Raport o Rozwoju Społecznym Polska 1997
  Zmieniająca się rola państwa

Treść raportu

Pozostałe krajowe raporty o rozwoju społecznym
199519961998 1999 2000 2001
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie