Raport o Rozwoju Społecznym
  Polska 1995

Treść raportu (pliki *.jpg)

Część I: Rozwój społeczny i  jego miary

Część II: Rozwój społeczny w  Polsce - główne problemy

Część III: Synteza raportu

Pozostałe krajowe raporty o rozwoju społecznym
199619971998 1999 2000 2001
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie