
Wielka Brytania
Polityk, specjalista ds. żywienia, pierwszy dyrektor generalny Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).
1950 r.
Ralphe Bunche
USA
Dyrektor Departamentu Powiernictwa w ONZ, główny mediator w konflikcie palestyńskim w 1948 roku, któremu udało się zainicjować zawieszenie broni i zakończyć prowadzenie działań wojennych oraz przekonać obie strony do zaakceptowania tego stanu.
1951 r.
Léon Jouhaux
Francja
Wiceprzewodniczący Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (ICFTU) oraz członek Rady Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), w latach 1925 - 1928 członek francuskiej delegacji przy Lidze Narodów, gdzie pracował nad różnymi aspektami kwestii kontroli zbrojeń. 1946 - 1951 członek delegacji francuskiej przy ONZ, dążył do powszechnego uzyskania prawa człowieka do zrzeszania się.
1954 r.
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
(UNHCR)
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców chroniące uchodźców na całym świecie. Zostało powołane przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1951 roku jako integralna część ONZ. UNHCR zapewnia uchodźcom międzynarodową ochronę zgodnie z zapisami Konwencji dotyczącej Statusu Uchodźców przyjętej w 1951 roku. UNHCR została nagrodzona za współpracę z agendami wyspecjalizowanymi ONZ, z organizacjami międzyrządowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz uchodźców. Pokojową Nagrodę Nobla przyznano UNHCR za pracę na rzecz uchodźców i tym samym na rzecz pokoju.


     

Kukes, Albania (kwiecień 1999 r.)
Dziecko w obozie dla uchodźców


Siedziba Główna, Nowy Jork (24 marca 1960 r.)
Sekretarz Generalny ONZ Dag Hammarskjold na konferencji prasowej.


Jamajka, 2008 r.
Pracownik UNICEF'u z dziećmi.

1957 r.
Lester Bowles Pearson
Kanada
Były minister spraw zagranicznych Kanady i przewodniczący siódmej sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ w latach 1952 - 1953. Jako przewodniczący Specjalnego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ds. Palestyny w 1947 roku położył podwaliny pod państwo Izrael. W dobie kryzysu sueskiego w 1956 roku i inwazji Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela na Egipt, Pearson zaproponował przyjęcie rezolucji, na mocy której utworzono Doraźne Siły Pokojowe ONZ (United Nations Emergency Force) regulujące sytuację w regionie.
1961 r.
Dag Hammarskjöld
Szwecja
Reprezentant delegacji Szwecji przy ONZ w 1949 roku i w latach 1951 - 1953, Sekretarz Generalny ONZ w latach 1953 - 1961. Wprowadził szereg regulacji, które określały obowiązki pracowników ONZ i potwierdzały niezależność pracowników od interesów narodowych.
1965 r.
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci
(UNICEF)
Fundusz powołany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1946 roku, którego działalność skierowana jest na potrzeby dzieci na całym świecie. Jego celem jest ochrona zdrowia dzieci. UNICEF przeprowadził kampanie przeciwko gruźlicy, frambezji, trądowi oraz malarii, zachęcił do edukacji na temat macierzyństwa oraz ochrony zdrowia dzieci. Aby polepszyć standardy żywieniowe dzieci, Fundusz pomógł krajom wyprodukować i rozprowadzić tanią, bogatą w białko żywność oraz wprowadził programy edukacyjne.
1968 r.
René Cassin
Francja
Członek Komisji Praw Człowieka ONZ od początku powstania Komisji w 1946 roku, wiceprzewodniczący w latach 1946 - 1955, przewodniczący w latach 1955-1957. Został nagrodzony za wkład w opracowanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej 10 grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
1969 r.
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(ILO)
Została utworzona w 1919 roku na mocy traktatu wersalskiego. Po upadku Ligi Narodów, stała się pierwszą wyspecjalizowaną agendą działającą w systemie ONZ. Zajmuje się ochroną podstawowych praw człowieka, prawem do zrzeszania, zniesieniem przymusowej pracy, eliminacji dyskryminacji w zatrudnianiu. Komitet Nagrody Nobla nagrodził Międzynarodową Organizację Pracy za wysiłki na rzecz zapewniania sprawiedliwości społecznej przyczyniającej się do międzynarodowego pokoju.
1974 r.
Sean McBride
Irlandia
Aktywny działacz na rzecz promocji praw człowieka na całym świecie. W latach 1973 - 1977 pełnił funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Namibii w randze Asystent Sekretarz Generalny ONZ (Nagrodę dzielił z Premierem Japonii Eisaku Sato).Francja
Związki zawodowe demonstrują swoją jedność.


