facebook facebook instagram youtube

„COVID-19 i Azja Południowo-Wschodnia”
Raport Sekretarza Generalnego ONZ
30 lipca 2020 r.


Najważniejsze ustalenia raportu:
 
  • Kraje Azji Południowo-Wschodniej (Brunei, Kambodża, Laos, Indonezja, Malezja, Myanmar, Filipiny, Singapur, Tajlandia, Timor Leste i Wietnam) szybko podjęły solidne działania regionalne, które mają zwalczyć pandemię i pozwolą uniknąć jej najgorszych skutków.
 
  • Azja Południowo-Wschodnia odnotowała znacznie niższą liczbę potwierdzonych przypadków zachorowań i zgonów z powodu COVID-19 w przeliczeniu na mieszkańca, niż większość innych regionów świata.
 
  • Skutki zdrowotne, gospodarcze i polityczne COVID-19 najbardziej dotknęły najsłabszych.
 
  • Pandemia uwypukliła głębokie nierówności oraz konieczność lepszego zarządzania skutkami pandemii i zrównoważonym rozwojem.
 
Cztery obszary mające kluczowe znaczenie dla odbudowy gospodarek i zapewnienia zrównoważonej, odpornej na zagrożenia i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości:
 
Walka z nierównością. Nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie są bezpieczni. Krótko- i długoterminowe instrumenty muszą uwzględnić potrzeby grup szczególnie wrażliwych: w tym osób pracujących w gospodarce nieformalnej, kobiet i dziewcząt, osób niepełnosprawnych, migrantów i uchodźców.
 
Zasypanie przepaści cyfrowej. Żaden człowiek ani żadna społeczność nie może być pominięta i powinna mieć dostęp do usług i stosownego wsparcia. Jednak w coraz większym stopniu wiąże się to z umiejętnością czytania i pisania oraz możliwości korzystania z Internetu.  

Przechodzenie na zieloną gospodarkę. W swoich planach reagowania na COVID-19 kraje Azji Południowo-Wschodniej powinny uwzględnić długotrwały rozwój zrównoważony i włączenie społeczne, w tym zwiększenie inwestycji w dekarbonizację gospodarek.

Przestrzeganie praw człowieka i korzystanie z dobrych praktyk z zakresu zarządzania skutkami epidemii. Kraje powinny odbudować swoje gospodarki zachowując zasadę poszanowania podstawowych praw człowieka i dbając o ochronę przestrzeni obywatelskiej.
 
Inne spostrzeżenia raportu:
 
Wszystkie państwa w regionie poparły apel Sekretarza Generalnego o globalne zawieszenie broni. Ważne jest, aby przełożyć to zobowiązanie na znaczące zmiany i uwzględnić zakończenie konfliktów zbrojnych w planach dotyczących zwalczania skutków
pandemii COVID-19.

ONZ jest mocno zaangażowana w rozwój tego regionu i wspiera rządy państw na szczeblu krajowym. Zapewnia niezbędną pomoc z zakresu usług medycznych; udziela wsparcia technicznego i finansuje programy ochrony społeczności; ocenia społeczno-ekonomiczne skutki pandemii COVID-19 i opracowuje strategie łagodzenia skutków zagrożeń; wspiera uchodźców i powracających migrantów; pomaga krajom w komunikowaniu się ze społeczeństwem na temat zagrożeń epidemii COVID-19; pomaga w przeciwdziałaniu wzrostowi przemocy wobec kobiet i dzieci w dobie pandemii.
 
Zobacz:
Policy Brief: The Impact of COVID-19 on South-East Asia
 

2020-08-03

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×