facebook facebook instagram youtube

Działania ONZ w Ukrainie
28 lutego 2022 r.

Protesty przed siedzibą główną ONZ w Nowym Jorku (27 lutego 2022 r.)
Organizacja Narodów Zjednoczonych podkreśla, że ofensywa wojskowa Federacji Rosyjskiej stanowi naruszenie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy.  Tego rodzaju jednostronne działania są sprzeczne z Kartą Narodów Zjednoczonych. ONZ w pełni wspiera suwerenność, polityczną niezależność i integralność terytorialną Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ i Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
 
Jednostronne działania podjęte przez Federację Rosyjską są bezpośrednio sprzeczne z Kartą Narodów Zjednoczonych. Są niezgodne z deklaracją Zgromadzenia Ogólnego ONZ o przyjaznych stosunkach, do której Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie odwoływał się jako do źródła prawa międzynarodowego. Działania te przekreślają również porozumienia mińskie, zatwierdzone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.
 
Sekretarz Generalny wzywa do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i wycofanie wszystkich wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy.
 
Priorytetem numer jeden pozostaje ochrona ludności cywilnej. To ona zawsze płaci najwyższą cenę. Z tego powodu Organizacja Narodów Zjednoczonych intensyfikuje działania na rzecz ochrony życia, w tym we wschodniej części kraju, po obu stronach linii kontaktu.
 
Potrzeby humanitarne rosną i występują na coraz większym obszarze z każdą godziną. Według ustaleń ponad 500 000 mieszkańców Ukrainy już opuściło swoje miejsce zamieszkania, a wielu z nich uciekło do krajów sąsiadujących, co tylko podkreśla regionalny charakter narastającego kryzysu. 7,5 miliona ukraińskich dzieci desperacko potrzebuje pokoju – i to już teraz. Muszą być one chronione przed okropieństwami konfliktu zbrojnego.
 
Dziesiątki tysięcy uchodźców ukraińskich wyjechało z kraju– większość do Polski i Mołdawii, a wiele więcej przemieszcza się w kierunku ich granic. Organizacja Narodów Zjednoczonych dziękuje rządom i mieszkańcom państw, które przyjmują uchodźców.
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych pozostanie i będzie udzielać pomocy mieszkańcom Ukrainy. Personel ONZ pracuje po obu stronach linii kontaktowej, zawsze kierując się humanitarnymi zasadami: neutralnością, bezstronnością, człowieczeństwem i niezależnością. Zapewnia ratującą życie pomoc humanitarną ludziom w potrzebie, niezależnie od tego, kim i gdzie się znajdują.
 
Sekretarz Generalny ONZ wyznaczył Koordynatora ONZ ds. kryzysu w Ukrainie, p. Amina Awada, aby zwiększyć efektywność naszych działań. Będzie on odpowiadał za koordynację wszystkich wysiłków, w tym pomocy humanitarnej, po obu stronach linii kontaktowej.
 
System Narodów Zjednoczonych nadal w pełni funkcjonuje w Ukrainie, w tym wciąż realizowane są działania w zakresie pomocy humanitarnej w regionie Doniecka i Ługańska. Wszystkie strony muszą zapewnić, aby ONZ mogła prowadzić ratujące życie działania bez żadnych utrudnień.
 
ONZ podejmuje skoordynowane działania nadzwyczajne, które wychodzącą naprzeciw rosnącym potrzebom humanitarnym na terenie Ukrainy, w tym w związku nasilającym się zjawiskiem wewnętrznych przesiedleń. ONZ natychmiast przeznacza 20 mln USD z Centralnego Funduszu Reagowania Kryzysowego na zaspokojenie pilnych potrzeb. Tylko od początku 2022 r. ONZ dostarczyła 140 ton ratującej życie pomocy wzdłuż całej linii kontaktowej, zapewniając wsparcie dla tysięcy osób będących w potrzebie.
 
ONZ stale monitoruje sytuację w zakresie praw człowieka w Ukrainie poprzez Misję Obserwacyjną ONZ ds. Praw Człowieka w Ukrainie (Human Rights Monitoring Mission in Ukraine). Misja zajmuje się dokumentowaniem ofiar cywilnych i wpływem działań wojskowych, monitorowaniem swobody przemieszczania się, a także raportuje podejrzenia naruszeń praw człowieka.
 
Konflikty zbrojne są główną przyczyną głodu i braku bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme - WFP) zamierza dotrzeć do 3,1 miliona osób dotkniętych konfliktem poprzez wykorzystanie transferów gotówkowych, a także rzeczową dystrybucję żywności. Przygotowuje się również do udzielenia pomocy przesiedlonym Ukraińcom w krajach przyjmujących uchodźców.
 
UNHCR współpracuje z rządami państw sąsiadujących, wzywając je do utrzymania granic otwartych dla osób szukających bezpieczeństwa i schronienia. Wspiera wysiłki wszystkich tych krajów, które podejmują działania związane z przymusowym przesiedleniem ludności.

UNICEF wzywa wszystkie strony do powstrzymania się od atakowania infrastruktury cywilnej, na której polegają dzieci, w tym sieci wodnych i kanalizacyjnych, placówek opieki zdrowotnej i szkół. UNICEF działa na terenie całej wschodniej Ukrainy, prowadząc chroniące życie programy adresowane do dzieci. Działania te obejmują przywóz wody pitnej do obszarów objętych konfliktem, dostawy środków medycznych, higienicznych i materiałów edukacyjnych, a także zapewnianie opieki pod względem psychospołecznym.

Program ONZ ds. Rozwoju (UNDP) działa w Ukrainie od długiego czasu, i współpracując ze społecznościami lokalnymi i gminami mającą na celu wspieranie realizacji podstawowych usług publicznych. ONZ jest gotowa rozszerzyć dotychczasowe programy wspólnie z partnerami międzynarodowymi, gdy tylko sytuacja na to pozwoli.

Decyzje podjęte w nadchodzących dniach będą kształtować nasz świat i bezpośrednio wpływać na życie milionów ludzi. Nie jest za późno, aby uratować to pokolenie przed plagą wojny.
 
Więcej o stanowisku ONZ w sprawie Ukrainy:
UN News - peace and security

2022-02-28

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×