facebook facebook instagram youtube

„Pandemia COVID-19 w miastach”
Sekretarz Generalny ONZ
28 lipca 2020 r.

Obszary miejskie są punktem zerowym pandemii COVID-19 i odpowiadają za 90 procent zgłoszonych przypadków.
 
To miasta najbardziej odczuwają skutki kryzysu – borykają się one z nadwyrężonymi systemami opieki zdrowotnej, nieodpowiednimi usługami wodnymi i sanitarnymi oraz innymi wyzwaniami.
 
Taka sytuacja dotyczy przede wszystkim biedniejszych obszarów, gdzie pandemia obnażyła głęboko zakorzenione nierówności.
 
Z drugiej strony miasta są również miejscami odznaczającymi się niezwykłą solidarnością i odpornością.
 
Mieszkańcy pomagają sobie nawzajem, manifestują wspierając pracowników walczących z pandemią, a miejscowe firmy dostarczają środki ratujące życie.
 
To miasta ukazują nam to co najcenniejsze – nasze człowieczeństwo.
 
W czasie pandemii i odbudowy postrzegamy nasze miasta jako ośrodki życia społecznego, ludzkiej innowacji i pomysłowości.
 
Dziś mamy okazję zastanowić się i zresetować sposób w jaki żyjemy, współdziałamy i przebudowujemy nasze miasta.
 
Właśnie dlatego przedstawiamy wytyczne dotyczące pandemii COVID-19  w  miastach.
 
Nasz raport zawiera trzy kluczowe zalecenia.
 
Po pierwsze, musimy zadbać o to, by wszystkie fazy odpowiedzi na pandemię nastawione były nastawione na przeciwdziałanie  nierównościom i długoletnim zaniedbaniom w rozwoju miast oraz chroniły spójność społeczną.
 
Musimy traktować priorytetowo tych, którzy są najbardziej bezbronni, zapewnić bezpieczne schronienie wszystkim ludziom i lokale mieszkalne osobom bezdomnym.
 
Kluczowe znaczenie ma również dostęp do wody i urządzeń sanitarnych.  
 
W wielu miastach pilnej uwagi wymagają słabo rozwinięte usługi publiczne, szczególnie w osadnictwie nieformalnym.
 
Prawie jedna czwarta ludności miejskiej na świecie mieszka w slumsach.
 
Samorządy już podejmują działania – od zakazu eksmisji w czasie kryzysu po budowanie nowych stacji wodociągowych na obszarach najbardziej zagrożonych pandemią.
 
Po drugie, musimy wzmocnić zdolność samorządów.
 
Wymaga to zdecydowanych działań – i głębszej współpracy między władzami lokalnymi i krajowymi.
 
Odbudowa miast musi odpowiadać nowym potrzebom i być prowadzona w oparciu o pakiety stymulacyjne i inne rozwiązania. Musimy zwiększyć potencjał samorządów lokalnych.
 
Po trzecie, musimy dążyć do odbudowy gospodarki - ekologicznej, odpornej na zagrożenia i sprzyjającej włączeniu społecznemu.
 
Wiele miast utworzyło nowe ścieżki rowerowe i strefy dla pieszych - odzyskane przestrzenie publiczne poprawiły mobilność, bezpieczeństwo i jakość powietrza.
 
Musimy skoncentrować się na szeroko zakrojonej transformacji ekologicznej i tworzeniu nowych miejsc pracy. Pakiety stymulacyjne mogą przyczynić się do utorowania drogi ku niskoemisyjnej gospodarki, odpornej na zagrożenia.  Takie podejście przyspieszy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 
Szybkie przystosowanie się społeczeństw do korzystania z Internetu pokazuje, jak mogą one z dnia na dzień przeobrazić się w obliczu nagłych zagrożeń.
 
Musimy działać równie szybko i zdecydowanie, aby przekształcić miasta i przeciwdziałać kryzysom klimatycznym i zanieczyszczenia środowiska.
 
Nadszedł czas, aby zastanowić się jak przekształcić nasze miasta.
 
Teraz musimy się dostosować do nowej rzeczywistości, do życia w dobie pandemii - tej obecnej i tych przyszłych.
 
Teraz mamy szansę na odbudowę lepszych i zrównoważonych miast – miast bardziej odpornych na zagrożenia i sprzyjających włączeniu społecznemu.
 
Dziękuję.
 
----------------------------------------------------------------------------

Najwazniejsze ustalenia raportu:
 
  • Obszary miejskie są ogniskami pandemii odpowiedzialnymi za 90 procent przypadków zachorowań.
 
  • Pandemia ujawniła głębokie nierówności wśród mieszkańców miast.  Na świecie 24% ludności miejskiej żyje w slumsach, a to najsłabsi najbardziej odczuwają skutki COVID-19.
 
  • Zanieczyszczenie powietrza i emisje gazów cieplarnianych gwałtownie spadły. Dowody wskazują, że zła jakość powietrza jest skorelowana z wyższym wskaźnikiem śmiertelności w wyniku COVID-19.
 
  • Nasza odpowiedź na pandemię musi uwzględniać przeciwdziałanie nierównościom i długoletnim zaniedbaniom w rozwoju miast.
 
  • Należy wzmocnić zdolność samorządów lokalnych, aby uniknąć zakłóceń w podstawowych usługach publicznych i skutecznie zarządzać  zrównoważonym rozwojem.
 
  • Musimy dążyć do odbudowy gospodarki - ekologicznej, odpornej na zagrożenia i sprzyjającej włączeniu społecznemu. Takie podejście przyspieszy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zobacz: Policy Brief: COVID-19 in an Urban World

2020-07-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×