« strona główna « ONZ - NGO

 

Aktywność organizacji pozarządowych na forum ONZ sięga początków funkcjonowania Organizacji. Organizacje pozarządowe odegrały znaczącą rolę w konferencji założycielskiej w San Francisco w 1945 r., gdzie wywarły wpływ na zapisy w Karcie NZ.

Artykuł 71 Karty stworzył podstawę do współpracy pomiędzy ONZ a organizacjami pozarządowymi. Obecnie ONZ utrzymuje formalne stosunki z blisko 3000 organizacji pozarządowych.

Organizacje pozarządowe współpracują z całym systemem ONZ. Zajmują się rozprzestrzenianiem informacji na temat działalności ONZ, prowadzeniem edukacji rozwojowej, podnoszeniem poziomu świadomości wśród członków społeczeństwa, prowadzeniem kampanii wokół polityk w określonym obszarze, dostarczaniem ekspertyz i analiz.

Istnieją cztery formy współpracy organizacji pozarządowych z ONZ:

 1. Międzynarodowe organizacje pozarządowe aktywne na polu rozwoju społeczno-gospodarczego mogą uzyskać status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej, uprawniający je do udziału w oficjalnych posiedzeniach Rady i jej organów pomocniczych, jak również do udziału w międzynarodowych konferencjach.

  Zobacz również: Department of Economic and Social Affairs (DESA) / NGO Branch

 2. Organizacje pozarządowe mogą otrzymać akredytację przy konferencjach, szczytach czy innych spotkaniach organizowanych pod egidą ONZ. Taka akredytacja uprawnia organizację pozarządową do uczestniczenia w procesie przygotowawczym, jak i samej konferencji, a zatem daje możliwość wpływu na jej wynik.

  Zobacz również: Reference document on the participation of civil society in United Nations conferences and special sessions of the General Assembly during the 1990s, Version 1 August 2001

 3. Organizacje pozarządowe zainteresowane działalnością ONZ i rozprzestrzenianiem informacji na jej temat, zarówno poprzez środki masowego przekazu, czy poprzez organizację konferencji, wykładów, seminariów, mogą starać się o stowarzyszenie z Departamentem Informacji Publicznej.

  Zobacz również: DPI - NGO

 4. Organizacje pozarządowe mogą ustanowić robocze stosunki z odpowiednim Departamentem, Programem, czy też agendą wyspecjalizowaną Narodów Zjednoczonych, w zależności od zakresu zainteresowań i podejmowanych działań.

  Zobacz również: NGO Focal points
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2007 r.
Aktualizacja strony lipiec 2014 r