MONUC, Demokratyczna Republika Konga
Rozdawanie medali (styczeń 2007 r.)

     

Oslo, Norwegia (10 grudnia 2001 r.)
Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan
i Han Seung-soo, Przewodniczący
Zgromadzenia Ogólnego ONZ
podczas ceremonii wręczania Nagrody Nobla

1981 r.
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
(UNHCR)
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców nagrodzone po raz drugi za dalekosiężne działania i ich efekty. Szczególną uwagę zwrócono na zasady, którymi kierują się pracownicy UNHCR.
1982 r.
Alva Myrdal
Szwecja,
Alfonso Garcia Robes
Meksyk
Alva Myrdal, były minister rządu Szwecji. Alfonso Garcia Robles, były minister spraw zagranicznych Meksyku. Obaj nagrodzeni Pokojową Nagrodą Nobla za wkład w negocjacje rozbrojeniowe prowadzone w ramach Narodów Zjednoczonych, w których odegrali decydującą rolę i zdobyli międzynarodowe uznanie. Doceniono również ich wkład w informowanie opinii światowej na temat kwestii rozbrojenia.
1988 r.
Siły Pokojowe ONZ
Pokojowa Nagroda Nobla podkreśla uznanie i hołd dla wyjątkowych wysiłków i działań w ekstremalnie trudnych warunkach. Siły ONZ łagodzą napięcia w regionach. ONZ jest neutralną stroną dążącą do rozwiązywanie problemów, które doprowadziły do konfliktu zbrojnego. W trwających konfliktach obecność sił pokojowych ONZ przyczynia się do zmniejszenia poziomu konfliktu.
2001 r.
Organizacja Narodów Zjednoczonych
i Kofi Annan
Ghana
Siódmy oraz dwukrotny Sekretarz Generalny ONZ w latach 1997 - 2002, 2002 - 2007. Nagrodzony za wkład w pracę nad lepszym światem i wysiłki na rzecz pokoju. Priorytetem Kofiego Annana, jako Sekretarza Generalnego ONZ, była rewitalizacja Organizacji poprzez obszerny program reform w dziedzinie rozwoju, wspierania światowego pokoju i bezpieczeństwa. Orędownik praw człowieka, rządów prawa oraz powszechnych wartości , takich jak: równość, tolerancja i godność człowieka.
2005 r.
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA)
i Mohamed ElBaradei
Egipt
Mohamed ElBaradei jest Dyrektorem Generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) od 1997 roku. W 2005 został wybrany na trzecią kadencję. W październiku 2005 roku Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) i Mohamed ElBaradei zostali nagrodzeni w uznaniu za wysiłki w zapobieganiu stosowania energii atomowej do celów wojskowych, co skutkuje pokojowym i bezpiecznym wykorzystaniem energii atomowej.
2007 r.
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu oraz
Albert Arnold (Al) Gore Jr
USA
Uhonorowanie Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu i Alberta Arnolda Gore, byłego wiceprezydenta USA, działacza na rzecz środowiska za rozpowszechnianie wiedzy na temat wpływu człowieka na zmiany klimatu oraz stworzenie podwalin pod uzyskiwanie środków potrzebnych do przeciwdziałania tym zmianom.

Wiedeń (7 października 2005 r.),
Dyrektor Generalny IAEA Mohamed ElBaradei
na konferencji prasowej po ogłoszeniu go
laureatem Pokojowej Nagrody Nobla

Siedziba ONZ, Nowy Jork (24 września 2007 r.),
były wiceprezydent USA Albert Arnold Gore
przemawia na spotkaniu w sprawie zmian klimatu.


Zobacz również:

Nobel Prize given to UN, Kofi Annan http://www.un.org/News/dh/latest/nobelpage.htm
The Nobel Peace Prize http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, maj 2008 r.

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×