facebook facebook instagram youtube

Sekretarz Generalny ONZ
Wypowiedź na temat wytycznych dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego
9 czerwca 2020 r.


Na świecie jest wystarczająco dużo żywności, aby wyżywić 7,8 miliarda ludzi. 
 
Tymczasem ponad 820 milionów ludzi jest głodnych. 
 
Ponadto około 144 milionów dzieci poniżej piątego roku życia cierpi na zahamowanie rozwoju z powodu niedożywienia – to więcej niż co piąte dziecko na świecie. 
 
Nasze systemy żywnościowe zawodzą, a pandemia Covid-19 tylko pogarsza sytuację. 
 
Jeżeli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania, to jest to oczywiste, że doczekamy się nieuchronnie zbliżającego się kryzysu żywnościowego na świecie, który może mieć długofalowe skutki dla setek milionów dzieci i dorosłych. 
 
W tym roku kolejne 49 milionów osób może popaść w skrajne ubóstwo z powodu kryzysu COVID-19.
 
Liczba osób zagrożonych brakiem żywności lub niedożywionych szybko wzrośnie.
 
Każdy punkt procentowy spadku globalnego produktu krajowego brutto oznacza dodatkowe 0,7 miliona dzieci z zahamowaniem rozwoju z powodu niedożywienia.
 
Nawet w obfitujących w żywność krajach widzimy ryzyko zakłóceń w łańcuchu dostaw żywności.
 
Musimy działać już teraz, aby uniknąć najpoważniejszych skutków, jakie mogą wyniknąć z naszych działań związanych z opanowaniem pandemii. 
 
Dziś przedstawiam wytyczne dotyczące wpływu COVID-19 na bezpieczeństwo żywnościowe i żywienia.
Zawiera ona trzy wyraźne wnioski.
 
Po pierwsze, musimy zmobilizować się w celu ratowania życia i środków do życia, skupiając uwagę tam, gdzie zagrożenie jest najbardziej dotkliwe.
 
Oznacza to określenie usług żywnościowych i żywieniowych jako kluczowych, przy jednoczesnym wdrożeniu odpowiednich zabezpieczeń dla pracowników sektora spożywczego.
 
Oznacza to konieczność zapewnienia niezbędnej pomocy humanitarnej w zakresie zaopatrzenia w żywność, zapewnienia źródeł utrzymania i wyżywienia najbardziej potrzebującym.
 
A to oznacza zapewnienie żywności w krajach dotkniętych kryzysem żywnościowym w celu wzmocnienia i poprawy systemów ochrony socjalnej.
 
Kraje muszą zwiększyć wsparcie dla przetwórstwa spożywczego, transportu i lokalnych rynków żywności, a także utrzymać otwarte korytarze handlowe, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie systemów żywnościowych.
 
Muszą one również zagwarantować, że pakiety pomocy i wsparcia dotrą do najsłabszych grup społecznych, włączając w to konieczność zapewnienia płynności finansowej małym producentom żywności i przedsiębiorstwom wiejskim.
 
Po drugie, musimy wzmocnić systemy ochrony socjalnej w zakresie żywienia.
 
Państwa muszą zagwarantować dostęp do bezpiecznej, pełnowartościowej żywności, zwłaszcza dla małych dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób starszych i innych grup ryzyka.
 
Ponadto muszą one dostosować i rozszerzyć programy ochrony socjalnej, tak aby przynosiły korzyści grupom zagrożonym ryzykiem żywieniowym.  
 
Dotyczy to również wspierania dzieci, które nie mają już dostępu do szkolnych posiłków.
 
Po trzecie, musimy inwestować w przyszłość.
 
Mamy szansę zbudować świat bardziej inkluzywny i zrównoważony.
 
Stwórzmy systemy żywnościowe, które pozwolą na lepsze zaspokojenie potrzeb producentów żywności i ich pracowników.
 
Stwórzmy bardziej inkluzyjny dostęp do zdrowej i pełnowartościowej żywności, abyśmy mogli wyeliminować głód.
 
Przywróćmy równowagę pomiędzy systemami żywnościowymi a środowiskiem naturalnym, przekształcając je tak, aby lepiej współpracowały z naturą dla dobra klimatu.
 
Nie możemy zapominać, że systemy żywnościowe przyczyniają się do powstania nawet 29 % wszystkich emisji gazów cieplarnianych, w tym 44 % metanu, i mają negatywny wpływ na różnorodność biologiczną.
 
Nie możemy zapominać, że systemy żywnościowe przyczyniają się do powstania nawet 29 % wszystkich emisji gazów cieplarnianych, w tym 44 % metanu oraz mają negatywny wpływ na różnorodność biologiczną.
 
Jeżeli podejmiemy działania, o których mowa w opublikowanych dziś wytycznych, możemy uniknąć jednych z najgorszych skutków pandemii COVID19, dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego – możemy to zrobić w sposób wspierający zieloną transformację, której musimy dokonać.
 
Dziękuję.
 
___________________________________________________________


Zobacz:
 
Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Food Security and Nutrition
 
 

2020-06-10

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×