facebook facebook instagram youtube

Apel o natychmiastową pomoc dla Ukrainy
Sekretarz Generalny ONZ
1 marca 2022 r.

Ekscelencje, Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, 
 
Na przestrzeni ostatniego tygodnia jeden z krajów pogrążył się w chaosie, region został postawiony do góry nogami, natomiast reperkusje tych wydarzeń są odczuwalne na całym świecie.   
 
Setki osób cywilnych zginęło i zostało rannych w Ukrainie.  
 
Niewinni ludzie po raz kolejny płacą za wojnę najwyższą cenę. 
 
Ponad pół miliona osób uciekło za granicę do innych państw.  
 
Setki tysięcy kobiet, dzieci i mężczyzn spędza dni i noce w piwnicach, na parkingach i na stacjach metra. 
 
Na miasta, w tym na Kijów, spadają rakiety.  
 
Przerwane zostały dostawy energii elektrycznej i wody.  
 
Drogi zostały uszkodzone lub zniszczone przez bomby. 
 
Zerwane zostały lokalne łańcuchy dostaw. W niektórych rejonach brakuje żywności i leków.  
 
Bomby i pociski spadające na składy ropy naftowej i gazociąg grożą poważnymi szkodami w środowisku naturalnym. 
 
Dziękuję państwom członkowskim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy. Ważne jest, aby ta solidarność była rozszerzana bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, religię czy pochodzenie etniczne. 
 
Dla wielu osób pozostających w kraju życie staje się coraz trudniejsze i niebezpieczne. 
 
Większość miejscowości posiada niewielką infrastrukturę lub nie posiada jej wcale, aby zapewnić schronienie i ochronę dużej liczbie osób, które przybywają praktycznie bez niczego. 
 
Wyrażam uznanie dla krajowych i lokalnych organizacji pomocowych, a także dla ukraińskich pracowników organizacji humanitarnych i służby zdrowia. Opiekują się oni osobami, które odniosły rany w czasie walk. 
 
Społeczność międzynarodowa musi okazać zdecydowane wsparcie.  
 
Musimy pomóc Ukraińcom, aby mogli oni wzajemnie się wspierać w tych strasznych czasach.  
 
Wasze Ekscelencje, Szanowni Państwo, 
 
W Ukrainie działają agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, które niosą konkretną pomoc. 
 
Jeszcze przed niedawną ofensywą wojskową organizacje humanitarne docierały do trzech milionów ludzi na wschodzie kraju. 
 
Teraz będziemy rozszerzać i zwiększać skalę tych programów, a także podejmować nowe działania w całym kraju, tam gdzie są one potrzebne.   
 
My i nasi partnerzy pozostajemy zaangażowani we wspieranie wszystkich osób dotkniętych katastrofą, zgodnie z humanitarnymi zasadami takimi jak neutralność, bezstronność, niezależność i humanitaryzm.  
 
Dziś uruchamiamy dwa plany pomocy dla ludności ukraińskiej przebywającej w kraju i poza krajem.  
 
Plan dotyczący niesienia pomocy na terenie Ukrainy wymaga środków w wysokości 1,1 mld USD na zaspokojenie rosnących potrzeb humanitarnych ponad sześciu milionów ludzi, którzy w ciągu najbliższych trzech miesięcy zostaną dotknięci skutkami działań wojennych i przesiedleń.  
 
Do realizacji drugiego planu wspierającego Ukraińców, którzy uciekli za granicę, głównie do Polski, na Węgry, do Rumunii i Mołdawii potrzebujemy środków w wysokości 551 mln USD.  
 
Obydwa plany pomocowe przeznaczą fundusze na niezbędne leki i zaopatrzenie medyczne oraz na wodę pitną, schronienie i ochronę. 
 
Plany te są skoordynowane, komplementarne i przeznaczone do natychmiastowej realizacji.  
 
Nasz apel nie może pozostać bez odpowiedzi, gdyż może on uratować życie wielu ludziom.  
 
Ekscelencje, Szanowni Państwo,  
 
Agendy ONZ i nasi partnerzy pracują obecnie przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, aby ocenić potrzeby w zakresie pomocy humanitarnej i zwiększenia jej skali, zwłaszcza dla kobiet, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. 
 
W niedzielę dotarł pierwszy samochód ciężarowy wysłany z biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), który dostarczył artykuły gospodarstwa domowego dla rodzin szukających schronienia i dla innych potrzebujących w rejonie Ukrainy Środkowej.
 
Partnerzy UNICEF-u mobilizują się - udzielają pomocy psychicznej i wsparcia emocjonalnego ludziom cierpiącym z powodu toczącego się konfliktu zbrojnego. Dzieci, które były świadkami wojny mogą doświadczać traumy przez całe życie.    
 
Pierwsze transporty Światowego Programu Żywnościowego (WFP) są już w drodze z Turcji do Ukrainy. WFP przystępuje do udzielania natychmiastowej pomocy dla trzech milionów ludzi – dostarczy żywność, przydzieli bony i gotówkę.  
 
Obecnie koordynujemy współpracę partnerską między organizacjami i grupami w Ukrainie, jak i poza niej oraz zwiększamy liczbę personelu w kraju.  
 
Przy podejmowaniu coraz większych wysiłków, musi zostać zapewnione bezpieczeństwo i ochrona wszystkich pracowników organizacji humanitarnych oraz swoboda przemieszczania się.  
 
 
Należy także zagwarantować nieograniczony dostęp do wszystkich osób i społeczności dotkniętych skutkami działań wojennych.  
 
Wzywam wszystkie strony do przestrzegania zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego. 
 
Ekscelencje, Szanowni Państwo, 
 
W erze globalnych powiązań kryzys w Ukrainie może mieć poważny wpływ na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na całym świecie.  
 
Nie tylko dlatego, że jeszcze bardziej ograniczy to ilość dostępnych środków na pomoc humanitarną. Ale również dlatego, że Ukraina jest ważnym producentem zbóż.  
 
Światowy Program Żywnościowy kupuje ponad połowę pszenicy w Ukrainie. Zakłócenia w zbiorach mogą spowodować wzrost cen i przyczynić się do pogłębienia głodu na świecie.  
 
Świadczy to o pilnej potrzebie podjęcia globalnych i solidarnych działań - nie tylko w zakresie finansowania programów pomocy humanitarnej, ale także inwestowania w pokój.   
 
Najskuteczniejszą pomocą humanitarną jest zaprzestanie walk. 
 
Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy zintensyfikować nasze wysiłki na rzecz pokoju, wszędzie na świecie. 
 
Dziękuję wszystkim krajom, które podjęły inicjatywy, aby ułatwić negocjacje pokojowe w sprawie Ukrainy.  
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych jest gotowa udzielić wsparcia. 
 
Żołnierze muszą wrócić do swoich koszar.  
 
Przywódcy muszą zwrócić się ku dyplomacji.  
 
Wzywam wszystkie wpływowe osoby, by dążyły do zakończenia tego bezsensownego konfliktu.  
 
Dziękuję. 
 

2022-03-04

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×