facebook facebook instagram youtube

Afryka i COVID-19


Sekretarz Generalny ONZ ogłosił raport zawierający wytyczne dotyczące wpływu COVID-19 na Afrykę.
 
Oto główne kwestie raportu:
 
 • Afryka szybko podjęła działania przeciwdziałające rozpowszechnianiu COVID-19, co skutkuje mniejszą liczbą zachorowalności niż się początkowo obawiano.
 
 • W wyniku pandemii mogą zostać utracone korzyści płynące z osiągnięć ostatnich lat takich jak: wzrost gospodarczy, postępująca rewolucja cyfrowa, wyznaczanie stref wolnego handlu.
 
 • Pandemia pogłębi istniejące nierówności, zwiększy skalę głodu i niedożywienia oraz liczbę zachorowań na różne choroby.
 
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych udziela pomocy Afryce poprzez działania agend Narodów Zjednoczonych, misji pokojowych i pracowników humanitarnych.
 
 • W ramach ‘lotów solidarnościowych’ ONZ dostarczyła Afryce miliony pakietów z testami na koronawirusa, respiratory, leki i wyroby medyczne.
 
 • Jednak przed Afryką stoją pilne wyzwania: wzmocnienie systemów zdrowotnych, zapewnienie dostępu do szczepień i leczenia, zapewnienie wyżywienia i edukacji, ochrona miejsc pracy, uniknięcie kryzysu finansowego, wspieranie domostw i przedsiębiorczości, łagodzenie skutków utraconego dochodu i zysku z eksportu.
 
 • Potrzebujemy międzynarodowej współpracy na rzecz Afryki. W odpowiedzi na pandemię Sekretarz Generalny ONZ wzywa do przekazania Afryce 10% światowego PKB, tj. ponad $200 miliardów jako dodatkowe wsparcie społeczności międzynarodowej. Wzywa także do opracowania planu spłacania lub umorzenia długów oraz do dokonania zmian strukturalnych w międzynarodowej architekturze finansów.
 
 • Afryka musi podtrzymać swoje wysiłki na rzecz pokoju – uciszyć broń i powstrzymać brutalną przemoc oraz wspierać apel ONZ o zawieszenie broni.
 
 • W centrum działań walki z pandemią COVID-19 muszą znaleźć się kobiety i młodzi Afrykanie, którzy powinni mieć zapewnioną ochronę socjalną oraz   uczestnictwo w życiu społecznym gospodarczym i politycznym.
 
 • W Afryce muszą być przestrzegane prawa człowieka.
 
 • Afryka znajduje się we wczesnej fazie pandemii – mogą pojawić się silne zakłócenia w gospodarce, a niepokoje społeczne szybko eskalować.
 
 • Świat musi wykazać się solidarnością z Afryką – zarówno w obecnych dniach, jak i w czasie odbudowy lepszych gospodarek krajów po pandemii.
 
 • Musimy zwalczyć pandemię w Afryce – tylko wtedy pokonamy ją na całym świecie.
 
_______________________________________________________________________


Zobacz:
 
Policy Brief: Impact of COVID-19 in Africa
 

2020-05-20

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×