facebook facebook instagram youtube

Sekretarz Generalny ONZ
Wypowiedź na temat wytycznych dotyczących COVID-19
oraz potrzeby działań na rzecz zdrowia psychicznego
13 maja 2020 r.


Zdrowie psychiczne leży u podstaw człowieczeństwa.
 
Dobre zdrowie psychiczne pozwala nam na prowadzenie bogatego i satysfakcjonującego życia i brać udział w działaniach naszych społeczności.
 
Tymczasem wirus COVID-19 nie tylko atakuje nasze zdrowie fizyczne, ale także powoduje coraz większe cierpienia psychiczne. 
 
Żal z powodu utraty bliskich...
 
Szok z powodu utraty pracy...
 
Izolację i ograniczanie swobodnego poruszania się...
 
Trudne warunki życia rodzin...
Niepewność i obawę o przyszłość...
 
Problemy ze zdrowiem psychicznym, w tym depresja i lęki, są głównymi przyczynami nieszczęść w dzisiejszym świecie.
 
Przez całe życie, w mojej własnej rodzinie, byłem blisko lekarzy i psychiatrów leczących te schorzenia. Jako premier mojego kraju, Portugalii, oraz jako Wysoki Komisarz ds. Uchodźców, miałem pełną świadomość cierpienia, jakie te choroby powodują. Cierpienie to jest często pogłębiane przez stygmatyzację i dyskryminację.
 
Po dziesięcioleciach zaniedbań i niedostatecznego inwestowania w opiekę nad zdrowiem psychicznym, obecnie pandemia COVID-19 uderza w rodziny i społeczności, powodując jeszcze większe obciążenia psychiczne. 
 
Najbardziej zagrożeni są pracownicy służby zdrowia na pierwszej linii frontu, osoby starsze, młodzież i młodzi ludzie, osoby z istniejącymi już wcześniej schorzeniami psychicznymi oraz osoby znajdujące się w sytuacji konfliktu zbrojnego i kryzysu.
 
Musimy im pomóc i wesprzeć ich.
 
Nawet gdy pandemia zostanie opanowana, to smutek, niepokój i depresja będą nadal odczuwane przez ludzi i społeczności.       
 
W tym kontekście przedstawiamy wytyczne na temat COVID-19 i zdrowia psychicznego.
 
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego stanowią nieodzowną część wszystkich działań rządowych w odpowiedzi na COVID-19. Muszą one zostać rozszerzone i w pełni dofinansowane.
 
Polityka powinna wspierać i zapewniać opiekę osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz chronić ich prawa człowieka i godność. Izolacja i kwarantanna nie mogą dyskryminować osób o słabym zdrowiu psychicznym.
 
W miarę wychodzenia z pandemii musimy zwiększyć zakres usług w zakresie zdrowia psychicznego i zapewnić, by zdrowie psychiczne zostało ujęte wpowszechnej opiece zdrowotnej. 
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych jest mocno zaangażowana w tworzenie świata, w którym wszyscy i wszędzie będą mieli możliwość zwrócenia się o wsparcie psychologiczne.
 
Wzywam rządy, społeczeństwo obywatelskie, instytucje ochrony zdrowia i inne podmioty do natychmiastowego zjednoczenia i zajęcia się kwestią zdrowia psychicznego w obliczu tej pandemii.
 
A w szczególności wzywam rządy do ogłoszenia na nadchodzącym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia ambitnych zobowiązań dotyczących zdrowia psychicznego. 

========================================================

Zobacz: Policy Brief: COVID-19 and the Need for Action on Mental Health

 

2020-05-14

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×