facebook facebook instagram youtube

Sekretarz Generalny ONZ
Wypowiedź na temat wytycznych dotyczących
‘COVID-19 i rynku pracy na świecie’

Pandemia COVID-19 wywróciła rynek pracy do góry nogami.
 
Dotyczy to każdego pracownika, każdej firmy i wszystkich regionów świata. 
 
Setki milionów miejsc pracy zostało utraconych.
 
Szacuje się, że osoby pracujące w szarej strefie - często bez żadnych świadczeń pracowniczych i ochrony socjalnej - tylko w pierwszym miesiącu kryzysu odczuły 60-procentowy spadek zarobków.
 
W sposób szczególny ucierpiały kobiety pracujące w najbardziej dotkniętych tym problemem sektorach - jednocześnie to one są coraz bardziej obarczane nieodpłatną pracą opiekuńczą.
 
Młodzi ludzie, osoby z niepełnosprawnościami i wiele innych osób boryka się z ogromnymi trudnościami. 
 
Wiele małych i średnich przedsiębiorstw - siła napędowa światowej gospodarki - może nie przetrwać.
 
Obecny kryzys na rynku pracy podsyca i tak już rosnące niezadowolenie i niepokój.
 
Ogromne bezrobocie i utrata dochodów na skutek pandemii COVID-19 powodują dalszą erozję spójności społecznej oraz destabilizację społeczną, polityczną i gospodarczą krajów i regionów.
 
To prawda, wiele firm i pracowników dostosowało się w innowacyjny sposób do zmieniających się warunków.  Na przykład, miliony ludzi z dnia na dzień zaczęły pracować online, w wielu przypadkach z zaskakującym sukcesem.  
 
Jednak najbardziej wrażliwe grupy są narażone na to, że staną się jeszcze bardziej bezbronne, a biednym krajom i społecznościom grozi, że popadną w jeszcze gorszą sytuację.
 
Potrzebujemy działania na trzech frontach: 
 
Po pierwsze, zapewnienie natychmiastowego wsparcia dla zagrożonych pracowników, przedsiębiorstw, miejsc pracy i dochodów, aby uniknąć zamykania zakładów, utraty pracy i spadku dochodów.
 
Po drugie, należy zwrócić większą uwagę na zdrowie i działalność gospodarczą po zniesieniu obostrzeń, zapewniając bezpieczne miejsca pracy oraz prawa kobiet i najbardziej zagrożonych grup społecznych.
 
Po trzecie, już teraz musimy zmobilizować się na rzecz skoncentrowanej na człowieku, ekologicznej, zrównoważonej i inkluzyjnej odbudowy, która wykorzysta potencjał nowych technologii do stworzenia godnych miejsc pracy dla wszystkich - oraz wykorzysta kreatywne i pozytywne sposoby dostosowania się przedsiębiorstw i pracowników do obecnych czasów.
 
Dużo się mówi o potrzebie "nowej normalności" po tym kryzysie.
 
Ale nie zapominajmy, że świat przed COVID-19 był daleki od normalności.
 
Rosnące nierówności, systemowa dyskryminacja ze względu na płeć, brak szans dla młodych ludzi, stagnacja płac, gwałtowne zmiany klimatyczne - żadna z tych kwestii nie była "normalna".
 
Pandemia ujawniła ogromne niedociągnięcia, słabości i błędy.
 
Po tym kryzysie sytuacja na rynku pracy nie może i nie powinna wyglądać tak samo.
 
Nadszedł czas na podjęcie skoordynowanych globalnych, regionalnych i krajowych działań na rzecz stworzenia godnych warunków pracy dla wszystkich jako podstawy ekologicznego, inkluzyjnego i prężnego ożywienia gospodarczego. Dla przykładu, przesunięcie ciężaru podatkowego z płac i wynagrodzeń na opodatkowanie emisji dwutlenku węgla mogłoby pomóc w osiągnięciu tego celu.
 
Dzięki przemyślanym i terminowym działaniom na wszystkich szczeblach oraz Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 będącą naszym przewodnikiem, możemy wyjść z tego kryzysu silniejsi, z lepszymi miejscami pracy oraz jaśniejszą, równiejszą i bardziej ekologiczną przyszłością dla wszystkich ludzi.
 
--------------------------------------------------

Zobacz: Policy Brief: The World of Work and COVID-19

2020-06-18

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×