facebook facebook instagram youtube

Dekada Działań

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 to powszechna mapa drogowa prowadząca do budowy świata takiego, jakiego potrzebujemy i wszyscy chcemy mieć. W ciągu ostatnich kilku lat widzieliśmy ogromne zaangażowanie, ale zabrakło głębokiej transformacyjnej zmiany, jakiej wymaga Agenda.
 
Na całym świecie ludzie wyrażają swoją frustrację związaną z nierównościami, kryzysem klimatycznym, korupcją, przem
ocą  wobec kobiet. To właśnie te kwestie są kluczowe dla Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 
Dekada Działań jest okazją, by odpowiedzieć na nękające nas problemy, poprawić kierunek działań i ożywić realizację Celów.
 
Ale przede wszystkim jest to okazja do podjęcia nowych wysiłków na rzecz poprawy sytuacji ludzi i dobra naszej planety.
 
Cele Zrównoważonego Rozwoju wymagają transformacji gospodarek, społeczeństw i postaw ludzkich. 
 
Od 2015 r. podjęto wiele inicjatyw i działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Ale zbyt mało z nich odniosło konkretne rezultaty na taką skalę, jaka jest potrzebna w najbiedniejszych krajach i społecznościach.
 
W Dekadzie Działań musimy zapewnić, aby transformacyjne zmiany i przełomowe działania stały się naszym priorytetem.
 
Amina Mohammed, Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ (19 grudnia 2019 r.)
 

Cele Zrównoważonego Rozwoju zostały przyjęte przez społeczność międzynarodową w 2015 roku i mają być osiągnięte do 2030 roku.  17 globalnych celów stanowi wspólną wizję i plan przekształcenia świata. Musimy skończyć z ubóstwem, ratować naszą planetę i zaprowadzić pokój na całym świecie.
 
Zostało już dziesięć lat do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zauważamy mobilizację rządów państw, społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i wszystkich ludzi na świecie do podejmowania większych wysiłków na rzecz realizacji globalnych celów. Cele Zrównoważonego Rozwoju należą do każdego człowieka i budują lepszą przyszłość dla nas wszystkich.
 
Jednak dotychczasowe działania nie są dostateczne, by osiągnąć wszystkie Cele.  Musimy wzmożyć nasze wysiłki i działać szybciej, by sprostać wyzwaniom w takich dziedzinach jak ubóstwo, równość płci i zapobieganie zmianom klimatycznym.

Właśnie dlatego Sekretarz Generalny ONZ ogłosił Dekadę Działań i wezwał do 
nasilenia prac na szczeblu:
  • globalnym – trzeba zwiększyć przywództwo i środki oraz szukać lepszych rozwiązań;
  • lokalnym – należy wprowadzić stosowne zmiany w politykach i instytucjach; przeznaczyć środki w budżecie państwowym, miast i jednostek samorządu terytorialnego;
  • społecznym – wszyscy powinniśmy tworzyć ruchy na rzecz globalnych celów i przeprowadzania stosownych zmian: społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny, środowisko naukowe, związki zawodowe, młodzi ludzie, dziennikarze i  każdy obywatel.

Dekada Działań ma:
  • zmobilizować wszystkich ludzi na całym świecie do podejmowania działań;
  • zapewnić, by nikt nie został pominięty w korzystaniu z osiągnięć rozwojowych;
  • zapewnić, by rezultaty działań przywódców były przedstawiane w sposób jasny i przejrzysty;
  • przedstawiać rozwiązania, które umożliwią wszystkim ludziom korzystać z osiągnięć;
  • rozwijać innowacyjność i rozwój technologii oraz przeznaczyć środki na inwestycje;
  • umożliwić młodym ludziom stanięcie na czele zmian w miastach i społecznościach.
 
To na naszym pokoleniu spoczywa zadanie wyeliminowania skrajnego ubóstwa, wygrania wyścigu z powstrzymaniem zmian klimatycznych, pokonania niesprawiedliwości i nierówności na tle płci.   
 

Zobacz:
 
Cele Zrównoważonego Rozwoju
 
Decade of Action 

2020-01-21

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×